програма вступних іспитів на освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська EnglishПРОГРАМА ВСТУПНИХ ІСПИТІВ НА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ "МАГІСТР"

Код Спеціальність (напрям підготовки) додаткові

Автоматики та енергетики

141 Електротехнічні системи електроспоживання додаткові
141 Енергетичний менеджмент
141 Енергетика та автоматика аграрного комплексу додаткові
151 Комп'ютерно-інтегровані та роботехнічні системи додаткові
151 Комп'ютеризовані системи управління та автоматика додаткові

Економіки та менеджменту

029 Документознавство та інформаційна діяльність додаткові
051 Економіка підприємства додаткові
051 Управління персоналом та економіка праці додаткові
056 Міжнародна економіка додаткові
073 Менеджмент організацій і адміністрування додаткові
073 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності додаткові
073 Управління фінансово- економічною безпекою додаткові
074 Адміністративний менеджмент додаткові
076 Організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі додаткові
076 Економіка та організація бізнесу додаткові

Механіко-технологічний

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології додаткові
123 Комп’ютерна інженерія додаткові
131 Обладнання та технології ливарного виробництва додаткові
131 Технології машинобудування додаткові
131 Мехатроніка, обладнання та процеси 3D друку додаткові
131 Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування додаткові
133 Металорізальні верстати та системи додаткові

Обліку та фінансів

051 Економічна кібернетика додаткові
071 Облік і оподаткування додаткові
072 Фінанси, банківська справа та страхування додаткові
075 Маркетинг додаткові

Проектування та експлуатації машин

132 Матеріалознавство додаткові
133 Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
192 Будівництво та цивільна інженерія додаткові
274 Автомобільний транспорт додаткові

Сільськогосподарського машинобудування

101 Екологія додаткові
133 Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва додаткові
133 Обладнання переробних і харчових виробництв додаткові
201 Агрономія додаткові
208 Технічний сервіс
додаткові
208 Агроінженерія
додаткові

Іноземна мова


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2016 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.