до уваги студентів і молодих учених цнту: всеукр. наук.-практична конф. «комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації» (27-29.112018)

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська English


До уваги студентів і молодих учених ЦНТУ: Всеукр. наук.-практична конф. «Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації» (27-29.112018)

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти та Центральноукраїнський національний технічний університет запрошують молодих вчених, аспірантів, студентів, викладачів взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації», яка відбудеться 27-29 листопада 2018 року в місті Кропивницький.

 

ЦІЛІ КОНФЕРЕНЦІЇ

– обговорення сучасних досягнень і інновацій комп’ютерної інженерії, тенденцій розвитку та захисту кіберпростору України;

– обмін новими ідеями, отриманими науковими і практичними результатами досліджень у галузях комп’ютерної інженерії та кібербезпеки;

– апробація та/або публікація результатів НДР здобувачів вищої освіти і молодих учених України, зокрема бакалаврських, дипломних, магістерських, дисертаційних робіт тощо;

– інтеграція зусиль для впровадження нових розробок;

– зміцнення співпраці між закладами вищої освіти, науковими, виробничими установами;

– встановлення творчих контактів та розширення наукових зв’язків.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція A. Інформаційні системи та технології.

Секція B. Технології проектування комп’ютерних систем та мереж.

Секція C. Інженерія програмного забезпечення.

Секція D. Комп’ютерні системи штучного інтелекту.

Секція E. Мережні інформаційні технології.

Секція F. Комп’ютерна електроніка, логіка й схемотехніка.

Секція G. Комп’ютерна графіка.

Секція H. Нормативно-правові засади забезпечення кібербезпеки.

Секція I. Інформаційна безпека національного сегмента кіберпростору.

Секція J. Боротьба з кіберзлочинністю.

Секція K. Захист програм та даних в комп’ютерних системах і мережах.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:          українська, англійська.

ФОРМИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ: очна, дистанційна.

Участь і публікація тез у збірнику матеріалів конференції є безоплатною.

ВАЖЛИВІ ДАТИ

до 24 листопада – приймання заявок та тез доповідей на е-скриньку cntu-conference@ukr.net ;

27-29 листопада – пленарні й секційні засідання.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

Текст тез доповіді обсягом від 1 до 3 повних сторінок однією з робочих мов конференції повинен бути набраним у текстовому редакторі Word 2000/2003 (формат .doc) на аркушах формату А4 з полями 25 мм, абзацний відступ – 10 мм, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 12 pt, міжрядковий інтервал – 1 pt, вирівнювання тексту на ширину рядка. Список літератури оформляється згідно з ДСТУ 7.1:2006. 

Шаблон заявки та оформлення тез https://drive.google.com/file/d/1VVH_7-6dUP7kv8O38yPUtknDKLdxBGK8/view

АДРЕСА І КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ

ЦНТУ, Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення, просп. Університетський, 8, каб. 502, м. Кропивницький. тел. (0522) 390-449; www.kntu.kr.ua. Е-скринька секретаріату оргкомітету: cntu-conference@ukr.net


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.