конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників (17 посад)

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська English


Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників (17 посад)

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення посад  науково-педагогічних працівників

на умовах контракту

По кафедрі сільськогосподарського машинобудування

Завідувач   – 1 (1,0 ставки)

Основні вимоги до претендента: наявність наукового ступеня та/або вченого звання за профілем кафедри,  стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не  менше 10 років, наявність наукових праць за профілем кафедри.

По кафедрі експлуатації та ремонту машин

Завідувач   – 1 (1,0 ставки)

Основні вимоги до претендента: наявність наукового ступеня та/або вченого звання за профілем кафедри,  стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не  менше 10 років, наявність наукових праць за профілем кафедри.

По кафедрі матеріалознавства та ливарного виробництва

Завідувач   – 1 (1,0 ставки)

Основні вимоги до претендента: наявність наукового ступеня та/або вченого звання за профілем кафедри,  стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не  менше 10 років, наявність наукових праць за профілем кафедри.

По кафедрі економіки, менеджменту та комерційної діяльності

Завідувач   – 1 (1,0 ставки)

Основні вимоги до претендента: наявність наукового ступеня та/або вченого звання за профілем кафедри,  стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не  менше 10 років, наявність наукових праць за профілем кафедри.

По кафедрі експлуатації та ремонту машин

Професор – 1 (1,0 ставки)

         Основні вимоги до претендента: наявність наукового ступеня доктора наук та  вченого звання професора за профілем кафедри,  стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не  менше 10 років, наявність наукових праць за профілем кафедри.

По кафедрі міжнародних економічних відносин

Професор – 1 (1,0 ставки)

                   Основні вимоги до претендента: вища освіта за фахом, науковий ступінь доктора економічних наук та вченого звання професора, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менше 10 років, володіння іноземною мовою на рівні В2 для викладання фахових дисциплін.

 

 

 

По кафедрі міжнародних економічних відносин

Доцент – 1 (1,0 ставки)

         Основні вимоги до претендента: вища освіта за фахом, науковий ступінь кандидата економічних наук та вченого звання доцента, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менше 10 років, володіння іноземною мовою на рівні В2 для викладання фахових дисциплін.

По кафедрі екології та охорони навколишнього середовища

Доцент – 1 (0,5 ставки)

         Основні вимоги до претендента: вища хіміко-технологічна освіта, науковий ступінь кандидата технічних наук, вчене звання за профілем кафедри, наявність наукових праць за спеціальністю «Екологія», стаж науково-педагогічної роботи  у закладах вищої освіти  не менше 10 років.

По кафедрі бухгалтерського обліку

Доцент – 1 (0,5 ставки)

         Основні вимоги до претендента: вища освіта за профілем кафедри, науковий ступінь кандидата економічних наук та/або вчене звання за профілем кафедри, наявність наукових праць за спеціальністю, стаж науково-педагогічної роботи  у закладах вищої освіти  не менше 10 років.

По кафедрі економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики

Доцент   – 1 (1,0 ставки)

         Основні вимоги до претендента: вища освіта за фахом, науковий ступінь кандидата економічних наук, стаж науково-педагогічної роботи у  закладах вищої освіти  не менше 10 років, наявність стажування в країні, яка входить до Європейського Союзу, наявність публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science, наявність сертифікату зі знання іноземної мови на рівні В2.

По кафедрі економіки та підприємництва

Доцент – 1 (0,5 ставки)

         Основні вимоги до претендента: вища освіта за спеціальністю «Економіка підприємства», науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами»,  стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менше 10 років, наявність публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus або Web of Science не менше 1, наявність сертифікату зі знання іноземної мови на рівні В2, наявність стажування в наукових та навчальних закладах країн, що входять до Європейського Союзу.

По кафедрі економіки та підприємництва

Доцент – 1 (0,5 ставки)

                  Основні вимоги до претендента: вища освіта за спеціальністю «Економіка підприємства», науковий ступінь кандидата  наук, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менше 10 років, наявність публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus або Web of Science не менше 1, наявність сертифікату зі знання іноземної мови на рівні В2, наявність стажування в наукових та навчальних закладах країн, що входять до Європейського Союзу.

 

 

 

По кафедрі загального землеробства

Доцент – 1 (1,0 ставки)

                   Основні вимоги до претендента: вища освіта за спеціальністю «Агрономія», науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук, наявність публікацій у фахових виданнях за науковою спеціальністю рослинництво, наявність публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus не менше 1, наявність сертифікату зі знання англійської мови на рівні В2, наявність стажування в наукових та навчальних закладах країн, що входять до Європейського Союзу,  стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років.

По кафедрі електротехнічних систем та енергетичного менеджменту

Старший викладач – 1 (0,9 ставки)

         Основні вимоги до претендента: вища освіта за фахом, науковий ступінь кандидата наук за профілем кафедри,  наявність публікацій в журналах, що індексуються в Scopus, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менше 10 років.

По кафедрі іноземних мов

Старший викладач – 1 (1,0 ставки)

         Основні вимоги до претендента: вища освіта за фахом, науковий ступінь кандидата наук за профілем кафедри, наявність публікацій за профілем кафедри,  стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менше 10 років.

По кафедрі кібербезпеки та програмного забезпечення

Викладач   – 1 (1,0 ставки)

         Основні вимоги до претендента: закінчена аспірантура,  наявність статей за профілем кафедри,  наявність публікацій в наукометричній базі Scopus , стаж педагогічної роботи за фахом кафедри  не менше 10 років.

По кафедрі деталей машин та прикладної механіки

Старший викладач   – 1 (1,0 ставки)

         Основні вимоги до претендента: наявність наукового ступеня кандидата технічних наук за профілем кафедри,  наявність статей  в наукометричних базах Scopus або Web of Science, досвід викладання дисциплін кафедри.

         

Термін подачі заяв на участь у конкурсі:

− 1 місяць  з дня опублікування оголошення (до 17.08.2020р.)

До заяви на ім’я ректора необхідно додати наступні документи:

− особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії

 документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання,  копію паспорта, копію трудової книжки,  список наукових праць, документи, які підтверджують підвищення кваліфікації  протягом останніх 5 років.

 

Документи надсилати на адресу: 25030, м. Кропивницький, проспект Університетський, 8, Центральноукраїнський  національний технічний університет. Телефон для довідок: (0522) 55-92-34.


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.