міжнародна науково-практична конф. «глобальна безпека та асиметричність світового господарства в умовах нестабільного розвитку економічних систем»

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська English


Міжнародна науково-практична конф. «Глобальна безпека та асиметричність світового господарства в умовах нестабільного розвитку економічних систем»

Організаційний комітет запрошує взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Глобальна безпека та асиметричність світового господарства в умовах нестабільного розвитку економічних систем», яка відбудеться на базі кафедри міжнародних економічних відносин Центральноукраїнського національного технічного університету 12 травня 2021 року. Конференція проходитиме у дистанційному форматі.

До участі у міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти вищих навчальних закладів, співробітники науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються дослідженнями у сфері економічних та суспільних наук. Мови конференції: українська, російська, польська, англійська.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- асиметрії соціально-економічного розвитку країн як джерело суперечностей та загроз глобальній безпеці;

- міжнародна та національна безпека в умовах глобальних трансформацій;

- інституціональне середовище розвитку міжнародного співробітництва та міжнародна безпека;

- соціально-економічний розвиток країн під впливом гібридних загроз сучасності;

- економічна безпека держави та регіонів;

- актуальні завдання та виклики для сфери послуг в умовах загострення глобальних загроз;

- розвиток туристичної сфери в кризових ситуаціях глобального масштабу;

- фінансова система та обліково-аудиторське забезпечення трансформаційних процесів в умовах глобалізації;

- секторальні пріоритети ендогенного розвитку України в умовах сповільнення інтеграційних процесів;

- ідеологія державного управління економікою;

- інформаційне суспільство в процесі світової соціально-економічної трансформації;

- інституційно-правові засади функціонування національної економіки;

- сучасні вимоги глобально-орієнтованого світу у контексті полікультурної компетенції;

- інформаційно-аналітичні ресурси в системі економічної безпеки підприємств;

- управлінські інновації як основа розвитку підприємств в умовах пандемії COVID-19.

За результатами конференції буде виданий збірник доповідей учасників. Усі учасники конференції забезпечуються електронними версіями збірника тез безкоштовно. Отримання друкованого примірника збірника матеріалів конференції - 150 грн. Тези доповіді, оформлені згідно вимог, та заявку на участь у конференції потрібно надіслати до 12 квітня 2021 року на електронну адресу mignarodnaekonomika@gmail.com

 

Координати організаційного комітету конференції в Україні:

Романюк Людмила Михайлівна, к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин Центральноукраїнського національного технічного університету

Подскальнюк Олеся Олександрівна асистент кафедри міжнародних економічних відносин Центральноукраїнського національного технічного університету

тел. +38(050) 715-83-95; e-mail: mignarodnaekonomika@gmail.com

Координати організаційного комітету конференції в Польщі

Лимар Андрей, д-р, Уповноважений до справ науки та академічної інтеграції Вищої школи туризму і готельного бізнесу в Гданьску

тел, +48 505 259 455; e-mail: almrgdansk@gmail.com


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.