міжнародна науково-практична конференція глобальна безпека та асиметричність світового господарства в умовах нестабільного розвитку економічних систем 29 листопада2022 року

Центрально український національний
технічний університет

Українська English


Міжнародна науково-практична конференція ГЛОБАЛЬНА БЕЗПЕКА ТА АСИМЕТРИЧНІСТЬ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 29 листопада2022 року

Організаційний комітет має приємну нагоду запросити Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції “Глобальна безпека та асиметричність світового господарства в умовах нестабільного розвитку економічних систем”, яка відбудеться на кафедрі міжнародних економічних відносин 29листопада 2022 року.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- асиметрії соціально-економічного розвитку країн як джерело суперечностей та загроз глобальній безпеці;
- міжнародна та національна безпека в умовах глобальних трансформацій;
- інституціональне середовище розвитку міжнародного співробітництва та міжнародна безпека;
- соціально-економічний розвиток країн під впливом гібридних загроз сучасності;
- економічна безпека держави та регіонів;
- актуальні завдання та виклики для сфери послуг в умовах загострення глобальних загроз;
- розвиток туристичної сфери в кризових ситуаціях глобального масштабу;
- фінансова система та обліково-аудиторськезабезпечення трансформаційних процесів в умовах глобалізації;
- секторальні пріоритети ендогенного розвитку України в умовах сповільнення інтеграційних процесів;
- ідеологія державного управління економікою;
- інформаційне суспільство в процесі світової соціально-економічної трансформації;
- інституційно-правові засади функціонування національної економіки;
- сучасні вимоги глобально-орієнтованого світу у контексті полікультурної компетенції;
- інформаційно-аналітичні ресурси в системі економічної безпеки підприємств;
- управлінські інновації як основа розвитку підприємств в умовах пандемії COVID-19.

До участі у міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти вищих навчальних закладів, співробітники науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються дослідженнями у сфері економічних та суспільних наук.

Докдадніше


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.