міжнародна конференція до ювілею кафедр

Центрально український національний
технічний університет

Українська English


Міжнародна конференція до ювілею кафедр

Кафедра бухгалтерського обліку і кафедра аудиту та оподаткування факультету обліку та фінансів Кіровоградського національного технічного університету спільно провели IV міжнародну науково-практичну конференцію «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю», яка цього року була присвячена 30-річчу створення кафедри «Бухгалтерський облік» і 20-річчу створення кафедри «Аудит та оподаткування».

Більше тридцяти років тому, ще на початку 1980-х, у Кіровограді економічну освіту давали лише на середньо-спеціальному рівні – професіям бухгалтера або економіста вчили два технікуми міста. В тодішньому Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування працювали дві «економічні» кафедри: кафедра економіки і організації виробництва (створена у 1967 р.) та кафедра економіки праці (1983 р.), проте вони не були випускаючими, лише викладали економічні дисципліни студентам інженерно-технічних кафедр. Якщо підприємствам та організаціям Кіровограда були потрібні на роботу фахівці із вищою економічною освітою, тоді їм доводилось запрошувати спеціалістів із інших міст, або направляти своїх співробітників на додаткове навчання або курси підвищення кваліфікації. Тому виникла потреба організувати у Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування підготовку економістів із вищою освітою. За вирішення цієї непростої задачі взялися легендарна для нашого університету та міста особистість – Леонід Михайлович Фільштейн, та його учень по аспірантурі Григорій Миколайович Давидов. Леонід Фільштейн – випускник аспірантури Московської фінансової академії – спромігся отримати в Міністерстві освіти СРСР дозвіл на створення в КІСМ кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та контролю, яка почала свою роботу влітку 1986 року. Першим завідувачем кафедри стає Григорій Давидов.

Згодом навколо кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і контролю було створено й інші економічні випускаючі кафедри та сформовано перший у Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування економічний факультет (1989 рік).

На початку - в середині 1990-х років попит на фахівців економічних спеціальностей спричинив зростання кількості студентів, тому кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і контролю була розділена на дві кафедри: кафедру бухгалтерського обліку і кафедру аудиту та аналізу господарської діяльності (1996 рік). Сьогодні це, відповідно, кафедра бухгалтерського обліку (завкафедри – доцент, кандидат економічних наук Оксана Пальчук) і кафедра аудиту та оподаткування (завкафедри – професор, доктор економічних наук Наталія Шалімова) факультету обліку та фінансів Кіровоградського національного технічного університету.

Відкриваючи пленарне засідання науково-практичної конференції «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю», ректор КНТУ, професор Михайло Черновол згадав, як дуже непросто було 30 років тому відкрити в інституті сільськогосподарського машинобудування, який до того ж знаходився не у столиці, економічну спеціальність, але то був, беззаперечно, правильний крок з боку тодішнього керівництва інституту. За минулі з того часу роки економічний блок навчального закладу прогресував від однієї спеціальності, пов’язаної лише із бухгалтерським обліком, до двох економічних факультетів, які готують студентів майже за десятьма спеціальностями. І хоча в Законі «Про вищу освіту» немає визначення «технічно-економічний університет», наш навчальний заклад давно номінально перетворився із суто технічного на технічно-економічний.

Як зазначив Михайло Черновол, від початку своєї роботи кафедра бухгалтерського обліку і кафедра аудиту та оподаткування випустили більше 3000 фахівців. Лише за спеціальністю «Облік і аудит» при відповідній кафедрі підготовлено 23 кандидати економічних наук, два науковця підготували та захистили докторські дисертації. Чимало випускників кафедр-ювілярів досягли успіху у бізнесі, на державній службі або у приватних компаніях, працюють на високих посадах, і не лише у Кіровограді.

Наступний виступаючий, начальник Головного управління Державного казначейства України у Кіровоградській області Ігор Панасенко, переказав вітання з ювілеями від колективу обласного управління ДКУ, оскільки із 125 співробітників ГУ Державного казначейства України у Кіровоградській області 75 спеціалістів – випускники різних років саме цього факультету нашого університету. «Кафедра бухгалтерського обліку, кафедра аудиту та оподаткування мають значну та цікаву історію, дуже багато досягнень, і все це – здобуток професорсько-викладацького складу кафедр усіх поколінь, – каже Ігор Панасенко. – Без них не було б такої кількості кваліфікованих спеціалістів різних галузей економіки, які свого часу навчалися на цих кафедрах. І я щиро дякую усім професорам, викладачам за їхню титанічну роботу протягом цих років».

На пленарному засіданні IV міжнародної науково-практичної конференції «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» з доповідями виступили:

В'ячеслав Биковець, перший віце-президент, генеральний директор Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, заступник голови Ради Федерації роботодавців України, виконуючий обов'язки президента Всеукраїнської асоціації роботодавців (тема доповіді: «Бізнес-асоціації в системі підтримки і розвитку підприємництва в Україні»);

Петро Калита, академік Української академії наук, президент «Української асоціації якості», президент клубів лідерів якості України та країн Центральної і Східної Європи, голова Комітету з якості, досконалості, конкурентоспроможності і сталого розвитку Громадської ради при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, член Ради Європейської організації якості (тема доповіді: «Бізнесу для ділового вдосконаленні необхідне сприяння зі сторони уряду»);

Галина Филюк, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, завідувач кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка (тема доповіді: «Проблеми та перспективи розвитку конкуренції в галузі електроенергетики»);

Андрій Шайкан, доктор економічних наук, професор, директор Криворізького економічного інституту Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» (тема доповіді: «Інструментарій бухгалтерського обліку для стратегічного управління вищим навчальним закладом»);

Євген Панченко, доктор економічних наук, професор, почесний професор Гарвардської школи бізнесу (США), лауреат премії імені О. Шліхтера НАН України у галузі економіки, академік Академії економічних наук України, професор кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (тема доповіді: «Реформування банківського сектору України: парадигма євроінтеграції»);

Світлана Біла, доктор наук з державного управління, заслужений економіст України, професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету (тема доповіді: «Пріоритети легалізації неформальної зайнятості на ринку праці України»);

Олена Грішнова, доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка (тема доповіді: «Інформаційні технології в системі сучасних чинників кон'юнктури ринку праці»);

Ольга Іваницька, доктор наук з державного управління, професор кафедри теорії та практики управління Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (тема доповіді: «Загальні засади підвищення стабільності діяльності державних підприємств»).

Також матеріали доповідей підготували декан факультету обліку і фінансів Кіровоградського національного технічного університету, професор Григорій Давидов («Розвиток аудиту як науки: історичний досвід та перспективи»»); проректор із наукової роботи Кіровоградського національного технічного університету, професор Олександр Левченко («Сучасні інформаційно-комунікаційні технології як чинник збільшення трансферу освітніх знань у ВНЗ»); керівник департаменту управляння бізнесом Батумського державного університету імені Шота Руставелі, доктор економіки, професор Бадри Гечбайя («Кластерные стратегии и развитие аграрного сектора Грузии»); ректор Вищої школи менеджменту інформаційних систем міста Рига (Латвійська республіка), асоційований професор Деніс Д’якон («Development Latvian higher education in the EC: trends and obstacles») та інш.

Після урочистостей та пленарного засідання, роботу конференції було продовжено за тематичними секціями: «Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку на макрорівнях та мезорівнях»; «Сучасні проблеми розвитку облікової теорії та практики»; «Сучасні проблеми розвитку теорії та практики внутрішньогосподарського контролю та аудиту»; «Сучасні проблеми теорії та практики фінансово-кредитного механізму розвитку економіки та соціальної сфери»; «Сучасні проблеми розвитку економічної теорії, формування та реалізації маркетингової політики»; «Сучасні інформаційні технології в управлінні соціально-економічними системами».

За підсумками IV міжнародної науково-практичної конференції «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» видано збірник тез доповідей.

Підготував Олександр Виноградов


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.