захист дисертації

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська English


Захист дисертації

13 травня на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.073.03 Центральноукраїнського національного технічного університету відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Автор дисертації на тему «Інноваційна трансформація соціальної політики України» – Оксана Роїк (Львівський національний університет імені Івана Франка).

Дисертаційна робота виконана за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством». Науковий керівник дисертанта – професор кафедри економіки України Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор економічних наук Ольга Василівна Стефанишин.

Офіційні опоненти: завідувач кафедри фінансів та кредиту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктор економічних наук, професор Оксана Василівна Макара; професор кафедри економіки Національного авіаційного університету доктор економічних наук Наталя Валентинівна Ушенко.

Дисертація присвячена поглибленню теоретичних основ та розробці науково-практичних рекомендацій щодо інноваційної трансформації соціальної політики України. У процесі дослідження розкрито економічний зміст поняття «інноваційна трансформація соціальної політики». Обґрунтовано інституційне середовище інноваційної трансформації соціальної політики України. У роботі окреслено методичні підходи до оцінки впливу інноваційної трансформації на формування соціальної політики України в контексті міжнародного досвіду. Здійснено оцінку передумов інноваційної трансформації соціальної політики України. Визначено індикатори та проведено дослідження соціально-економічної безпеки. Удосконалено методичні положення щодо інтегральної оцінки інноваційної трансформації соціальної політики на макро- та мезорівні. Розроблено організаційно-економічний механізм формування та реалізації інноваційної трансформації соціальної політики України. Обґрунтовано пріоритетні напрями здійснення інноваційної трансформації соціальної політики та інструментів її реалізації з метою забезпечення соціально-економічного добробуту та інноваційного розвитку регіонів.

Із дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Кіровоградського національного технічного університету.

Фото Владислава Мелешко


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.