оновлено рейтинги університетів «топ-200 україна»

Центрально український національний
технічний університет

Українська English


Оновлено рейтинги університетів «Топ-200 Україна»

Із назвою «Центральноукраїнський національний технічний університет» наш навчальний заклад стартував в щорічному рейтингу вищих навчальних закладів «Топ-200 Україна» на 54-й сходинці, тоді як минулого року Кіровоградський національний технічний університет посідав 57-ме місце рейтингу. ЦНТУ залишається найбільш рейтинговим ВНЗ Кіровоградської області та єдиним представником регіону в першій сотні українських університетів.

Рейтинг-лист «Топ-200 Україна» укладає ГО Центр міжнародних проектів «Євроосвіта». Як зазначено на сайті центру «Євроосвіта», поточного року головними критеріями діяльності університетів стали інноваційність і суспільна затребуваність.

Міжнародна спостережна рада національного рейтингу «Топ 200 Україна» регулярно проводила консультації зі світовим координатором університетських рейтингів: міжнародною організацією IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (Брюсель), з метою узгодження методики та критеріїв для оцінювання діяльності університетів України. Останні консультації відбулися 15 травня 2017 року на черговому засіданні IREG у місті Бремен (Німеччина). Учасниками засідання було зазначено, що існуючі методики мають доопрацьовуватися в напрямку оцінювання реального внеску університетів в прогрес економіки і суспільства та бачення університетами ближчого і віддаленого майбутнього.

Зокрема, відзначалося, що наукометричні дані (кількість цитувань за системами Scopus чи Web of Science, кількість міжнародних грантів, характеристики професорсько-викладацького складу та інше) є важливими складовими для оцінювання академічних складових університетських рейтингів, але не головними. В сучасних умовах на перше місце мають виходити реальні інноваційні досягнення університетів, які роблять внесок в прогрес суспільства і забезпечують його середньострокові і довгострокові перспективи.

Особливу увагу в засіданні експерти IREG приділили інженерній і фундаментальній природничій освіті. З великими презентаціями в засіданні IREG виступили один з світових лідерів в авіабудуванні компанія Аеробус, європейські інженерні організації ENAEE, Федерація професійних інженерних асоціацій з 34 країн Європи FEANI та представники інших професійних організацій. Вони висловили стурбованість наростаючим розривом між новими обріями науки і технологій і «застарілими» програмами та методиками підготовки фахівців в більшості університетів Європи і світу.

Наголошувалося, що за умов, коли в найближчі 5-10 років більшість традиційних професій буде зникати і на їх місце будуть приходити нові, університети продовжують і навіть нарощують підготовку за застарілими програмами і методиками. У таких реаліях високотехнологічний бізнес в особі корпорації Аеробус, європейські інженерні організації ENAEE, FEANI, інші професійні організації та світовій координатор з університетських рейтингів IREG прийшли до спільного висновку, що найважливішими критеріями рейтингування університетів на сучасному етапі стають їх реальна інноваційна діяльність, їх тісний зв'язок з розвинутим ринком праці та досягнення світового рівня.

У відповідності до цих рекомендацій та рішень Лісабонського форуму IREG від 2016 року, команда національного рейтингу «Топ 200 Україна» провела чергове оцінювання діяльності університетів України за останній рік і обрахувала їх інтегральний рейтинг з використанням введеного критерію «Інноваційна діяльність університетів».

Від 2016 року індекси ВНЗ визначаються, як сума:

– 24-х індикаторів прямого виміру з ваговою часткою 80%;

– показник інформаційних ресурсів (якість та функціональна повнота веб-сайтів університетів) – 5%;

– експертне оцінювання з ваговим коефіцієнтом 15%. Експертне оцінювання проводилося за такими критеріями: рівень базової, загальноосвітньої підготовки студентів, рівень їхньої фахової підготовки, рівень практичного володіння інформаційними технологіями, затребуваність випускників вузів ринком праці.

Також для оцінювання міжнародного визнання вузу додатково враховувалася його участь у таких європейських програмах, як «Горизонт 2020», Seventh Framework Programme, TEMPUS, Erasmus+.

За сукупністю вищезазначених вимог одноосібним переможцем рейтингу «Топ 200 Україна» 2017 року став НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського. КНУ ім. Тараса Шевченка та ХНУ ім. В.Н. Каразіна посіли, відповідно, друге і третє місця.

Центральноукраїнський національний технічний університет посідає в рейтингу «Топ 200 Україна» 54-те місце.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка упорядники рейтингу розмістили на 122-му рядку.

За матеріалами сайту Центру міжнародних проектів «Євроосвіта»


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.