про актуальні питання сільгоспмашинобудування та договір із аграрним університетом молдови

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська English


Про актуальні питання сільгоспмашинобудування та договір із аграрним університетом Молдови

Наприкінці минулого тижня в Центральноукраїнському національному технічному університеті відбулась XІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки», приурочена до 120-річчя найстаршої на теренах Кіровоградщини кафедри – кафедри сільськогосподарського машинобудування ЦНТУ.

Сучасна кафедра сільськогосподарського машинобудування ЦНТУ є прямим правонаступником однойменної кафедри Харківського технологічного інституту ще за часів царської Росії. Дана кафедра заснована 1 січня 1987 року і стала першою кафедрою з проблем сільськогосподарського машинобудування в тодішній Російській Імперії. В 1929 році Харківській технологічний інститут змінив назву на Харківський політехнічний інститут.

Далі, як відомо, в травні 1956 року у місті Кіровограді відкрито вечірнє відділення Харківського політехнічного інституту, а в 1962 році вечірнє відділення було реорганізовано у Кіровоградський філіал ХПІ. Згодом керівництво Харківського політехнічного інституту ухвалює рішення перенести кафедру сільськогосподарського машинобудування свого навчального закладу, разом з усім навчальним обладнанням та літературою, до Кіровограду, до філії ХПІ.

Через п’ять років на базі філії створюється Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування – єдиний на території України вищий навчальний заклад по підготовці фахівців для науково-дослідних інститутів, конструкторських бюро та заводів, пов’язаних з створенням та виробництвом сільськогосподарських машин. Одночасно зі створенням КІСМ утворено факультети інституту, одним з яких став факультет сільськогосподарського машинобудування, сформований навколо базової однойменної кафедри.

До президії XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки», приуроченої до 120-річчя кафедри сільськогосподарського машинобудування ЦНТУ, було обрано ректора Центральноукраїнського національного технічного університету, члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України, професора Михайла Черновола; директора національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», академіка Національної академії аграрних наук України, професора Валерія Адамчука; академіка НААНУ, професора кафедри механіки Національного університету біоресурсів і природокористування України Володимира Булгакова; заступника директора департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської обласної державної адміністрації В’ячеслава Муху; директора Українського науково-дослідного інституту прогнозування та випробовування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого, члена-кореспондента НААНУ Володимира Кравчука; завідувача кафедри технічного сервісу в АПК Таврійського державного агротехнологічного університету, професора Володимира Дідура; професора НУБіП, члена-кореспондента НААНУ Дмитра Войтюка; першого проректора Державного аграрного університету Молдови (Кишенів), професора Юрія Мельника.

Пленарне засідання конференції відкрив програмний виступ академіка НААНУ, директора національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Валерія Адамчука із доповіддю на тему: «Основні напрями наукових досліджень та завдання в галузі машинобудування в Україні на сучасному етапі». Зокрема, в доповіді йшла мова про автоматичні системи керування (в т.ч. дистанційного керування) сільськогосподарською технікою, про альтернативні джерела палива, перспективи використання в сільськогосподарських машинах електродвигунів, про необхідність підвищення якості посівного матеріалу (що призводить до зменшення норм висіву та економії використання добрив).

Також на пленарному засіданні конференції були представлені доповіді:

«Основні світові вимоги до дисертаційних робіт в сучасних умовах галузі агроінженерія» – професор Національного університету біоресурсів і природокористування України Володимир Булгаков;

«Наукові аспекти розвитку агроінженерії на сучасному етапі» – директор УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, професор Володимир Кравчук;

«Методологія забезпечення надійності сільськогосподарської техніки при використанні біопально-мастильних матеріалів» – доцент кафедри технічного сервісу в АПК Таврійського державного агротехнологічного університету Дмитро Журавель;

«Перспективи розвитку вібраційних машин для первинної обробки сільськогосподарської сировини» – завідувач кафедри «Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. П.С. Берника» Вінницького національного аграрного університету Віталій Янович.

Представники Центральноукраїнського національного технічного університету підготували для пленарного засідання XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» два виступи: на тему «Основний обробіток ґрунту в системі ґрунтозахисних технологій та ресурсозбереження» (доповідач: доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування ЦНТУ Сергій Лещенко); і на тему «Використання інтегральних систем для автоматизації керування рухом мобільної сільськогосподарської техніки» (доповідач: завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів ЦНТУ, професор Сергій Осадчий).

Під завершення свого виступу професор Національного університету біоресурсів і природокористування України Дмитро Войтюк переказав колегам привітання із 120-річним ювілеєм кафедри СГМ ЦНТУ від ректора НУБіП, колишнього міністра освіти України, нашого земляка Станіслава Ніколаєнко, а також запросив науковців нашого університету на конференції з нагоди 120-річчя кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки імені академіка П.М. Василенка НУБіП і 120-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України, які проходитимуть навесні 2018 року.

Після пленарного засідання робота XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» тривала у тематичних секціях:

«Конструювання та виробництво сільськогосподарської техніки. Моделювання та механіко-технологічні проблеми вдосконалення робочих процесів сільськогосподарських машин»; «Механізація та автоматизація сільськогосподарського виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції», «Проблеми машиновикористання сільськогосподарської техніки»; «Підвищення надійності машин та технічного сервісу в умовах реформування АПК»; «Тертя і зношування в сільськогосподарській техніці»; «Агрономія».

***

Також в рамках конференції ректор Центральноукраїнського національного технічного університету професор Михайло Черновол і перший проректор Державного аграрного університету Молдови, професор Юрій Мельник підписали договір про співробітництво між навчальними закладами.

Як розповів професор Юрій Мельник, договір передбачає реалізацію програм мобільності викладачів і студентів, співучасть у наукових конференціях, а також співробітництво за спорідненими науковими напрямами, оскільки тематика наукових досліджень кафедри сільськогосподарського машинобудування ЦНТУ має багато спільних рис із тематикою наукової роботи кафедри сільськогосподарських машин Державного аграрного університету Молдови (звичайно, якщо враховувати загальну різницю в структурі сільського господарства України та Молдови).

За словами Юрія Мельника, при відповідній кафедрі їхнього університету працює відома наукова школа із удосконалення конструкцій сівалок (в основному, сівалок для посіву пропашних культур), конструкцій машин для висаджування розсади. Науковцями кафедри розроблялись конструкції пневматичних та механічних сівалок, напівавтоматичних машин для висаджування розсади, кафедра має гарні наробки в напрямку обробки ґрунтів тощо.

З огляду на схожість наукових тематик кафедри сільськогосподарського машинобудування ЦНТУ та кафедри сільськогосподарських машин ДАУМ, Юрій Мельник вбачає напрями співробітництва між науковцями в обмінах ідеями та пропозиціями, які кожна зі сторін може використовувати в своїй діяльності.

Кафедра сільськогосподарських машин ДАУМ готує спеціалістів із експлуатації та ремонту сільгоспмашин; кафедра сільськогосподарського машинобудування ЦНТУ готує фахівців із проектування, розробки та експлуатації сільгосптехніки. Отже, певні наукові проекти цих кафедр здатні доповнювати одне одного: зокрема, ідеї та пропозиції із удосконалення конструкцій машин, які з’являється у науковців молдовського університету в процесі експлуатації техніки, можуть бути доопрацьовані та апробовані на кафедрі СГМ ЦНТУ в проектній роботі.

До речі, як пригадав Юрій Мельник, в 2007 році йому пощастило познайомитися із легендарним вченим та викладачем кафедри сільськогосподарського машинобудування нашого університету Петром Сисоліним, який подарував гостю свій тритомник «Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування» із авторським автографом. Відтоді викладачі та студенти ДАУМ часто використовують цей підручник при виконанні завдань із розробки конструкцій сільгосптехніки у курсових роботах та дипломних проектах.

Для інформації: заслужений винахідник України, професор Петро Сисолін (1934-2011) зробив величезний внесок у розвиток сільськогосподарського машинобудування України загалом, та кафедри сільгоспмашинобудування ЦНТУ зокрема. Він був автором понад 330 наукових праць, з яких: вісім монографій, три підручника, 10 навчальних посібників, 178 авторських свідоцтв і патентів тощо.

Також наукове співробітництво між ЦНТУ і ДАУМ передбачатиме «обміни» опонентами та рецензентами дисертаційних робіт, взаємні участі представників Центральноукраїнського національного технічного університету і Державного аграрного університету Молдови у міжнародних конференціях і симпозіумах, що проводитимуться на базі цих навчальних закладів.

Особисто професор Юрій Мельник вже багато років співпрацює із кафедрою сільськогосподарського машинобудування ЦНТУ. Вперше представник молдовського університету взяв участь у науковій конференції кафедри СГМ нашого навчального закладу ще в 1999 році (до речі, тоді конференція також була «ювілейною», приуроченою до 70-річчя університету). Відтоді представники Державного аграрного університету Молдови, у тому числі, професор Юрій Мельник, ще декілька разів відвідували наш університет з метою участі у міжнародних наукових конференціях.

«Кожного разу на конференціях кафедри сільськогосподарського машинобудування розглядались різні питання, проте завжди ці питання були актуальними викликам того часу, в період якого відбувалась конференція, – розповідає перший проректор Державного аграрного університету Молдови, професор Юрій Мельник. – Наприклад, раніше переважала тематика удосконалення конструкцій існуючих машин. Тоді минуло приблизно дев’ять-десять років від припинення існування СРСР, усі ми продовжували використовувати, переважно, старі сільськогосподарські машини, тому науковці обговорювали, як вдосконалювати техніку, що була у наявності. Але останнім часом науковців більше цікавлять питання, пов’язані із новими можливостями в галузі енергозбереження та забезпечення біопаливом та іншими видами альтернативних енергоресурсів, впровадження нових машин та використання сучасної техніки в галузі сільського господарства. Тобто відбулась принципова зміна сфери зацікавленості науки: від виживання сільськогосподарського машинобудування в 1990-х, до перспективного розвитку галузі в наш час».

За словами Юрія Мельника, виходячи зі сфери інтересів, на пленарному засіданні XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» його найбільше зацікавила доповідь про дослідження в галузі біодизельного палива – на кафедрі тракторів та автомобілів факультету аграрної інженерії та автотранспорту Державного аграрного університету Молдови також проводяться дослідження складу біодизелю, що може використовуватися в автотракторних двигунах.

«Наукові конференції – це своєрідний міст, за допомогою якого вчені з різних університетів дізнаються, над якими питаннями працюють їхні колеги, – говорить проректор Державного аграрного університету Молдови. – Також конференції – чудовий майданчик для спілкування науковців, територія, де вони можуть обговорити актуальні теми та налагодити співробітництво із іншими університетами. Протягом цієї конференції ми з українськими колегами обговорили не лише наукові питання, а ще й питання навчального процесу: проблеми заохочення студентів до навчання, проблеми фінансування освіти і науки та оновлення експериментально-технічної бази університетів, необхідної для надання студентам практичної підготовки. Також ми обмінялися інформацією про співпрацю наших навчальних закладів із європейськими університетами за програмами «подвійних дипломів».

Також професор Юрій Мельник передав науковцям кафедри сільськогосподарського машинобудування ЦНТУ запрошення на наукові конференції, що проходитимуть наступного року з нагоді 85-річчя Державного аграрного університету Молдови.

Можна нагадати, що у листопаді 2015 року представники кафедри СГМ нашого університету Катерина Васильковська, Олексій Васильковський, Сергій Мороз та Ірина Сисоліна брали участь в роботі Міжнародного науково-практичного симпозіуму «Досягнення та перспективи у агроінженерії та автотранспорті», який відбувся на базі факультету агроінженерії та автотранспорту Державного аграрного університету Молдови.

***

За підсумками XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» передбачена публікація матеріалів конференції у електронному збірнику тез доповідей. Окремі матеріали також буде опубліковано у фаховому Загальнодержавному міжвідомчому науково-технічному збірнику «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин».

Фотографії пленарного засідання можна переглянути в альбомі на сторінках ЦНТУ у соціальних мережах.

Підготував Олександр Виноградов


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.