навчальні посібники для студентів та магістрантів агротехнічних спеціальностей

Центрально український національний
технічний університет

Українська English


Навчальні посібники для студентів та магістрантів агротехнічних спеціальностей

На кафедрі сільськогосподарського машинобудування КНТУ вийшли друком два нових навчальних посібника: «Обладнання переробних і харчових виробництв» і «Підручник дослідника». Співавтором першого є завкафедрою СГМ, професор Микола Свірень, автори другого посібника – колектив молодих і перспективних науковців кафедри: Олексій Васильковський, Сергій Лещенко, Катерина Васильковська, Дмитро Петренко.

Однойменний навчальний посібник для студентів спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» (що навчаються за напрямом підготовки «Машинобудування»), написано чотирма вченими і викладачами: д.т.н., професором Миколою Свіренем, Ігорем Осиповим, Миколою Коваленко, Іриною Косенко, а редактором посібника виступив ректор КНТУ, член-кореспондент НААН України, доктор технічних наук, професор Михайло Черновол.

У даному навчальному посібнику розглянуто сучасні установки, лінії і окремі апарати, що використовуються в Україні і за кордоном для переробки зерна, маслонасіння, плодів і овочів, м'яса та молока. Опис технологічного устаткування систематизований за основними етапами виробничого циклу. Викладені основи робочих процесів, принцип дії, будову, основні технологічні регулювання, технічні характеристики машин і апаратів. Крім того, приведена інформація про технологічне устаткування для невеликих підприємств по переробці продукції рослинництва і тваринництва.

Навчальний посібник «Обладнання переробних і харчових виробництв» є результатом узагальнення багаторічного досвіду викладання цієї дисципліни в Кіровоградському національному технічному університеті та інших вищих навчальних закладах України, він також відображає сучасні досягнення вітчизняної та закордонної науки і виробничої практики в галузі виробництва та використання машин для первинної та глибокої переробки сільськогосподарської продукції. Для кращого засвоєння студентами учбового матеріалу до кожної глави наведені контрольні питання.

Над навчальним посібником «Підручник дослідника» працювали Олексій Васильковський (кандидат технічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри сільськогосподарського машинобудування КНТУ з наукової роботи), Сергій Лещенко (кандидат технічних наук, доцент кафедри СГМ КНТУ), Катерина Васильковська (кандидат технічних наук, асистент кафедри СГМ КНТУ), Дмитро Петренко (кандидат технічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри сільськогосподарського машинобудування з навчальної роботи).

Посібник орієнтований на студентів агротехнічних спеціальностей. У книзі викладено основні аспекти та приклад виконання науково-дослідного розділу магістерської кваліфікаційної роботи.

Термін «магістр» визначає освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні знання та навички інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі народного господарства. Набуття кваліфікації магістра здійснюється на базі відповідної освітньо-професійної програми, яка включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку.

Саме науково-практична підготовка магістрів є найбільш трудомістким і творчим етапом їхнього становлення, який вимагає терпіння, уваги, глибоких фундаментальних знань, уміння їх правильно застосовувати, тому саме цей етап підготовки передбачає проведення досліджень, на основі яких отримують нові знання про явища, процеси, тощо.

Метою навчального посібника «Підручник дослідника» є допомога магістрантам агротехнічних спеціальностей під час виконання науково-дослідного розділу магістерських кваліфікаційних робіт. Також посібник може бути корисним аспірантам, докторантам та іншим науковцям, що проводять дослідження робочих органів сільськогосподарських машин.

За інформацією кафедри

сільськогосподарського машинобудування КНТУ


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.