2017-й рік цнту

Центрально український національний
технічний університет

Українська English


2017-й рік ЦНТУ

Огляд найбільш важливих подій минулого року в діяльності Центральноукраїнського національного технічного університету.

Згідно законів України про декомунізацію, де-юре змінено назву навчального закладу із Кіровоградського національного технічного університету на Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ). Затверджено новий Статут університету, перероблено цілий ряд положень і нормативних документів під нову назву.

Університет посів 84 місце консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України (2016 рік – 110-111 місце) та став найбільш рейтинговим вищим навчальним закладом Кіровоградської області.

У рейтингу закладів вищої освіти «Топ-200 Україна» за 2017-й рік ЦНТУ посів 54 місце (2016 рік – 57 місце); у міжнародному рейтингу Webometrics навесні 2017 року ЦНТУ посів 119 місце серед українських університетів (2016 рік – 163 місце); у рейтингу за показниками наукометричної бази даних SciVerse Scopus ЦНТУ посів 105 місце (2016 рік – 129 місце).

***

Протягом 2017 року продовжувалась робота із ліцензування та акредитації спеціальностей ЦНТУ. Зокрема, було акредитовано такі спеціальності: «Міжнародна економіка» – акредитація на ІІ,ІІІ,IV рівень, «Комп’ютерні системи та мережі» – акредитація на ІІІ та IV рівень; «Автомобільний транспорт» – акредитація на ІІІ та IV рівень.

Розширено ліцензійний обсяг другого (магістерського) рівня за спеціальностями: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»; 208 «Агроінженерія»; 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»; 131 «Прикладна механіка»; 071 «Облік і оподаткування»; 274 «Автомобільний транспорт».

Проведено ліцензування нових спеціальностей: 275 «Транспортні технології»; 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

***

2017-й рік став важливим у розвитку в ЦНТУ дистанційної освіти. Кафедрами університету було оптимізовано більше 500 дистанційних навчального-методичних комплексів на базі навчальної платформи MOODL. Особливості організації освітнього процесу висвітлюються на сайті ЦНТУ. Була впроваджена система рейтингового оцінювання знань студентів для призначення  стипендій студентам.

Особлива увага приділялась розвиткові інформаційно-телекомунікаційної бази університету як важливої складової якісної підготовки фахівців різних спеціальностей. Важливим етапом в даному аспекті діяльності університету стало налагодження партнерських відносин з вітчизняними ІТ-компаніями: «Сайфер», «Kinect.PRO», «Novus Cybernetic», «EVNE Developers» та ін. У 2017 році при кафедрі кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ було відкрито безкоштовну ІТ-школу «NewGeneration» для учнів шкіл обласного центру, проведено перший ІТ-форум «Soft Skills Kropyvnytskyi»-2017.

Проведено перший в області хакатон із програмування та робототехніки для студентів і школярів «Robotomania»-2017 та перший університетський конкурс комп’ютерного 3D-моделювання.

***

В рамках співпраці Центральноукраїнського національного технічного університету із Кіровоградською обласною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування науковці ЦНТУ підготували ряд перспективних для реалізації наукових та науково-технічних розробок та пропозицій до Програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області; до Плану заходів із виконання Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року; до Регіональної програми науково-технічного та інноваційного розвитку Кіровоградської області на 2016-21 роки, до Програми інформатизації Кіровоградської області «Електронна Кіровоградщина» на 2017-19 роки.

Центральноукраїнський національний технічний університет є учасником чотирьох проектів по виконанню Плану заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року, зокрема:

проекту підвищення рівня енергоефективності територій Кіровоградської області на основі енергоаудитів;

проекту формування інтегрованих агропромислових структур (кластерів) на регіональному рівні;

проекту забезпечення збалансованості ринків праці та освітніх послуг регіону;

проекту дистанційної очно-заочної школи Малої академії наук учнівської молоді.

В рамках даної програми та сумісної роботи із Департаментом економічного розвитку і торгівлі Кіровоградської обласної державної адміністрації ЦНТУ був співорганізатором конференції «Кіровоградщина-2025: пріоритети і можливості розвитку».

На сьогодні діє розроблена за ініціативи департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА та університету «Програма впровадження регіональних наукових досліджень у промислове виробництво Кіровоградської області на 2017-2020 роки», в якій науковці ЦНТУ беруть активну участь. Між Кіровоградською обласною державною адміністрацією, ЦНТУ та ПП «Астарта Груп» укладено угоду про впровадження у серійне виробництво інноваційної конструкції, розробленої працівниками кафедри сільськогосподарського машинобудування університету.

В напрямку реалізації підвищення рівня енергоефективності області було сертифіковано Центр енергозбереження, енергетичного менеджменту і консалтингу ЦНТУ.

Сертифікована лабораторія екологічного моніторингу ЦНТУ співпрацювала із Департаментом екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА з метою виконання завдань регіональної комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки (в 2017 році укладено договір на виконання другого етапу робіт).

В 2017 році ЦНТУ виступив співорганізатором (разом з управлінням економіки Кіровоградської міської ради) проведення муніципального інвестиційного форуму «TIME to INVEST» та Всеукраїнської виставки «Енергоефективність. Енергозбереження», яка відбулась на базі університету.

Загалом 18 інвестиційних проектів науковців ЦНТУ було направлено для включення до веб-порталу «Центрально-Український інвестиційний портал», а 35 інвестиційних пропозицій-проектів, які є пріоритетними для закладу та міста Кропивницького, було направлено до Кіровоградської міської ради для їх подальшого включення до буклету «Кропивницький: інвестиційні пропозиції».

Протягом 2017 року представниками професорсько-викладацького складу Центральноукраїнського національного технічного університету видано 23 наукових збірників та тез доповідей, у тому числі три фахових збірника. Опубліковано 1129 публікації, з них – 41 монографія та навчальних посібників, проведено 26 конференцій, семінарів, форумів та круглих столів. На конференціях та семінарах зроблено 988 доповідей; зокрема сім викладачів взяли безпосередню участь у конференціях за межами України. Подано 55 заявок на можливі винаходи або корисні моделі, отримано 42 патенти (49 позитивних рішень про видачу патентів).

На базі ЦНТУ проведена настановча сесія для слухачів підготовчого відділення Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді.

В I турі Всеукраїнської студентської олімпіади взяли участь 945 студентів; у ІІ турі – 56 студентів, із яких 14 студентів ЦНТУ вибороли призові місця.

14 студентських робіт взяли участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт – сім вибороли призові місця.

Видано 542 публікацій та подано 23 заявки на корисні моделі та винаходи, одержано 16 патентів за участю студентів.

Троє молодих науковців університету отримували стипендію Кабінету Міністрів України, аспірантці Ілоні Царенко призначено академічну стипендію Президента України на 2016-2017 навчальний рік, аспіранту Віталію Хоху призначено академічну стипендію імені М.С. Грушевського на 2017-2018 рр; студентці четвертого курсу кафедри «Економіка, менеджмент та комерційна діяльність» ФЕМ ЦНТУ Вікторії Соловйовій призначено академічну стипендію Кабінету Міністрів України на осінній семестр 2017/2018 навчального року.

Також троє молодих вчених - отримали дві премії та стипендію Кіровоградської обласної державної адміністрації та обласної Ради молодим науковцям.

Колектив у складі дев’яти науковців ЦНТУ став одним із переможців Конкурсу наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, чиї проекти буде профінансовано за рахунок коштів держбюджету (конкурс проводиться Міністерством освіти і науки України).

ЦНТУ виграв конкурс Міністерства освіти і науки України та отримав доступ до видань наукометричної бази «Scopus».

В 2017 році свій 50-річний ювілей відсвяткував факультет сільськогосподарського машинобудування університету; також було відзначено 25 років від моменту відкриття в ЦНТУ спеціальності «Агрономія» і 20 років від створення кафедри загального землеробства.

***

Протягом 2017 року університет уклав 11 міжнародних угод про співробітництво із установами та організаціями країн: Грузія, Болгарія, Азербайджан, Ліван, Молдова, Республіка Корея тощо. Метою цих угод є розширення і сприяння співробітництву дослідників і викладачів, представників обох установ, в міжнародних проектах і наукових заходах із точки зору обміну досвідом і кращими практиками, а також публікаціями. Укладено низку угод з організаціями, які надають бази закордонної виробничої практики для студентів ЦНТУ.

У вересні 2017 року в рамках попередніх домовленостей між ЦНТУ та Послом Кореї в Україні про налагодження контактів між ЦНТУ та корейськими університетами під егідою Посольства Республіки Корея в Україні була організована зустріч із делегацією Національного університету Чонбук. Під час переговорів було обговорено напрямки наукового співробітництва між університетами в області агрономії, сільгоспмашинобудування та досягнуто домовленостей щодо пілписання меморандуму про співпрацію між університетами.

***

Щодо участі представників Центральноукраїнського національного технічного університету у міжнародних програмах та грантах протягом 2017 року:

докторантка кафедри економіки та підприємництва Анна Пасєка виграла грант на стажування в Університеті прикладних наук Німецького федерального банку (Deutsche Bundesbank);

На початку 2016-17 навчального року Міністерство освіти і науки України створило в ЦНТУ регіональний контактний пункт рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Horizont 2020» за тематичним напрямом «Малі та середні підприємства» (SMEs);

ЦНТУ започаткував співпрацю з Open AIRE, що дозволить здійснювати обмін публікаціями досліджень та інновацій за програмою «Horizont 2020». Також укладено договір з регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській області стосовно організації проведення семінарів, круглих столів, презентацій за тематичними напрямами Європейської програми «Horizont 2020».

Продовжується участь університету в освітній програмі Європейського Союзу імені Жана Моне. Направлено для участі в цій програмі проекти: «Європейська модель статутного аудиту підприємств громадського інтересу та її впровадження в Україні»; «Європейські студії в процесі викладання вищої школи та їх впровадження в Україні».

Аспірантка кафедри економіки, менеджменту і комерційної діяльності Ілона Царенко стала лауреатом Національної стипендіальної програми Словацької Республіки (SAIA) і отримала можливість пройти стажування на економічному факультеті Технічного університету Кошице.

Між ЦНТУ та університетами Франції, Словаччини, Польщі та Індії діють договори про навчання за програмами «подвійних дипломів». Як приклад такої співпраці: влітку 2017 року випускниця Юлія Булава захистила першу магістерську роботу, яка виконана в рамках проекту «подвійних дипломів» за спеціальністю «Облік та аудит» між Центральноукраїнським національним технічним університетом та польським Університетом Економіки у місті Бидгощ.

Випускниця кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва Дар’я Квятковська отримала сертифікат про підтвердження українського диплому про вищу освіту в Німеччині.

Студентка ІІІ курсу кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення механіко-технологічного факультету Орина Старкіна стала переможцем в стипендіальній програмі Німецької економіки в Україні та отримала запрошення на навчання. Випускник магістратури кафедри загального землеробства ЦНТУ Олег Табота став одним із переможців Всеукраїнського конкурсу «Авіатор» для студентів технічних спеціальностей, які в якості головного призу отримають подорож до Франції на один з найбільших у світі авіасалонів «Ле Бурже».

***

Продовжував свою діяльність Ресурсний центр з питань сталого розвитку сільських територій України, який створений за проектом Tempus JEP-27264-2006 (UA) «Концепція сталого розвитку у формуванні спеціалістів для сільського господарства».

В листопаді 2017 року в Центральноукраїнському національному технічному університеті було відкрито «Українсько-Канадський Центр» – спільний проект Відділу міжнародних зв'язків ЦНТУ і канадського державного вищого навчального закладу Mohawk College. В урочистих заходах взяла участь делегація Посольства Канади в Україні на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Романом Ващуком та представник Mohawk College, випускник нашого університету Світлана Кірнасова.

Наприкінці весни 2017 року на запрошення Гуандунського союзу з міжнародної науково-технічної співпраці ЦНТУ взяв участь в роботі форуму «Тиждень виробництва високотехнологічного обладнання», який проходив в місті Фошань провінції Гуандун, КНР. Було досягнуто домовленостей про співпрацю між ЦНТУ та китайськими підприємствами.

Протягом 2017 року Центральноукраїнський національний технічний університет прийняв 23 візитерів з-за кордону: із Франції, Німеччини, Польщі, Канади, Грузії, Азербайджану, Болгарії, Індії, Південної Кореї та Лівану.

В університету було розроблено нові положення про порядок здійснення реалізації права на академічну мобільність за кордоном наукових та науково-педагогічних працівників, студентів, аспірантів ЦНТУ та про участь у міжнародних програмах студентів університету.

***

Протягом 2017 року в Центральноукраїнському національному технічному університеті продовжували працювати:

спеціалізована вчена рада Д 23.073.01 із правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (та кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» (у 2017 році захищені одна дисертація на здобуття ступеня доктора наук і одна дисертація на здобуття ступеня кандидата наук);

спеціалізована вчена рада К 23.073.02 із правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями: 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти», 05.03.07 «Процеси фізико-технічної обробки» та 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» (у 2017 році захищено дві кандидатські дисертації);

спеціалізована вчена рада К 23.073.03 із правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями: 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» (у звітному році захищена одна кандидатська дисертація).

***

Протягом 2016-17 навчального року студенти-спортсмени Центральноукраїнського національного технічного університету брали участь у ряді офіційних змагань і турнірів всеукраїнського і міжнародного рівнів та вибороли 23 медалі.

Традиційно вдало виступала бейсбольна команда «ВіоТехСоm-КНТУ», яка протягом 2017 року: виграла «Континентальний Кубок», що проходив навесні у Мінську; зберегла прописку у другому за рейтингом клубному кубковому турнірі Конфедерації європейського бейсболу – «Кубку СЕВ» (змагання проходили в Чехії з 7 по 11 червня); виграла 22-й титул чемпіонів України та 20-й Кубок України з бейсболу.

В 2017 році професор кафедри експлуатації та ремонту машин ЦНТУ, доктор технічних наук Юрій Кулєшков повторно став чемпіоном України з самбо серед майстрів, а також захистив титул чемпіона світу з самбо серед майстрів.

 

За інформацією ректорату ЦНТУ


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.