міжнародна наукова конференція за тематикою ««розвиток інноваційно-інтегрованих структур…»

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська English


Міжнародна наукова конференція за тематикою ««Розвиток інноваційно-інтегрованих структур…»

Наприкінці минулого тижня на кафедрі економіки, менеджменту та комерційної діяльності ЦНТУ відбулась Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки», в роботі якої взяли участь представники університетів Грузії, Молдови, Лівану, а також багатьох міст України.

Саме Інтернет формат проведення конференції дозволяє, використовуючи сучасні комунікаційні технології, залучити широке коло учасників заходу, особливо – представників університетів інших регіонів України, а також закордонних установ та організацій, витрачаючи при цьому менше ресурсів. Це дуже зручно для науковців інших міст та країн: вони отримують нагоду поділитися із колегами своїми думками, науковими напрацюваннями, новими ідеями, не полишаючи свого міста.

Співорганізаторами конференції (окрім кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності Центральноукраїнського національного технічного університету) також виступили: Академія економічних наук України; Кіровоградська обласна державна адміністрація; міська рада міста Кропивницького; Одеський національний політехнічний університет; Класичний приватний університет (Запоріжжя); Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Батумі, Грузія); Національний інститут економічних досліджень (Батумі, Грузія); Технічний університет Молдови (Кишинів, Молдова); Американський університет культури та освіти (Бейрут, Ліван).

Також матеріали для науково-практичної конференції «Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки» підготували представники закладів вищої освіти України: Центральноукраїнський національний технічний університет; Запорізький національний технічний університет; Одеський національний політехнічний університет; Чернігівський національний технологічний університет; Вінницький національний технічний університет; Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України (Київ); ДВНЗ «Криворізький національний університет»; Льотна академія Національного авіаційного університету; Кропивницький інститут державного та муніципального управління; Львівський торговельно-економічний університет; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього», Дніпровський державний технічний університет.

Як повідомила секретар оргкомітету науково-практичної конференції «Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки», доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності ЦНТУ, к.е.н. Ольга Ткачук, особливість конференції полягає у тому, що на ній було представлено напрацювання колективу науковців ЦНТУ, отримані протягом першого року роботи за проектом держбюджетної теми «Розвиток інноваційно-інтегрованих структур як чинник національної безпеки держави в умовах соціально-економічної нестабільності» (науковий керівник – проректор з наукової роботи ЦНТУ, доктор економічних наук, професор Олександр Левченко).

Конференція стала майданчиком для обговорення ідей та результатів досліджень за участю науковців ЦНТУ та з інших міст України і з-за кордону, які працюють над схожими науковими напрямами.

Робота конференції «Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки» тривала за секціями: стратегічні напрями розвитку інтеграційних процесів в умовах інноваційної моделі економіки; зарубіжний досвід формування та розвитку інноваційно-інтегрованих структур; особливості та досвід функціонування різних форм інноваційно-інтегрованих структур в Україні і світі; інноваційний потенціал держави, галузей та регіонів: проблеми та перспективи оцінювання і розвитку; аспекти законодавчого, фінансового, інтелектуально-кадрового, матеріально-ресурсного забезпечення інноваційних кластерів.

Відкрив конференцію проректор із наукової роботи ЦНТУ, професор Олександр Левченко.

Протягом пленарного засідання із доповідями виступили: завкафедри аудиту та оподаткування ЦНТУ, доктор економічних наук, професор Наталія Шалімова (тема доповіді: «Ефективність системи публічних закупівель в контексті міжнародних порівнянь та активізації функціонування різних форм інноваційно-інтегрованих структур в Україні та світі»);

доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності ЦНТУ, кандидат економічних наук Оксана Сторожук (тема: «Інноваційно-інтегровані структури та економічний розвиток регіону»);

доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності ЦНТУ, кандидат економічних наук Юрій Малаховський (тема: «Закордонний досвід фінансування інноваційно-інтегрованих структур»);

аспірантка кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності ЦНТУ Ілона Царенко (тема: «Роль університетів у розвитку інноваційно-інтегрованих структур»);

доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності ЦНТУ, кандидат економічних наук Ольга Ткачук (тема: «Про результати та підсумки роботи Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки»).

За інформацією оргкомітету, загалом від учасників конференції було надано більше 120 доповідей. Тези доповідей планується опублікувати окремим збірником. Електронну версію збірника буде розміщено в репозитарію ЦНТУ.

Як повідомила секретар оргкомітету науково-практичної конференції «Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки» Ольга Ткачук, окрім даної конференції результати досліджень за держбюджетною темою «Розвиток інноваційно-інтегрованих структур як чинник національної безпеки держави в умовах соціально-економічної нестабільності» протягом 2017 року вже були представлені на декількох наукових конференціях, які проходили в ЗВО України та за кордоном (Словаччина). За матеріалами досліджень зроблені численні публікації у зарубіжних та вітчизняних наукових виданнях, які входять до наукометричних баз Scopus, Index Copernicus, Web of Science тощо. Частина напрацювань, – в контексті розвитку Кіровоградської області, – була презентована науковцями ЦНТУ під час науково-практичної конференції «Кіровоградщина-2025: пріоритети і можливості розвитку», організаторами якої виступили Кіровоградська обласна державна адміністрація та три найбільші ЗВО нашого регіону: Центральноукраїнський національний технічний університет; Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка і Льотна академія Національного авіаційного університету.

За інформацією кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності ЦНТУ


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.