наукова конференція і студентські олімпіади з сільськогосподарських спеціальностей

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська English


Наукова конференція і студентські олімпіади з сільськогосподарських спеціальностей

12 квітня на базі кафедри сільськогосподарського машинобудування Центральноукраїнського національного технічного університету проходив ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей «Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств» і «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва», а також Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Досягнення та перспективи галузі сільськогосподарського виробництва».

Вітаючи учасників олімпіади та конференції, проректор ЦНТУ із наукової роботи, професор Олександр Левченко відзначив той факт, що рок від року зростає кількість студентів, які змагаються на вирішальному, ІІ-му етапі Всеукраїнських олімпіад зі спеціальностей, пов’язаних із сільськогосподарським машинобудуванням, що традиційно проходять в нашому навчальному закладі. Цього року на олімпіади зі спеціальностей «Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств» і «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» зібралось більше 110 студентів (всі вони є переможцями та призерами І-го туру олімпіади), що представляли більше 20 закладів вищої освіти України.

Професор Олександр Левченко закликав студентів продемонструвати під час виконання завдань олімпіади найкращі сторони своєї підготовки, використавши усі знання, які вони отримали від викладачів та наставників в своїх університетах.

«Ви неодноразово чули про те, що сільське господарство – одна із ключових галузей економіки нашої країни, – звернувся до студентів проректор ЦНТУ із наукової роботи. – Із сільським господарством дійсно пов’язані перспективи росту економіки держави. Яких саме успіхів ви досягнете у цій перспективній галузі, залежить лише від вас самих, від того, якими фахівцями ви станете і наскільки ви будете відданими вашій професії. Хочу побажати вам набрати високі бали на олімпіадах, а також гарних дискусій та ідей наукової конференції, щоб у майбутньому ці ідеї стали для вас корисними».

Також учасників олімпіади та науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи галузі сільськогосподарського виробництва» привітали завкафедрою сільськогосподарського машинобудування ЦНТУ, професор Микола Свірень і заступник голови оргкомітету цих заходів, заступник завідувача кафедри СГМ ЦНТУ із навчальної роботи, доцент Дмитро Петренко.

Як повідомив Дмитро Петренко, завдання ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей «Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств» і «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» складалось з двох частин. Перша частина – тестові завдання: 25 питань, кожна вірна відповідь оцінюється в два бали. Друга частина – письмова задача, на розв’язування якої відводилось дві години (максимальна оцінка – 50 балів).

Тестові питання олімпіади за спеціальністю «Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств» стосувалися наступних тем: теорія, конструкція і розрахунок сільськогосподарських машин; технологія механізованих робіт в рослинництві та тваринництві; сучасні процеси, машини та обладнання АПВ; технологія виробництва та переробки сільськогосподарської продукції; основи наукових досліджень.

Тематика тестових питань олімпіади за спеціальністю «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»: конструкція, робочі процеси і розрахунок сільгоспмашин; методи проектування сільськогосподарських машин; основи наукових досліджень; сучасні машини і напрямки їх розвитку.

Під час розв’язування письмових задач студенти повинні були продемонструвати навички із вибору параметрів роботи агрегатів різних сільськогосподарських машин. Кожну анонімну відповідь (студенти заздалегідь зашифрували свої роботи псевдонімами) оцінювало декілька членів журі. Окремо враховувались оригінальність запропонованого студентом варіанту вирішення задачі, наявність елементів винахідництва, послідовність, логічність, аргументованість та повнота обґрунтування рішення тощо.

За підсумками оцінювання робіт, визначено призерів Всеукраїнських студентських олімпіад.

Олімпіада за спеціальністю «Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств»

І місце – Ростислав Іванов (Центральноукраїнський національний технічний університет).

ІІ місце – Олександр Диба (Уманський національний університет садівництва); Дмитро Задорожнюк (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Олександр Кузьменко (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка); Олександр Кухарчук (Вінницький національний аграрний університет).

ІІІ місце – Анатолій Кудинський (Житомирський агротехнічний коледж); Андрій Грінчук (Центральноукраїнський національний технічний університет); Ярослав Ярохно (Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»); Іван Джигановський (Львівський національний аграрний університет); Богдан Петришин (Миколаївський національний аграрний університет); Ганна Закревська (Сумський національний аграрний університет).

Олімпіада за спеціальністю «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»

І місце – Олександр Єршов (Сумський національний аграрний університет).

ІІ місце – Геннадій Ремінний (Центральноукраїнський національний технічний університет); Дмитро Шолтоян (Миколаївський національний аграрний університет); Андрій Захаров (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка); Богдан Бойчук (Луцький національний технічний університет); Костянтин Данюк (Таврійський державний агротехнологічний університет).

ІІІ місце – Денис Еркан (Дніпровський державний аграрно-економічний університет); Євгеній Яненко (Житомирський національний агроекологічний університет); Василь Янішевський (Вінницький національний аграрний університет); Руслан Кульпін (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Володимир Богаєнко (Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського).

Під час роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Досягнення та перспективи галузі сільськогосподарського виробництва» було представлено більше 40 доповідей (у тому числі 14 доповідей в режимі он-лайн).

Тематичні напрямки конференції: інноваційні пропозиції за результатами проведених наукових досліджень; проблеми впровадження результатів наукових досліджень у виробництво; визначення напрямів співробітництва з машинобудівними підприємствами для впровадження результатів науково-дослідних робіт у виробництво; встановлення зв’язків з вищими навчальними закладами для сумісного проведення науково-дослідних робіт.

Призові місця конференції журі розподілило наступним чином:

І місце – Іван Руда (Дніпровський державний аграрно-економічний університет), тема доповіді: «Обґрунтування параметрів і конструкції комбінованого агрегату для обробітку ґрунту в умовах органічного землеробства».

ІІ місце – Роман Мороз (Уманський національний університет садівництва), тема доповіді: «Модернізація машини для внесення мінеральних добрив МВУ-8»; Станіслав Вовк (Вінницький національний аграрний університет), тема доповіді: «Розробка дозатора для внесення сухих консервантів при пресуванні вологих трав».

ІІІ місце – Назар Сухорукий (Львівський національний аграрний університет), тема доповіді: «Вплив фізико-механічних властивостей сої на процес її збирання»; Владислав Возний, Артем Корж (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка), тема доповіді: «Ресурсозберігаючі технології для внесення органічних добрив»; Ярослав Ярохно (Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»), тема доповіді: «Шляхи зменшення енерговитрат при прибирання гною з тваринницьких приміщень».

Оргкомітет конференції рекомендував включити найкращі доповіді до збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Досягнення та перспективи галузі сільськогосподарського виробництва».

Фотографії студентських олімпіад та науково-практичної конференції можна переглянути на сторінках ЦНТУ у соціальних мережах.

За матеріалами кафедри сільськогосподарського машинобудування ЦНТУ


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.