захист дисертації «бюджетний менеджмент в системі державного регулювання економіки»

Центрально український національний
технічний університет

Українська English


Захист дисертації «Бюджетний менеджмент в системі державного регулювання економіки»

Тема дисертації: «Бюджетний менеджмент в системі державного регулювання економіки» (спеціальність 08.00.03: «Економіка та управління національним господарством»). Робота виконана в Центральноукраїнському національному технічному університеті. Науковий керівник – проректор із наукової роботи ЦНТУ, доктор економічних наук, професор Олександр Миколайович Левченко.

Олександр Горбунов є головою підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Він – випускник факультету економіки та менеджменту нашого навчального закладу (1997-2003 рр.) та магістратури ФЕМ (2003-04 рр.) за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Офіційними опонентами дисертаційної роботи виступали: завідувач кафедри аудиту та економічного аналізу Університету державної фіскальної служби України (Ірпінь), доктор економічних наук, професор Андрій Васильович Лісовий; завідувач сектору просторового розвитку Державної установи «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» (Львів), доктор економічних наук, професор Мар’яна Іванівна Мельник.

Дисертація присвячена поглибленню теоретичних основ та розробці науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення бюджетного менеджменту в системі державного регулювання економіки.

В дисертаційній роботі досліджено теоретичні положення щодо визначення сутності поняття «бюджетний менеджмент» та розроблено морфологічну декомпозицію бюджетного менеджменту в системі державного регулювання економіки. Досліджено сучасний стан та тенденції розвитку бюджетного менеджменту в Україні, здійснено оцінювання ефективності бюджетного менеджменту в контексті міжнародних порівнянь, проведено моніторинг ефективності бюджетного менеджменту як чинника державного регулювання економіки. Систематизовано стратегічні та тактичні цільові орієнтири розвитку бюджетного менеджменту в системі державного регулювання економіки та розроблено систему заходів удосконалення бюджетного менеджменту на основі запровадження стратегічного та середньострокового бюджетного прогнозування і планування, особливістю яких є орієнтація на застосування програмно-цільового методу та бюджетування. Обґрунтовані методичні положення щодо оцінювання якості бюджетного менеджменту в системі державного регулювання економікою на державному та місцевому рівнях. Розроблено напрями удосконалення організаційно-економічної моделі контролю як функції бюджетного менеджменту.

Із дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Центральноукраїнського національного технічного університету.


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.