захист дисертації

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська English


Захист дисертації

9 листопада на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.073.03 Центральноукраїнського національного технічного університету відбувся захист дисертації І.О. Царенко на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема дисертації: «Механізм державного регулювання конкурентоспроможності вищої освіти України».

Дисертаційна робота за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, виконана в Центральноукраїнському національному технічному університеті. Науковий керівник – проректор із наукової роботи ЦНТУ, доктор економічних наук, професор Олександр Миколайович Левченко.

Офіційними опонентами дисертаційної роботи виступали: директор Науково-дослідного інституту економічного розвитку ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України, доктор економічних наук, професор Ірина Сергіївна Каленюк; головний спеціаліст відділу розвитку науково-технічної інфраструктури департаменту науково-технічного розвитку Міністерства освіти і науки України, кандидат економічних наук Ірина Григорівна Карзун.

Дисертація присвячена поглибленню теоретичних основ та розробці науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму державного регулювання конкурентоспроможності вищої освіти України.

В дисертаційній роботі досліджено теоретичні положення щодо визначення сутності поняття «конкурентоспроможність вищої освіти» у сучасних умовах поглиблення трансформаційних перетворень державного регулювання економіки до вимог інноваційного типу економіки. Досліджено сучасний стан та результативність державного регулювання конкурентоспроможності вищої освіти в контексті міжнародних порівнянь та національного виміру, проведено компаративний аналіз конкурентоспроможності вищої освіти України у територіальному розрізі.

Обґрунтовано методологічні підходи визначення стратегічних пріоритетів державного регулювання конкурентоспроможності вищої освіти, які сфокусовані на формування моделі інноваційної економіки постіндустріального типу. Розвинуто концептуальні засади вдосконалення механізму державного регулювання конкурентоспроможності вищої освіти України. Запропоновано методичні підходи щодо удосконалення комплексу стимулюючих заходів із запровадження закладами вищої освіти сучасних моделей управління якістю як інструмент підвищення конкурентоспроможності вищої освіти.

Із дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Центральноукраїнського національного технічного університету.

Фото – Владислав Мелешко


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.