«відповідальність перед колективом та вчителем»

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська English


«Відповідальність перед колективом та вчителем»

З першого листопада факультет обліку та фінансів ЦНТУ де-юре очолює д.е.н., професор Наталія Шалімова, обрана на цю посаду колективом та вченою радою факультету. Наталія Станіславівна є учнем Григорія Миколайовича Давидова, попереднього декану факультету обліку та фінансів, який раптово пішов з життя в червні 2018 року. Кого бачив своїм наступником сам Григорій Давидов? Які незавершені проекти попереднього керівництва факультету будуть продовжені? Відповіді на ці та інші питання в інтерв’ю професора Наталії Шалімової для сайту ЦНТУ.

Наталія Шалімова – випускниця нашого навчального закладу за спеціальністю «Облік, контроль і аналіз господарської діяльності». В 2002 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» (тема дисертації «Удосконалення методів обґрунтування розміру мінімальної заробітної плати»), в 2013 році – докторську дисертацію за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (тема: «Аудит в системі соціально-економічних відносин України»). Науковим керівником і науковим консультантом Наталії Шалімової протягом усього часу навчання, відповідно, в аспірантурі та докторантурі був професор Григорій Давидов.

З 1999 року Наталія Шалімова працює на кафедрі аудиту та оподаткування нашого університету (раніше кафедра носила назву аудиту та аналізу господарської діяльності), пройшовши шлях від асистента до професора кафедри. В 2015-18 роках Наталія Станіславівна очолювала кафедру аудиту та оподаткування ЦНТУ.

Питання наступника Григорія Давидова в якості декана факультету обліку та фінансів насправді виникало ще за життя Григорія Миколайовича. Річ у тім, що Закон України «Про вищу освіту» від 2014 року ввів обмеження на кількість термінів перебування на посадах для завідувачів кафедр, деканів, ректорів закладів вищої освіти. Приблизно за три роки мала б завершитися чергова каденція Григорія Давидова на чолі факультету обліку та фінансів, отже, тоді все одно на факультеті мав би змінитись декан. Відповідно, в колі співробітників обговорювались кандидатури можливого наступника…

– Григорій Миколайович працював деканом факультету обліку і фінансів із дня його створення, його всі сприймали як людину, з чиїм ім’ям пов’язана історія факультету обліку і фінансів, і яка уособлює собою наш факультет, – говорить професор Наталія Шалімова. – Але, оскільки за чинним законом деканам не можна обіймати одну й ту саму посаду більше, ніж дві каденції поспіль, він планував повернутися на посаду завідувача своєї рідної кафедри аудиту і оподаткування, і вважав, що я маю замінити його на чолі факультету обліку та фінансів.

Дійсно, в науковому світі мене сприймали як його послідовницю, його наступника, як учня Давидова, який потім має продовжити його справу (на жаль, Григорій Миколайович передчасно пішов з життя, тому я залишилась єдиним доктором наук серед його учнів). Але так трапилось, що продовжувати потрібно вже зараз…

– Тобто, ви для себе не вагались, подавати документи на конкурс, чи не подавати?

– Я відчуваю свою відповідальність перед факультетом, перед викладачами, перед своїм вчителем Григорієм Миколайовичем, тому просто не мала права не балотуватися на цю посаду. І надзвичайно вдячна керівництву університету за підтримку мого рішення при підготовці документів, а колегам – під час виборів.

До речі, коли вчена рада факультету розглядала питання виборів нового декану, ми також говорили про те, як нам вшанувати пам’ять про Григорія Миколайовича. Лунало декілька пропозицій, наприклад, одна з них – зробити на факультету іменну аудиторію Григорія Давидова.

– Ви тривалий час завідували кафедрою на факультеті, напевне, були залучені до більшості останніх проектів факультету обліку та фінансів. Які з цих проектів, як ви вважаєте, мають бути продовжені?

– Григорій Миколайович мав певну рису: покладався на колегіальність у прийнятті рішень. Тому із основними його проектами щодо розвитку факультету, в принципі, були знайомі всі члени вченої ради факультету. Я була більше знайома з проектами підготовки фахівців та створення додаткових можливостей для студентів. Наприклад, ми обговорювали один із останніх проектів – відкриття в ЦНТУ на базі факультету обліку та фінансів центру сертифікації користувачів сучасного бухгалтерського і аудиторського програмного забезпечення. Студенти могли б проходити сертифікацію та отримувати відповідні документи ще під час навчання в університеті. Потім у нього були мрії зробити при факультеті обліку та фінансів центр підготовки для отримання міжнародних сертифікатів бухгалтерів.

Незавершених проектів залишилось чимало, але я вважаю, продовжувати потрібно всі. Зараз ми не знаємо, який саме проект дасть 100% віддачу. Наші наставники Григорій Миколайович Давидов і Леонід Михайлович Фільштейн якраз й вчили молоде покоління: потрібно робити диверсифікацію ризиків проектів. Тому ми будемо намагатися працювати в усіх напрямках.

Також я вважаю, що ми маємо розвивати міжнародну діяльність факультету, створюючи ще більше можливостей для наших студентів стажуватися за кордоном та отримувати «подвійні дипломи». До речі, саме Григорій Давидов свого часу сприяв залученню факультету обліку та фінансів ЦНТУ до проекту «подвійних дипломів» за спеціальністю «Облік та аудит» між групою українських закладів вищої освіти та польським Університетом Економіки у місті Бидгощ.

NB: забігаючи наперед можна зазначити, що міжнародну діяльність ФОФ куруватиме доцент кафедри аудиту та оподаткування ЦНТУ Галина Кузьменко. Про її здобутки в міжнародній співпраці йшла мова в окремій публікації на сайті ЦНТУ – примітка.

На виборах декана претенденти на посаду мають подавати, серед інших документів, – програму розвитку факультету (свого роду передвиборча програма кандидата) і звіт про свою роботу на попередній посаді за останні п’ять років. Останні два документи мені було дуже цікаво і писати, і презентувати, оскільки це дало змогу подивитись на свою роботу зі сторони та сфокусуватися на тих речах, які я хочу бачити на нашому факультеті.

Перше – звичайно, підготовка фахівців, які будуть конкурентоспроможними на сучасному ринку праці.

Друге – умови для фахового й особистого зростання студентів і викладачів з метою кращої реалізації їхнього потенціалу.

Зокрема, я очікую підвищення рівня володіння англійської мови серед викладачів факультету для того, щоб наші викладачі мали можливість вивчати сучасні публікації науковців з усього світу, а також самим публікуватися у закордонних виданнях. Також я в своїй роботі декана буду намагатися більше орієнтувати студентів до наукової діяльності – університет (в класичному розумінні цього слова) відрізняється від інших навчальних закладів саме високим рівнем наукової роботи.

Третє – реалізація стратегії зовнішнього і внутрішнього позиціонування факультету для того, щоб формувати позитивний імідж факультету і його кафедр, підтримувати корпоративну культуру та цінностні ідеали нашого факультету.

Такі три основні стратегічні цілі, які я для себе визначила…

– Наталія Станіславівно, ви багато років працювали на посаді завкафедри, отже добре знаєте про конфлікти адміністративної роботи та наукової діяльності. Декан відповідає не за одну, а за п’ять кафедр, тобто тепер буде ще менше часу на науку, ще менше власного вільного часу…

– Завідувач кафедри, звичайно, виконує менше адміністративної роботи, ніж декан, але я й раніше, що там казати, не мала багато вільного часу. Зрозуміло, зараз доведеться переформувати свій графік у бік організаційно-адміністративної роботи, тому що я розумію відповідальність за продовження налагодженої, стабільної роботи усього факультету. Але все одно буду знаходити можливості працювати над науковими публікаціями, редагувати фаховий збірник наукових праць з економічних наук «Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки», брати участь у наукових конференціях – без усього цього я себе не уявляю!

З іншого боку, великою перевагою є те, що я тепер маю можливість тісно співпрацювати з викладачами та студентами всіх спеціальностей нашого факультету, це «Міжнародні економічні відносини», «Облік і оподаткування», «Маркетинг», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Економіка» (спеціалізація «Економічна кібернетика»), що відкриває нові можливості та нові виклики.

– Гаразд, яке ваше перше враження від роботи деканом факультету за ці два тижні?

– Це зовсім інший рівень відповідальності. Нові вимоги, новий обсяг завдань. У мене є правило: я нікому не доручаю будь-яку роботу, поки сама її досконально не вивчу. Добре, що на факультеті є колеги, відповідальні за окремі напрями роботи: навчальну, виховну, профорієнтаційну тощо, на підтримку яких я можу розраховувати. Крім того, я не сумніваюсь, що можу розраховувати і на підтримку колег з інших факультетів нашого університету. Також я спокійна за рідну кафедру аудиту та оподаткування. Виконуючим обов’язки завідувача кафедри призначено високопрофесійного та відповідального фахівця, кандидата економічних наук Олену Анатоліївну Магопець, вченого секретаря спеціалізованої вченої ради К 23.073.03 нашого університету.

Це робота напружена, але, разом з тим, наповнена змістом, цілісністю. Працювати потрібно, дотримуючись принципу конструктивного діалогу та балансу інтересів усіх, хто залучений до освітнього процесу. Приємно, що протягом перших днів на посаді декана я отримала багато пропозицій щодо нових проектів і від колег, і від студентів (зокрема, щодо створення англомовного клубу за прикладом факультету економіки та менеджменту). Це добре, тому що мені б хотілося більше працювати над цікавими міжнародними проектами, конкурсами, програмами співробітництва.

Підготував Олександр Виноградов


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.