захист дисертації

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська English


Захист дисертації

18 грудня на засіданні спеціалізованої вченої ради К23.073.03 Центральноукраїнського національного технічного університету відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача Хусейна Набулсі на тему «Механізм регулювання державно-приватного партнерства у соціальній сфері».

Дисертаційна робота виконана за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», науковий керівник Хусейна Набулсі – доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності Центральноукраїнського національного технічного університету, кандидат економічних наук Юрій Малаховський.

Офіційними опонентами дисертаційної роботи виступили: директор ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій» (Одеса), доктор економічних наук, професор Костянтин Шапошников; професор кафедри економіки Класичного приватного університету Міністерства освіти і науки України (Запоріжжя), доктор економічних наук Ганна Кучерова.

Дисертація «Механізм регулювання державно-приватного партнерства у соціальній сфері» присвячена науково-теоретичному обґрунтуванню методичних основ і практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму регулювання державно-приватного партнерства у соціальній сфері на макро- та мезоекономічному рівнях економіки України.

В даній дисертаційній роботі розкрито теоретичний базис використання механізму державно-приватного партнерства у соціальній сфері економіки. Визначено особливості форм і моделей регулювання соціальної сфери засобами державно-приватного партнерства, напрями та пріоритети його використання у процесі реалізації соціальних проектів з метою динамізації розвитку регіональних інноваційних екосистем. Проведено компаративний аналіз особливостей регулювання соціальної сфери засобами державно-приватного партнерства у контексті міжнародних порівнянь. Здійснено інтегральне оцінювання результативності регулювання державно-приватного партнерства на мезоекономічному рівні України у розрізі компонент та блоків показників.

У дисертації запропоновано стратегічні орієнтири підвищення ефективності регулювання державно-приватного партнерства у соціальної сфері Україні. Автором розроблено методичні підходи щодо модернізації механізму регулювання державно-приватного партнерства у соціальній сфері національної економіки та його імплементації до процесу самоорганізації та самоврядування регіональних інноваційних екосистем. В роботі обґрунтовано систему показників моніторингу результативності державно-приватного партнерства в умовах розширення участі у ньому інституціональних стейкхолдерів соціальної сфери.

Із дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Центральноукраїнського національного технічного університету.

Фото – Владислав Мелешко


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.