погляди студентів на актуальні проблеми економіки і фінансів

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська English


Погляди студентів на актуальні проблеми економіки і фінансів

У вівторок, 5-го березня одночасно в Центральноукраїнському національному технічному університеті та в Донецькому національному технічному університеті (Покровськ) відбулась ІІІ студентська науково-практична он-лайн конференція «Актуальні проблеми економіки фінансів», організована кафедрою фінансів, банківської справи та страхування ЦНТУ та кафедрою економіки підприємства ДНТУ.

В конференції «Актуальні проблеми економіки і фінансів», яка традиційно проходить в форматі відео-зв’язку, взяли участь студенти та магістранти економічних спеціальностей ЦНТУ та ДНТУ. На думку завкафедри економіки підприємства Донецького національного технічного університету, професора Валентини Хобти, дослідження, які студенти проводять разом зі своїми науковими керівниками, знання, які студенти отримали в навчальному процесі та при наукових дослідженнях, надалі зроблять свій внесок в покращення національної економіки.

«Наукові конференції дуже важливі для студентів, тому що дозволяють усвідомити проблеми, які існують в суспільстві та в економіці, – говорить проректор із наукової роботи ЦНТУ, д.е.н., професор Олександр Левченко. – Під час навчання в університеті студенти отримують певну базу теоретичних, професійних і загальних знань. Під час наукових конференцій студенти дізнаються, за допомогою якого інструментарію (за допомогою отриманих знань) можна вирішувати ті чи інші проблеми. І коли вони завершать навчання в університеті та підуть працювати, хто – в бізнес, хто – в органи державної влади або місцевого самоврядування, вони вже будуть вирішувати ці питання на практиці. Ідеї та пропозиції, отримані на конференціях, потім можна буде реалізовувати під час своєї практичної діяльності.

Тематика конференції досить актуальна в наш час. Зокрема, тема використання фінансових важелів на місцевому рівні зараз дуже важлива в умовах децентралізації, коли питання формування місцевих бюджетів, їх наповнення та використання переноситься на рівень територіальних громад. Тема перспектив фондового ринку важлива, тому що без формування потужного фондового ринку неможливо у майбутньому розвивати нашу економіку. Безумовно, всі питання конференції «Актуальні проблеми економіки і фінансів» цікаві. Без розуміння цих питань, без вирішення цих питання неможливе залучення інвестицій, неможливе створення сучасного конкурентоспроможного підприємства. Важливо, щоб студенти вивчали ці питання та ставали ближче до реальних питань сьогодення економіки України».

На думку декана факультету обліку та фінансів ЦНТУ, професора Наталії Шалімової, участь в науково-практичних конференціях спонукає студентів до розвитку мислення, та додає досвід, який обов’язково стане в нагоді в подальшій роботі. Саме тому студенти мають завжди користуватися нагодою взяти участь в таких заходах.

Робота ІІІ студентської науково-практичної он-лайн конференції «Актуальні проблеми економіки фінансів» тривала за наступними напрямками: фінансово-кредитний механізм регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку економіки; актуальні проблеми розвитку підприємств в умовах нестабільної економіки; пріоритети і перспективи розвитку банківської системи України в умовах глобалізації та євроінтеграції; податкова політика та податкова система держави; бюджетна політика та бюджетна система держави; розвиток фінансів соціальної сфери; проблеми та перспективи розвитку страхування в Україні; інформаційно-комунікаційні технології в управлінні фінансами.

Загалом учасники конференції підготували 34 доповіді. Частина матеріалів конференції «Актуальні проблеми економіки фінансів» була оприлюднена у виступах студентів і магістрантів ЦНТУ і ДНТУ безпосередньо під час відео-мосту між Кропивницьким та Покровськом. Зрештою, всі студентські доповіді, як повідомила завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування ЦНТУ, професор Галина Пальчевич, будуть розміщені в збірнику матеріалів ІІІ науково-практичної он-лайн конференції «Актуальні проблеми економіки фінансів».

«Сьогодні багато молодих людей поділились результатами своїх наукових робіт. Впевнена, усім нам було цікаво ознайомитися із думками та поглядами студентів, оскільки саме сьогоднішня молодь в найближчому майбутньому визначатиме вектор подальшого розвитку економіки та фінансів країни», – підсумовує роботу конференції професор Галина Пальчевич.

Підготував Олександр Виноградов


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.