захист дисертації

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська English


Захист дисертації

9 квітня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.073.03 Центральноукраїнського національного технічного університету відбувся захист дисертації Сергія Дудко на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема дисертації: «Мотивація професійного розвитку персоналу підприємств на етапі євроінтеграції України».

Дисертаційна робота за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, виконана в Центральноукраїнському національному технічному університеті. Науковий керівник – завідувач кафедри економіки та підприємництва ЦНТУ, доктор економічних наук, професор Марина Валентинівна Семикіна.

Офіційними опонентами дисертаційної роботи виступили: завідувач кафедри обліку і оподаткування Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, професор Світлана Дмитрівна Лучик;

доцент кафедри управління персоналом і економіки праці Хмельницького національного університету, кандидат економічних наук, доцент Оксана Олександрівна Чернушкіна.

Дисертація присвячена узагальненню науково-методичних засад і розробці науково-практичних рекомендацій щодо мотивації професійного розвитку персоналу підприємств на етапі євроінтеграції України.

В дисертаційній роботі розкрито сутність професійного розвитку персоналу. Поглиблено характеристику мотивації професійного розвитку персоналу, визначено її інструменти, механізм, методи і технології. Здійснено комплексну оцінку тенденцій та особливостей мотивації професійного розвитку персоналу в Україні і в ЄС на різних економічних рівнях. Вдосконалено методичний інструментарій оцінки персоналу, стану професійного розвитку працівників, дієвості мотивації. Розроблено структурно-функціональну побудову моделі механізму мотивації професійного розвитку персоналу підприємств, адаптованого до завдань євроінтеграції з ЄС. Запропоновано напрями вдосконалення мотиваційного забезпечення професійного розвитку персоналу та методику діагностики його ефективності. Обґрунтовано пропозиції щодо підвищення відповідальності соціальних партнерів за стан професійного розвитку.

Із дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Центральноукраїнського національного технічного університету.

Фото – Владислав Мелешко


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.