«університет відбувся як центр науково-технічної діяльності кіровоградщини та україни»

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська English


«Університет відбувся як центр науково-технічної діяльності Кіровоградщини та України»

Доповідь проректора з наукової роботи ЦНТУ, професора Олександра Левченка на пленарному засіданні науково-технічної конференції «Наука в ЦНТУ: основні досягнення та перспективи розвитку», яка проходила в нашому навчальному закладі під час «Дня науки»-2019.

Деяка інформація про наукову та науково-технічну діяльність нашого навчального закладу.

Серед стратегічних напрямів наукової роботи ЦНТУ: співпраця з Кіровоградською обласною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування; налагодження міжнародної наукової співпраці; проведення різноманітних наукових заходів міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівня; здійснення інноваційної діяльності; забезпечення науково-технічною документацією юридичних та фізичних осіб Кіровоградщини та інше.

Науковці університету беруть участь у щорічному конкурсному відборі наукових проектів, виконання яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Наукові дослідження проводяться в 15 наукових лабораторіях, що забезпечують діяльність визнаних наукових шкіл ЦНТУ.

Університет співпрацює з Кіровоградською обласною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування. Науковці університету підготували та надали ряд перспективних для реалізації наукових та науково-технічних розробок та пропозицій до «Програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області»; до «Плану заходів із виконання Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»; до «Регіональної програми науково-технічного та інноваційного розвитку Кіровоградської області на 2016-2021 роки», до програми інформатизації Кіровоградської області «Електронна Кіровоградщина» на 2017-2019 роки.

ЦНТУ є учасником виконання чотирьох проектів по виконанню плану заходів на 2015-2017 роки із реалізації «Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року», зокрема: підвищення рівня енергоефективності територій Кіровоградської області на основі енергоаудитів; формування інтегрованих агропромислових структур (кластерів) на регіональному рівні; забезпечення збалансованості ринків праці та освітніх послуг регіону та дистанційної очно-заочної школи Малої академії наук учнівської молоді.

В рамках даної програми та сумісної роботи з Департаментом економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації університет був співорганізатором конференції «Кіровоградщина-2025: пріоритети і можливості розвитку» 7 червня 2017р. Особливо активну участь в підготовці конференції та формуванні збірника тез доповідей взяли науковці кафедр економіки менеджменту та комерційної діяльності, аудиту та оподаткування.

На сьогодні діє розроблена за ініціативи університету та департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА «Програма впровадження регіональних наукових досліджень у промислове виробництво Кіровоградської області на 2017-2020 роки».

В напрямку реалізації підвищення рівня енергоефективності області департамент інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА активно співпрацює з університетським сертифікованим Центром енергозбереження, енергетичного менеджменту і консалтингу та зі спеціалізованою групою із енергодосліджень та енергозбереження. Даним колективом був розроблений проект обласної програми-дорожньої карти з розвитку відновлювальних джерел енергії в Кіровоградській області (затверджено 07 листопада 2016 р.) та розробляється обласна програма з енергозабезпечення та впровадження нетрадиційних джерел енергії.

Лабораторія екологічного моніторингу ЦНТУ активно співпрацювала з Департаментом екології та природних ресурсів КОДА. З метою виконання завдань регіональної комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-20 роки в 2016 році проведені наукові дослідження за двома темами зі збереження та поліпшення біоекологічного стану водосховищ області.

В 2017 році за результатами виконання господарчого договору «Оподаткування та державна підтримка сільськогосподарських  товаровиробників з урахуванням регіональних пріоритетів» була здійснена розгорнута презентація-доповідь результатів досліджень замовнику – громадській організації «Кіровоградська обласна рада сільськогосподарських підприємств» та департаменту агропромислового розвитку обласної державної  адміністрації.

Результати науково-дослідної роботи університету передаються до впровадження у виробництво, з цією метою проводяться різноманітні наукові заходи, конференції, семінари. В 2016 році в університеті, завдяки підтримці департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації відбувся круглий стіл та виставка «Сучасні технології в промисловості, енергетиці та на транспорті регіону». 11 квітня 2018 року в університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України», одними із основних організаторів якої виступили ЦНТУ і Комітет Верховної Ради України з питань бюджету, в якій брали участь як знані вчені з різних закладів вищої освіти, так і представники органів державної влади й місцевого самоврядування тощо.

В конкурсі проектів наукових робіт молодих науковців 2017 року виборов державне фінансування проект молодих учених ЦНТУ «Конструкція та працездатність високопродуктивних і енергоефективних вібромашин з віброзбудниками у вигляді пасивних авто балансирів». За період 2014-18 рр. за результатами конкурсів були призначені обласні премії шести молодим науковцям університету, призначено п’ять стипендій обласної державної адміністрації та обласної ради молодим науковцям університету. Протягом п’яти років 14 молодих науковців ЦНТУ отримували стипендію Кабінету міністрів України.

Значна увага в університеті приділяється підготовці наукових кадрів. Аспірантура проводить підготовку науковців за восьма спеціальностями, докторантура за трьома спеціальностями. В період з 2014-2018 рр. працівниками університету було захищено 19 дисертацій на отримання наукового ступеню кандидата наук та п’ять дисертацій на отримання наукового ступеню доктора наук, зокрема в 2018 році захищено п’ять кандидатських дисертацій та чотири докторських.

В ЦНТУ діє філія Кіровоградської малої академії наук учнівської молоді, в складі якої працюють сім секцій: інформатики та технологій, науково-технічної творчості та винахідництва, фінансів, грошового обігу та кредиту, історії, мікро- та макроекономіки, краєзнавства. Трьох представників ЦНТУ – наукових керівників університетських секцій, які підготували переможців ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів та ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів Малої академії наук 2017-2018 навчального року, було відзначено на вересневій сесії Малої академії наук учнівської молоді.

Серед планів наукової роботи в Центральноукраїнському національному технічному університеті на 2019 рік: участь в конкурсах проектів Міністерства освіти і науки України, «Агенції регіонального розвитку Кіровоградської області»; в міжнародних науково-дослідних грантових проектах; участь в програмі впровадження регіональних наукових досліджень у промислове виробництво Кіровоградської області на 2017-20 роки; в обласній програмі з енергозабезпечення та впровадження нетрадиційних джерел енергії; в регіональній комплексній програмі охорони навколишнього природного середовища на 2016-20 рр.; продовжити роботу з підготовки та публікації наукових статей у виданнях, які входять до наукометричних баз даних: Scopus, Web of Science, Copernicus та інш.; продовжити роботу по налагодженню наукових контактів з університетами України та світу; продовжити роботу при виконанні плану заходів із реалізації «Стратегії регіонального розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року»; взяти участь у складі робочої підгрупи з розробки проекту «Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-27 роки» та інш.


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.