захист дисертації

Центрально український національний
технічний університет

Українська English


Захист дисертації

Третього жовтня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.073.03 Центральноукраїнського національного технічного університету відбувся захист дисертації Ольги Горпинченко на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема дисертації: «Удосконалення організаційно-економічного механізму професійного розвитку працівників в Україні в умовах інноваційних змін».

Дисертаційна робота за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; виконана в Центральноукраїнському національному технічному університеті. Науковий керівник – проректор із наукової роботи Центральноукраїнського національного технічного університету, доктор економічних наук, професор Олександр Миколайович Левченко.

Офіційними опонентами дисертаційної роботи виступили: завідувач кафедри економіки та бізнес-технологій Національного авіаційного університету (Київ), доктор економічних наук, професор Наталя Валентинівна Ушенко;

головний спеціаліст відділу розвитку науки у закладах вищої освіти головного управління науково-технічного розвитку директорату науки Міністерства освіти і науки України, кандидат економічних наук Ірина Григорівна Карзун.

Дисертація Ольги Горпинченко присвячена поглибленню теоретико-методичних положень та розробці науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму професійного розвитку працівників в Україні в умовах інноваційних змін.

В дисертаційній роботі досліджено теоретичні аспекти трактування сутності поняття «професійний розвиток працівників» та визначено ключові аспекти трансформації підходів до організації професійного розвитку працівників в умовах інноваційних змін. Розкрито сутність сучасних моделей і механізму державного регулювання професійного розвитку працівників з урахуванням зарубіжного досвіду, процесів вертикальної та горизонтальної трансформації знань за умов поєднання статичної та динамічної моделей. Проведено компаративний аналіз професійного розвитку працівників в Україні і світі. Здійснено інтегральну оцінку впливу результативності професійного розвитку працівників на регіональному рівні.

Обґрунтовано стратегічні напрями професійного розвитку працівників під час формування інноваційної моделі економіки. Розроблено шляхи вдосконалення організаційно-економічного механізму регулювання професійного розвитку працівників, його нормативно-правового, організаційно-економічного, фінансово-інвестиційного, інформаційного, соціально-психологічного, соціокультурного та технологічно-комунікативного блоків. Проведено моніторинг результативності механізму регулювання професійного розвитку працівників в Україні за складовими формування знань та їх реалізації у практичній діяльності.

Із дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Центральноукраїнського національного технічного університету.

Фото – Владислав Мелешко


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.