захист дисертацій

Центрально український національний
технічний університет

Українська English


Захист дисертацій

4 жовтня на засіданні спеціалізованої вченої ради К23.073.02 Центральноукраїнського національного технічного університету відбувся захист двох дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 «Автоматизація процесів керування». Здобувачі: Валентин Солдатенко і Руслан Захарченко.

Тема кандидатської дисертації Валентина Солдатенко «Автоматичне керування генерацією активної потужності відновлюваних джерел енергії в комбінованій електроенергетичній системі». Робота виконана на кафедрі електротехнічних систем та енергетичного менеджменту Центральноукраїнського національного технічного університету.

Науковий керівник: завідувач кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту ЦНТУ, кандидат технічних наук, професор Петро Григорович Плєшков.

Офіційні опоненти: професор кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту Криворізького національного університету доктор технічних наук, професор Вадим Петрович Щокін;

доцент кафедри автоматики та електропривода Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, кандидат технічних наук, доцент Василь Миколайович Галай.

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної наукової задачі забезпечення максимально можливого рівня генерації активної потужності установками з відновлюваними джерелами енергії за умов дотримання нормально допустимих значень усталеного відхилення напруги в точці приєднання електроспоживачів до розподільної електричної мережі.

В дисертації формалізовано задачу автоматичного керування генерацією активної потужності відновлюваних джерел енергії в комбінованій електроенергетичній системі у вигляді задачі багатокритеріальної оптимізації.

Проведений вибір методу розв’язання поставленої задачі багатокритеріальної оптимізації показав, що для вирішення задачі автоматичного керування генерацією активної потужності відновлюваних джерел енергії в комбінованій електроенергетичній системі найдоцільніше скористатись методом наближення до утопічної точки в просторі критеріїв.

Розроблені математичні моделі елементів комбінованої електроенергетичної системи, а також структурна схема системи автоматичного керування генерацією активної потужності відновлюваних джерел енергії в комбінованій електроенергетичній системі та алгоритм визначення оптимального вектора керування, що дозволило удосконалити імітаційну модель системи автоматичного керування генерацією активної потужності відновлюваних джерел енергії в комбінованій електроенергетичній системі.

Аналіз результатів моделювання на комп’ютерній імітаційній моделі показав, що запропонована система автоматичного керування має значну перевагу над існуючими.

Тема дисертації Руслана Захарченко «Автоматизована система керування процесом сушіння зернових культур». Робота виконана на кафедрі автоматики і електроприводу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Науковий керівник: професор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук Антон Миколайович Сільвестров.

Офіційні опоненти: завідувач кафедри комп’ютерних систем управління Вінницького національного технічного університету доктор технічних наук, професор Володимир Михайлович Дубовой;

доцент кафедри автоматизації виробничих процесів Центральноукраїнського національного технічного університету, кандидат технічних наук, доцент Валерій Анатолійович Зозуля.

У дисертаційній роботі Руслана Захарченко «Автоматизована система керування процесом сушіння зернових культур» запропоновано новий підхід до вирішення проблеми сушіння зернових культур, що полягає у створенні адаптивної оптимальної системи автоматичного керування процесом сушіння, яка дозволяє отримати кондиційне зерно для якісного подальшого транспортування, зберігання та переробки.

Розроблено структуру і алгоритм функціонування багатомірної автономної САК з еталонною моделлю, яка з необхідною якістю відпрацьовує завдання сушіння зерна.

Використовуючи системний підхід та структуру і алгоритми функціонування багаторазово адаптивної системи ідентифікації побудовано підсистему ідентифікації процесів у сушарці. Очікуваний річний економічний ефект від впровадження розробленої системи автоматичного керування процесом сушіння зернових культур складає 561,7 тис. грн.

Із дисертаціями можна ознайомитися в бібліотеці Центральноукраїнського національного технічного університету.

Фотографії Владислава Мелешко


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.