назяво моніторить університети на відповідність статусу національного

Центрально український національний
технічний університет

Українська English


НАЗЯВО моніторить університети на відповідність статусу національного

Навесні 2019 року Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти вперше проаналізувало річні результати діяльності національних закладів вищої освіти України. За підсумками свого аналітичного звіту НАЗЯВО розподілило національні заклади освіти за чотирма кластерами. ЦНТУ опинився в групі «великих дослідницьких ЗВО та регіональних університетів…».

Аналітичний звіт «Виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти» міститься на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Сам порядок надання закладам вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу в 2017 році затверджено Постановою Кабінету Міністрів України. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», однією з ключових установ, яка здійснює моніторинг ЗВО на наявність критеріїв присвоєння та підтвердження статусу національного, є Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.

У травні 2019 року Міністерство освіти і науки України запропонувало для громадського обговорення проект «Правил оцінювання закладів вищої освіти з метою надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти», розроблених НАЗЯВО. Й хоча дані правила ще не затверджені МОН, в 2019 році Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти вперше проаналізувало масив даних щодо виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладів вищої освіти (до речі, в Україні 118 ЗВО мають відповідний статус).

Результати моніторингу опубліковано на сайті НАЗЯВО в аналітичному звіті. Як зазначається в документі, показники виконання критеріїв відповідності статусу національного є кількісним відображенням якості діяльності ЗВО щодо формування студентського контингенту, кадрової політики, інтернаціоналізації, наукової діяльності тощо.

Проаналізувавши діяльність національних ЗВО за системою кількісних показників (21 показник) та порівняльних критеріїв (13 критеріїв) НАЗЯВО умовно розділило всі національні заклади вищої освіти за чотирма кластерами.

Для ЗВО кластеру №1 характерна висока кількість зареєстрованих та комерціалізованих об’єктів права інтелектуальної власності та висока кількість студентів денної форми навчання, що здобули призові місця на конкурсах, Олімпіадах та інших змаганнях.

Кластер №2 об’єднав регіональні, переважно профільні (аграрні, педагогічні, технічні тощо) університети. Показники виконання майже всіх порівняльних критеріїв знаходяться на рівні середнього або вище середнього. Для ЗВО кластеру №2, також традиційними є досить низькі значення порівняльних показників, що стосуються наукової діяльності.

До кластеру №3 увійшли ЗВО з найвищими показниками кількості іноземних студентів. Водночас показник кількості наукових і науково-педагогічних працівників для цих ЗВО знаходяться на рівні середнього або нижче середнього.

Найбільш чисельним є кластер № 4, який об’єднав великі дослідницькі ЗВО та університети, розташовані в обласних центрах — Києві, Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі тощо.

Заклади вищої освіти кластеру №4 характеризуються високими показниками зваженої кількості викладачів, що здійснювали наукове керівництво або консультування, значними показниками суми індексів Гірша наукових та науково-педагогічних працівників у наукових базах Scopus та Web of Science та інш.

До кластеру №4 автори аналітичного звіту НАЗЯВО віднесли 64 заклади вищої освіти, у тому числі – Центральноукраїнський національний технічний університет.

Також в цьому кластері знаходяться такі відомі ЗВО, як: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Львівський національний університет імені Івана Франка; Національний авіаційний університет; Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Національний університет «Києво-Могилянська академія»; Національний університет «Львівська політехніка» тощо.

Як зазначають автори звіту, більшість національних ЗВО України відносяться до двох з чотирьох великих груп (кластер №2 та кластер №4). Основна відмінність між великими кластерами полягає, насамперед, у значеннях порівняльних критеріїв, що стосуються наукової діяльності.

За інформацією сайту НАЗЯВО


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.