новий етап міжнародного визнання наукових журналів цнту

Центрально український національний
технічний університет

Українська English


Новий етап міжнародного визнання наукових журналів ЦНТУ

Усі три наукових фахових збірника Центральноукраїнського національного технічного університету внесено до переліку наукової періодики IC Journal Master List міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (Польща). Перш за все, це свідчить про відповідність наукових видань ЦНТУ високим вимогам міжнародної наукометричної бази.

Index Copernicus (IC) – цифрова наукометрична база даних наукових установ, наукових видань і проектів. Ця база, що отримала свою назву на честь вченого Миколи Коперника, була створена в 1999 році. Платформа Index Copernicus щорічно здійснює детальну експертизу журналів, включених до цієї бази даних та присвоює виданням власний імпакт-фактор. Один з інструментів Index Copernicus, що дозволяє працювати з науковими періодичними виданнями – розділ IC Journals Master List, який індексує понад 5000 наукових журналів з усього світу. Перед тим, як додати наукове видання до IC Journals Master List, керуюча компанія здійснює оцінювання журналу, яке базується на більш ніж 100 критеріях. Журнали, які проходять процес оцінки, отримують показник Index Copernicus Value (ICV), який відображає рівень розвитку журналу.

Як зазначається на порталі Index Copernicus, Показник ICV використовується в діяльності: видавців наукових журналів - щоб ознайомитися з оцінкою даного наукового журналу; науковців - які хочуть отримати інформацію про те, в яких журналах публікувати наукові статті, а які журнали варто прочитати, щоб отримати достовірну інформацію, необхідну для проведення наукових досліджень; наукових підрозділів, зацікавлених в отриманні інформації про сильні і слабкі сторони журналів, опублікованих в даному науковому підрозділі, що важливо при проведенні періодичної оцінки наукових співробітників.

Чим вище значення ICV, тим більша ймовірність того, що журнал буде в майбутньому: збільшувати цитованість опублікованих статей, отримувати все більш і більш високі оцінки в рамках проведених оцінок журналів, отримувати все більше цікавих рукописів з величезним потенціалом, які будуть помічені науковим співтовариством, залучати визнаних авторів і рецензентів.

Три наукові видання Центральноукраїнського національного технічного університету прийшли оцінювання спеціалістами наукометричної бази Index Copernicus та отримали власні Index Copernicus Value: фаховий збірник «Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки» (ICV 86,10 одиниць); загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин» (ICV 80,43); фаховий збірник «Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки» (ICV 87,88).

Якщо перевести в рейтингові показники, то збірник «Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки» посідатиме 128 місце серед 921 українських наукових видань, які подали анкети на індексування в базі Index Copernicus, пройшли оцінювання та включені до переліку ICI Journals Master List; збірник  «Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки» посідатиме 160 місце, «Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин» – 259 місце.

Голови редакційних колегій наукових фахових видань ЦНТУ: професор М.І.Черновол, професор Н.С.Шалімова; заступники голів: професор В.М.Сало, професор С.І.Осадчий, професор В.В.Аулін. Відповідальні секретарі видань: доценти С.М.Лещенко, І.А.Березюк, О.В. Кузик, І.В.Смірнова, М.В.Бугаєва; технічний секретар: провідний фахівець методично-організаційного відділу ЦНТУ В.В.Будулатій. Координатор проекту з удосконалення наукових видань університету – проректор з наукової роботи, професор О.М.Левченко.

Крім цього, збірник «Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки» знову включено до наукометричної бази Central and Eastern European Online Library, яка є провідним он-лайн ресурсом академічних журналів та книг з гуманітарних та соціальних наук з Центральної та Східної Європи. А загалом цей збірник індексується вже шістьма базами наукової періодики!

Як повідомив проректор із наукової роботи ЦНТУ, професор Олександр Левченко, включенню університетських збірників до міжнародних наукометричних баз передував кропіткий підготовчий процес, який тривав майже чотири роки!

«Піонером» процесу був збірник, який тоді ще мав назву «Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки». В 2014 році головним редактором економічного наукового збірника ЦНТУ стала професор Наталія Шалімова, після чого почалась робота з приведення рівня збірника до вимог міжнародних наукометричних баз.

Серед ключових вимог: обов’язкове анонімне («сліпе») рецензування статей, у тому числі – представниками іноземних установ та організацій; наявність в редакційній колегії закордонних науковців; певна частка публікацій від іноземних вчених; певна частка публікацій іноземними мовами тощо. (За останні роки наукові збірники ЦНТУ вийшли на показник приблизно 30% публікацій англійською мовою).

Вже в 2016 році збірник «Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки» вперше було включено до міжнародних наукометричних баз: Ulrich's Periodicals Directory (США), ResearchBib (Японія) та Central and Eastern European Online Library (Німеччина).

Останнім часом, як розповів проректор із наукової роботи Олександр Левченко, досвід та напрацювання з удосконалення університетського економічного фахового збірника було перенесено й на технічні наукові збірники ЦНТУ, результатом чого стало включення усіх трьох наукових збірників Центральноукраїнського національного технічного університету до переліку наукової періодики IC Journals Master List відомої та рейтингової баз Index Copernicus.

«Для нашого університету це дуже позитивний сигнал, – говорить професор Олександр Левченко. – Index Copernicus – це авторитетний ресурс, який визнається в науковому світі. Багато вчених хочуть публікуватися в журналах, які входять до Index Copernicus. Той факт, що всі три наукові збірники ЦНТУ пройшли оцінювання спеціалістами такої наукометричної бази як Index Copernicus, збільшить рейтинги, престижність та рівень конкурентоспроможності наших видань.

Наукові публікації – один з критеріїв оцінювання дослідницької роботи університету. Наявність усіх збірників в міжнародних наукометричних базах свідчить про фаховий рівень редколегії збірок, про потенціал науковців університету, які можуть забезпечити вихід таких фахових збірок».

Також можна відзначити, що в рейтингу фахових видань України «Бібліометрика української науки» відділу бібліометрії і наукометрії СІАЗ Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського збірник ЦНТУ «Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки» посідає 64-те місце з 650-ти фахових наукових журналів України (рейтингування видань проведено за п’ятирічним індексом Гірша в системі Google Scholar за 2014-19 роки. Індекс Гірша наведено з профілю видання, створеного та вивіреного його редакцією).

Підготував Олександр Виноградов

за інформацією методично-організаційного відділу ЦНТУ


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Адреса: пр. Університетський,8
Проїзд маршрутними таксі № 150, 113, 116-А, 284-A, 274
до зупинки "Університет".
Наше розташування
Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66

© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.