наукові тренди сільськогосподарського машинобудування

Центрально український національний
технічний університет

Українська English


Наукові тренди сільськогосподарського машинобудування

7-го листопада на базі кафедри сільськогосподарського машинобудування Центральноукраїнського національного технічного університету відбулась XІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки».

Як зазначив у своєму зверненні до учасників заходу проректор із наукової роботи ЦНТУ, професор Олександр Левченко, одне з завдань конференції – узагальнити тренди, які існують у виробництві та експлуатації сільськогосподарської техніки, обсудити технологічні новинки ринку сільгосптехніки та визначити напрями подальшої роботи.

«Загальне бачення проблематики дозволяє теоретикам розуміти, які саме дослідження потрібно проводити, а практикам – на чому краще зосередити увагу виробництва та з якими установами розвивати партнерство, – говорить професор Олександр Левченко. – Сподіваюсь, наш університет є надійним партнером для виробників, для наукових і дослідницьких установ, а також для органів державної влади. Саме завдяки Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації був запроваджений пілотний на теренах України проект впровадження у виробництво науково-технічних розробок, яким було поєднано підприємства та науковців, що можуть сприяти вирішенню проблем (окремо розповідь про дану програму можна прочитати на сайті ЦНТУ – прим.). Першим успішним проектом, реалізованим за цією програмою, була розробка кафедри сільгоспмашинобудування ЦНТУ».

Керівник Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА Олександр Корнюша нагадав про лідируючи позиції аграрної промисловості в структурі економіки області. «Неможливо уявити Кіровоградщину без сільського господарства, без сільгоспмашинобудування, – говорить Олександр Корнюша. – Неможливо уявити й без науки, без цієї кафедри, яка завжди грала велику роль в машинобудівній галузі нашого регіону. Область наша є провідною у виробництві ґрунтообробної та посівної техніки, гідравлічних агрегатів. Питома вага сільськогосподарської техніки в загальному обсязі промислової продукції регіону складає більше 13%, а це найкращий показник серед усіх галузей промисловості, після харчової.

Говорячи словами Нобелівського лауреата Фредерік Жоліо-Кюрі, країна яка не розвиває науку, автоматично перетворюється на колонію. Усвідомлюючи це, обласна влада створила програму впровадження наукових розробок у виробництво, про яку вже зазначав Олександр Миколайович (Левченко). Ми дійсно бачимо позитивні результати від реалізації даної програми, в рамках якої науковці презентують свої розробки на конкурсних засадах. Від цього виграють усі: і виробництво, і наука, і суспільство».

Відкриваючи пленарне засідання XІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки», завкафедрою сільськогосподарського машинобудування ЦНТУ, професор Микола Свірень розповів про історію та досягнення кафедри.

Зокрема, як зазначив Микола Свірень, наукова школа кафедри сільськогосподарського машинобудування з пріоритетним напрямом її діяльності: «Перспективні технології агропромислового комплексу та переробної промисловості», була створена у 1967 році професором В.Ю.Комарістовим. Потім наукову школу очолював професор П.В.Сисолін, зараз керівником наукової школи є професор В.М.Сало. науковці кафедри працюють над вирішенням таких проблем: обґрунтування параметрів робочих органів машин для подрібнення рослинних решток та обробітку ґрунту; обґрунтування параметрів робочих органів посівних машин; обґрунтування параметрів робочих органів пневморешітних зернових сепараторів; обґрунтування параметрів робочих органів машин для змішування кормів.

Протягом тільки останніх двох навчальних років співробітниками кафедри сільськогосподарського машинобудування опубліковано шість навчальних посібників. Підготовлено 18 методичних вказівок для виконання лабораторних і практичних робіт. Результати дослідницької роботи викладачів та співробітників кафедри за 2017-19 роки висвітлено у 183-х наукових працях, серед яких: дві монографії, шість статей у виданнях, цитованих у наукометричних базах Scopus і Web of Science, 23 статі у фахових виданнях України та закордонних країн, 115 матеріалів і тез науково-практичних конференцій. Результати досліджень пройшли апробацію на 15-и науково-практичних конференціях.

Також під час пленарного засідання було презентовано доповіді «Наукове забезпечення інноваційного розвитку АПК Кіровоградщини» (доповідач – директор Інституту сільського господарства Степу НААН України Ігор Семеняка); «Деякі закономірності існування та розвитку систем» (доповідач – професор Володимир Ветохін, Полтавська державна аграрна академія); «No-till: переваги чи проблеми?» (доповідач – завідувач кафедри загального землеробства ЦНТУ Микола Мостіпан) та інш.

Загалом робота XІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» тривала в п’яти секціях:

«Конструювання та виробництво сільськогосподарської техніки. Моделювання та механіко-технологічні проблеми вдосконалення робочих процесів сільськогосподарських машин»;

«Механізація та автоматизація сільськогосподарського виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. Проблеми машиновикористання сільськогосподарської техніки»;

«Підвищення надійності машин та технічного сервісу в умовах реформування АПК»;

«Тертя і зношування в сільськогосподарській техніці»;

«Агрономія».

За підсумками науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» передбачена публікація матеріалів конференції у електронному збірнику тез доповідей.

Підготував Олександр Виноградов


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.