конкурентоспроможність економіки в умовах пандемії: виклики та можливості

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська English


Конкурентоспроможність економіки в умовах пандемії: виклики та можливості

IIІ Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України», яка традиційно проходить на базі кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності Центральноукраїнського національного технічного університету, цього року припала на період карантину, тому конференцію організували в дистанційному форматі. В онлайн-заході взяли участь науковці ЦНТУ, а також представники університетів України (Київ, Одеса, Запоріжжя тощо), Лівану та Грузії.

Співорганізаторами конференції виступили Центральноукраїнський національний технічний університет; Академія економічних наук України; Спілка економістів України; Кіровоградська обласна державна адміністрація, а також міська рада й виконком Кропивницького; Національний авіаційний університет (Київ); Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (Київ); Одеський національний політехнічний університет; Класичний приватний університет (Запоріжжя); Люблінська політехніка (Польща); Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія); Батумський навчальний університет навігації (Грузія); Академія управління при Президентові Республіки Молдова (Кишинів); Технічний університет Молдови (Кишинів); Американський університет культури та освіти (Бейрут, Ліван) та інш.

Вітальна дискусія учасників конференції маже повністю була присвячена ключовій тематиці сьогодення: змінам, спричиненим пандемією коронавірусу. Зміни вже відбулися, зауважив проректор із наукової роботи Центральноукраїнського національного технічного університету, доктор економічних наук, професор Олександр Левченко, зміни в моделях економіки, в системі освіти, в системі торгівлі, в системі працевлаштування. Для економіки України ситуація, що склалась, є одночасно й проблемою, й викликом: можливістю активніше впроваджувати інноваційні та технологічні процеси.

«Коронавірус – великий виклик для економіки в цілому, – вважає віце-президент Американського університету культури та освіти (Бейрут, Ліван), PhD Хані Мохаммад Хайдура. – Багато компаній змінили свою діяльність, багато компаній зазнали втрат, що призведуть до перерозподілу позицій на ринках. Натомість інші компанії, які, зокрема, надають послуги онлайн, навпаки, отримали переваги. Також зміни відбулися у вищій освіті: університети переорієнтувалися на нові інноваційні методи здійснення навчального процесу та знаходять переваги у дистанційному навчанні».

Завідувач кафедри менеджменту Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України (Київ), доктор економічних наук, професор Лариса Лутай звернула увагу на питання працевлаштування під час пандемії та по завершені пандемії. Зараз всі країни світу переживають економічну та трудову кризи, багато хто очікує найгірші показники безробіття за десятки років. Тому зараз основні питання економіки: намагатися зберегти максимально можливу кількості робочих місць, підтримати тих, хто втратив роботу та знайти шляхи відновлення економіки після завершення пандемії (через доступні кредити, високий рівень мотивації підприємців, програми підтримки бізнесу тощо).

Від університетів-співорганізаторів конференції «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України» 2020 року привітали учасників заходу та поділились своїми думками щодо тематик конференції керівник департаменту бізнес-адміністрування, менеджменту та маркетингу Батумського державного університету імені Шота Руставелі (Грузія), член-кореспондент Академії Наук Бізнесу Грузії, доктор економіки, асоційований професор Бадрі Гечбайа; декан факультету логістики Батумського навчального університету навігації, доктор з публічного адміністрування, асоційований професор Кетеван Голетіані; завідувач кафедри економіки та бізнес-технологій Національного авіаційного університету (Київ) доктор економічних наук, професор Наталя Ушенко; професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського національного політехнічного університету доктор економічних наук, професор Олександр Коваленко; професор кафедри національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин Класичного приватного університету (Запоріжжя) доктор економічних наук, професор Олена Трохимець; керівник Навчально-наукового центру інтернаціоналізації та міжнародного співробітництва Національного університету «Запорізька політехніка» кандидат економічних наук, доцент Дмитро Плинокос.

Зокрема, на думку професора Наталії Ушенко, конкурентоспроможності національних економік під час та після пандемії сприятиме правильний вибір стратегічного ресурсу, а серед важливих ресурсів превалюватиме людський ресурс. Якраз одна з тематик даної конференції – дослідження залежності економічного розвитку від людського капіталу.

Представник Батумського державного університету імені Шота Руставелі Бадрі Гечбайа наголосив на важливості та актуальності проведення наукової міжнародної конференції під час карантину, оскільки одне з завдань такого заходу – створити для науковців різних країн майданчик для обміну досвідом та напрацюваннями.

Завідувач кафедри економіки та підприємництва ЦНТУ, доктор економічних наук, професор Марина Семикіна у своєму виступі звернула увагу на дослідження конкурентоспроможностей економіки у нашому навчальному закладі. Це дослідження конкурентоспроможності товарів і послуг, освіти та економіки, конкурентоспроможності ресурсів працівників. «В умовах пандемії стає зрозумілою необхідність наукових підходів конкурентоспроможності, орієнтованих на людину, – говорить професор Марина Семикіна. – Підходів, спрямованих на розширення вибору людини, розвитку її здібностей, на інвестиції у охорону здоров’я. Потрібно переглядати процеси інформатизації в школах та університетах, створювати робочі місця, привабливі для молоді, а також дистанційні робочі місця. Пошук нової моделі розвитку економіки неможливий без впровадження ідей розвитку людини».

По завершенню дискусійної секції IIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України» були презентовані доповіді учасників заходу:

«Сучасні реалії та виклики розвитку вищої освіти в умовах кризових явищ» (доповідач – проректор із наукової роботи ЦНТУ, професор Олександр Левченко);

«Людський потенціал в умовах сучасних викликів» (доповідач – професор кафедри економіки та митної справи Національного університету «Запорізька політехніка», доктор економічних наук Андрій Карпенко);

«Міжнародний рейтинг оцінювання ефективності системи публічних закупівель (Benchmarking Public Procurement) та його використання в контексті підвищення результативності функціонування інноваційно-інтегрованих структур в умовах цифрової економіки» (доповідач – декан факультету обліку та фінансів ЦНТУ, професор кафедри аудиту та оподаткування, доктор економічних наук Наталія Шалімова);

«Соціальний капітал інноваційно активних підприємств як соціоцентричних соціальних мереж кластеризованої постіндустріальної економіки» (доповідач – доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності ЦНТУ, кандидат економічних наук Юрій Малаховський);

«Регіональні асиметрії у сфері вищої освіти як чинник зниження конкурентоспроможності інноваційної економіки» (доповідач – викладач кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності ЦНТУ, кандидат економічних наук Ілона Царенко);

«Міграційна активність молоді як чинник впливу на якість людського капіталу» (доповідач – аспірант кафедри економіки та підприємництва ЦНТУ Антон Мельнік).

Надані учасниками конференції наукові роботи враховували загальну тематику: вища освіта як чинник людського розвитку в умовах інноваційних трансформацій; інноваційний розвиток реального сектору економіки, галузей та інфраструктури; державне регулювання інноваційного розвитку економіки: вітчизняний та міжнародний досвід; формування та розвиток сучасних інноваційно-інтегрованих структур; соціально-економічні важелі забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання в умовах становлення інноваційної парадигми розвитку; кількісні та якісні аспекти розвитку людського потенціалу в контексті інноваційно-інвестиційних трансформацій; інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку.

За підсумками IIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України» буде видано збірник тез у друкованому та електронному форматах. Електронний збірник тез згодом буде розміщено у репозитарії ЦНТУ.

Підготував Олександр Виноградов

за інформацією кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності ЦНТУ


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.