збірник конференції «напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська English


Збірник конференції «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства

Кафедрою економіки та підприємництва ЦНТУ підготовлено збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства», яка відбулась на базі кафедри економіки та підприємництва 16-го квітня 2020 року.

Зазначена конференція проходила в умовах карантину дистанційно. В конференції взяли учать 134 особи. Серед яких 65 студентів, 12 аспірантів, 11 докторів наук, які є представниками ЦНТУ; Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ; Київського кооперативного інституту бізнесу і права; Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана; Львівського університету бізнесу та права; Льотної академії Національного авіаційного університету; Одеського національного економічного університету; Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля; Хмельницького національного університету; Харківського національного економічного університету ім. С.Кузнеця; Херсонського національного технічного університету; Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Університету імені Альфреда Нобеля; УО «Гомельський державний університет імені Франциска Скорини» (Білорусь).

Також у конференції взяли участь представники Науково-дослідного центру митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України; Науково-технічного центру «Автополіпром» та Міської ради Кропивницького.

У збірнику опубліковано тези доповідей учасників конференції. Тези відображають результати наукових досліджень, присвячених розгляду різноманітних проблем,умов та чинників економічної діяльності підприємств, визначенню соціально-економічних резервів підвищення їх конкурентоспроможності.

Збірник тез буде корисним викладачам, аспірантам, студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також підприємцям, організаторам бізнесу та менеджерам підприємств.

За інформацією кафедри економіки та підприємництва ЦНТУ


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.