підсумки річної роботи факультету обліку та фінансів

Центрально український національний
технічний університет

Українська English


Підсумки річної роботи факультету обліку та фінансів

Цього тижня відбулися загальні збори трудового колективу факультету обліку та фінансів Кіровоградського національного технічного університету, на яких декан ФОФ, професор Григорій Давидов звітував про роботу факультету в 2015-16 навчальному році.

Минулий навчальний рік став першим повним навчальним роком, коли працювала започаткована влітку 2015 р. програма подвійних дипломів між Кіровоградським національним технічним університетом та Університетом економіки (Wyższa Szkoła Gospodarki – WSG) (місто Бидгощ, Республіка Польща). Міжуніверситетська угода передбачає навчання в КНТУ за спеціальністю «Облік і аудит» на денній формі, та в Університеті економіки міста Бидгощ за спеціальністю «Rachunkowosc i kontrola» на заочній формі навчання. Сьогодні за цією програмою навчається один магістр ФОФ, до жовтня 2016 року триває набір магістрів на 2016-17 навчальний рік.

За словами Григорія Давидова, співпраця факультету обліку та фінансів Кіровоградського національного технічного університету із Університетом економіки міста Бидгощ відкриває широкі перспективи в освітній, науковій і педагогічній діяльності.

Як повідомив декан ФОФ, сьогодні на факультеті навчається 360 студентів (з них 26 іноземців), працюють на кафедрах факультету обліку та фінансів чотири доктора економічних наук, шість професорів, 50 кандидаті наук, доцентів (частка докторів наук – 8,9%, частка докторів і кандидатів наук – 107,75%).

Факультет дбає про підготовку кадрів вищої кваліфікації. В минулому навчальному році дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук захистила Руслана Жовновач; дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук захистили: Галина Волчкова, Ольга Коцюрба, Євгеній Кузьмін. На наступний рік планується захист дисертацій викладачів Ірини Андрощук, Наталії Гніденко.

Також під час зборів колективу факультету обліку та фінансів було обговорено звіт декана про навчальну, виховну роботу та роботу Вченої ради факультету у 2015-2016 навчальному році, та затверджено склад Вченої ради ФОФ на новий навчальний рік.

За інформацією факультету обліку та фінансів


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.