курс лекцій «сучасна теорія соціально-трудових відносин»

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська English


Курс лекцій «Сучасна теорія соціально-трудових відносин»

Завкафедрою економіки та підприємництва Центральноукраїнського національного технічного університету, професор Марина Семикіна виступила науковим редактором та співавтором навчального посібника для студентів та аспірантів економічних спеціальностей закладів вищої освіти «Сучасна теорія соціально-трудових відносин: курс лекцій». Книга вийшла друком нещодавно в одному з видавництв Кропивницького.

Навчальний посібник містить курс лекцій, які відображають сучасний погляд на розвиток теорії соціально-трудових відносин та методів їх регулювання. Лекції визначають чинники та механізми розвитку соціально-трудових відносин, передумови їх гармонізації, досліджують взаємодії профспілок і роботодавців за участю держави, висвітлюють результати оцінки стану соціально-трудових відносин на різних економічних рівнях та пропонують напрями регулювання соціально-трудових відносин в Україні.

Авторами навчального посібника «Сучасна теорія соціально-трудових відносин: курс лекцій» виступили: завідувач кафедри економіки та підприємництва Центральноукраїнського національного технічного університету, д.е.н, професор Марина Валентинівна Семикіна; завідувач кафедри менеджменту, економіки та туризму Льотної академії Національного авіаційного університету, д.е.н., доцент Зінаїда Василівна Смутчак; завідувач кафедри туризму і готельно-ресторанної справи Черкаського національного університету Імені Богдана Хмельницького, д.е.н., професор Станіслава Раймондівна Пасєка.

Курс лекцій складається із чотирьох модулів. Модуль 1: «Соціально-трудові відносини і процеси їх модернізації»; модуль 2: «Теоретичні основи регулювання розвитку соціально-трудових відносин у напрямі гармонізації»; модуль 3: «Оцінка стану соціально-трудових відносин та перспектив їх гармонізації в Україні»; модуль 4: «Вдосконалення соціально-трудових відносин у контексті завдань модернізації економіки та суспільства».

Як зазначають автори, навчальний посібник розкриває сутність соціально-трудових відносин, теоретичні основи їх регулювання, комплексну оцінку їх стану, розроблення напрямів вдосконалення у контексті завдань модернізації економіки та суспільства. В процесі підготовки посібника використано результати багаторічних наукових досліджень авторів у сфері соціально-трудових відносин.

Навчальний посібник «Сучасна теорія соціально-трудових відносин» рекомендований як для студентів економічних спеціальностей, так і для аспірантів, які вивчають цей курс. Водночас книга може бути корисною викладачів та фахівців, які цікавляться актуальними проблемами економіки праці та сучасної теорії соціально-трудових відносин.

Навчальний посібник рекомендовано до друку Вченою радою Центральноукраїнського національного технічного університету.

За інформацією кафедри економіки та підприємництва ЦНТУ


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.