перший конкурс «кращий викладач року» за новим регламентом

Центрально український національний
технічний університет

Українська English


Перший конкурс «Кращий викладач року» за новим регламентом

На останньому у 2020 році засіданні Вченої ради Центральноукраїнського національного технічного університету були підведені підсумки конкурсу серед викладачів навчального закладу за минулий навчальний рік, який вперше проходив за новою системою рейтингування. Переможець конкурсу отримав відзнаку, яка має неофіційну назву «викладацький «Оскар».

Починаючи з 2019-20 навчального року для конкурсу «Кращий викладач року» розрахунок рейтингів викладачів ЦНТУ відбувається в автоматичному режимі на основі, щонайменше, 18 кваліфікаційних вимог. Конкурс відбувається поетапно. Спочатку результати оцінювання ключових компетентностей науково-педагогічних працівників оголошуються та затверджуються на засіданнях кафедр, потім кожна з кафедр має право висунути одного свого представника (учасника конкурсу) на розгляд ради факультету. Рада факультету після голосування висуває одну кандидатуру на конкурс «Кращий викладач року» і передає документи до конкурсної комісії. На основі поданих документів конкурсна комісія складає фінальний рейтинговий список претендентів.

Серед кваліфікаційних вимог конкурсу «Кращий викладач року» ЦНТУ, зокрема, враховується наявність наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до провідних міжнародних наукометричних баз даних; наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (не менше п'яти); наявність виданого підручника чи навчального посібника, або монографії; наукове керівництво (консультування) здобувачів, які одержали диплом про присудження наукового ступеня; участь у міжнародному науковому проекті; залучення до міжнародної експертизи; наявність звання «Суддя міжнародної категорії»; проведення навчальних занять іноземною мовою (крім мовних дисциплін) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік; робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад НАЗЯВО, або акредитаційної комісії; виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту) та багато інш. Кожна з вимог оцінюється 3-5 балами.

Переможцем конкурсу «Кращий викладач року» за 2019-20 навчальний рік визнано професора кафедри експлуатації та ремонту, д.т.н. Віктора Ауліна, який набрав максимальну кількість балів у 15-ти критеріях з 18-ти. На грудневому засіданні Вченої ради Віктор Васильович отримав відзнаку за перемогу у конкурсі – «викладацький «Оскар» ЦНТУ.


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.