цнту обраний базою для конкурсів студентських наукових робіт зі спец. «комп'ютерні науки»

Центрально український національний
технічний університет

Українська English


ЦНТУ обраний базою для конкурсів студентських наукових робіт зі спец. «Комп'ютерні науки»

На найближчі три навчальні роки Міністерство освіти і науки України обрало Центральноукраїнський національний технічний університет в якості базового закладу для проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Комп'ютерні науки». Перший з трьох конкурсів заплановано на 20-21 квітня 2021 року. Студентські роботи на конкурс прийматимуться до 15 лютого.

Із положенням про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Комп’ютерні науки» можна ознайомитись на сайті ЦНТУ.

На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Комп'ютерні науки» подаються наукові роботи, підготовлені самостійно здобувачами вищої освіти відповідної спеціальності. Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером; повинні відповідати фаховим компетенціям спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»; повинні бути такими, що не здобували нагород НАН України, органів державної влади, інших конкурсів.

Крім цього, студентські наукові роботи повинні відповідати вимогам, визначеним Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затверджений наказом МОН України від 18.04.2017 № 605.

Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової праці матеріалів та одного наукового керівника.

Наукові роботи здобувачів вищої освіти, які є тематичним продовженням робіт, поданих на конкурси попередніх років, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу із попередньої роботи.

Студентські наукові роботи виконуються українською мовою та оформлюються шрифтом TimesNewRoman (міжрядковий інтервал 1,5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм).

Представлена на Конкурс наукова робота повинна мати:

– титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр і назва роботи),

– зміст,

– вступ,

– розділи,

– висновки,

– список використаної літератури,

– анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи.

У тексті обов’язковими є посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами.

Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків й переліку літературних джерел, креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

У наукових роботах, які подаються на конкурс зі спеціальності «Комп'ютерні науки», зокрема в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища й ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування ЗВО замінюються шифром (шифр – не більше двох слів).

Окремо (в окремому запечатаному пакеті) під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (додаток 1 до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом МОН України від 18.04.2017 № 605).

Наукові роботи, подані на конкурс з порушенням встановлених вимог, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням галузевої конкурсної комісії знімаються з розгляду.

Студентські наукові роботи подаються в друкованому і електронному вигляді на адреси:

– електронний варіант наукової роботи (файлу в PDF) – computerscience.aucssw@gmail.com

паперова версія наукової роботи та відомостей про автора (авторів) і наукового керівника:

Центральноукраїнський національний технічний університет, Галузева конкурсна комісія ВКСНР зі спеціальності «Комп’ютерні науки», просп. Університетський, 8,м. Кропивницький,25006.

Автори наукових робіт, відібраних галузевою конкурсною комісією, будуть запрошені на підсумкову науково-практичну онлайн-конференцію, яка відбудеться 20-21 квітня 2021 року.

Контактна інформація: відповідальний секретар: кандидат технічних наук, доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ Доренський Олександр Павлович, www.facebook.com/o.dorensky, тел. +38(066) 955-84-43, computerscience.aucssw@gmail.com.


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.