тези доповідей оприлюднено у вільному доступі

Центрально український національний
технічний університет

Українська English


Тези доповідей оприлюднено у вільному доступі

Побачив світ збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства», яка проходила, як повідомлялось раніше, у середині квітня на базі кафедри економіки та підприємництва Центральноукраїнського національного технічного університету.

На конференцію «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства» надали доповіді понад 120 учасників, у тому числі – 60 студентів, магістрантів та аспірантів; 13 докторів наук та 44 кандидата наук, які представляли 12 міст України та Польщі.

Серед доповідачів конференції були представники таких закладів вищої освіти, як Інститут комерціалізації наук Куявського університету (Влоцлавек, Польща); Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (Луцьк); ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (Покровськ); Донбаська національна академія будівництва і архітектури (Краматорськ); Донецький національний університет імені Василя Стуса (Вінниця); ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (Київ), Університет економіки та права «Крок» (Київ); КПІ ім. І. Сікорського (Київ); Київський кооперативний інститут бізнесу і права; ПРАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія Управління персоналом» (Київ); Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»; Льотна академія Національного авіаційного університету (Кропивницький); Одеський національний економічний університет; Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, Херсонський національний технічний університет; Хмельницький національний університет; Центральноукраїнський національний технічний університет (Кропивницький), Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, а також Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді.

Також свої тези виступів надали представники таких наукових установ, як Інститут економіки промисловості НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України.

Частина тез опублікована англійською мовою.

Тематика наукових робіт, поданих на конференцію: управління ефективністю діяльності підприємства; шляхи активізації інноваційної діяльності підприємства; інвестиційна привабливість підприємства та її забезпечення; проблеми конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграційних процесів; механізми мотивації персоналу і соціальна відповідальність бізнесу; освітньо-професійний розвиток персоналу в контексті євроінтеграції і завдань інноваційної економіки; економічна безпека підприємств, напрями та механізми її регулювання.

Тези доповідей відображають результати наукових досліджень, присвячених розгляду різноманітних проблем, умов та чинників економічної діяльності підприємств, визначенню соціально-економічних резервів підвищення їх конкурентоспроможності.

До редакційної колегії збірника увійшли проректор з наукової роботи Центральноукраїнського національного технічного університету, професор О.М.Левченко; завкафедри економіки та підприємництва ЦНТУ, професор М.В.Семикіна; професор кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету О.І. Гончар; завкафедри обліку та оподаткування Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, професор С.Д. Лучик; завкафедри туризму і готельно-ресторанної справи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, професор С.Р. Пасєка; завкафедри маркетингу та поведінкової економіки Університету економіки та права «Крок», професор І.Л.Петрова; проректор з наукової роботи Херсонського національного технічного університету Г.Г. Савіна; зав кафедри менеджменту та економіки Льотної академії Національного авіаційного університету, доцент З.В. Смутчак; доцент кафедри економіки та підприємництва ЦНТУ І.В. Журило; доцент кафедри економіки та підприємництва ЦНТУ Н.П. Сисоліна.

Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства» (230 сторінок) розміщено у відкритому доступі в репозитарії ЦНТУ. Також кафедра економіки та підприємництва ЦНТУ розіслала електронний варіант збірника усім авторам доповідей - учасникам конференції.

За інформацією кафедри економіки та підприємництва ЦНТУ


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.