тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції фоф цнту

Центрально український національний
технічний університет

Українська English


Тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції ФОФ ЦНТУ

Збірник тез доповідей учасників І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і учнівської молоді «Облік, оподаткування і контроль в управлінні» розмішено у відкритому доступі в репозитарії Центральноукраїнського національного технічного університету. Конференція проходила, як повідомлялось на сайті, 14 квітня на базі кафедр факультету обліку і фінансів ЦНТУ.

Основна мета Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і учнівської молоді «Облік, оподаткування і контроль в управлінні» – пошук вирішення сучасних проблем обліку, оподаткування і контролю в управлінні підприємством та залучення молоді до наукової діяльності.

Свої доповіді на конференцію надали понад 60 учасників, серед яких здобувачі вищої освіти та школярі, які представляли вісім міст України та зарубіжжя.

Зокрема, серед доповідачів конференції були представники таких закладів освіти, як Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa (Седльце, Польща), філія Інноваційний університет Collegium Mazovia в Отвоцьку (Отвоцьк, Польщa), «Грузинська бізнес-академія – SBA» (Тбілісі, Грузія), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Національний авіаційний університет (Київ), Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Шубранецька ЗОШ Горішньоширівецького ОТГ (Чернівці), НВО ЛШ ДНЗ «Вікторія - П» (Кропивницький), НВК «Кропивницький колегіум», Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді та інші.

Частина тез опублікована іноземними мовами.

Тематика наукових робіт, поданих на конференцію включає такі напрями: інноваційна модель соціально-економічного розвитку держави і регіонів; розвиток професій бухгалтера, аудитора, економіста, фінансиста в глобальному економічному середовищі; тенденції, проблеми та перспективи розвитку науки про бухгалтерський облік, облікової методології та практики; проблеми та перспективи розвитку системи оподаткування та інформаційного забезпечення формування податкової звітності; стан та перспективи використання інформаційних технологій в обліку, аналізі, аудиті, фінансово-кредитній та маркетинговій діяльності; проблеми та перспективи розвитку аналізу та контролю в системі управління.

Редакційну колегію збірника представляють проректор з наукової роботи Центральноукраїнського національного технічного університету, професор О.М. Левченко; декан факультету обліку та фінансів ЦНТУ, професор Н.С. Шалімова; заслужений економіст України, головний науковий співробітник НДІ економічного розвитку, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доцент Г.І. Кузьменко; завідувач кафедри аудиту, обліку та оподаткування ЦНТУ, доцент О.А. Магопець; доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування ЦНТУ Л.В. Кононенко; доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування ЦНТУ О.М. Гай; доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування ЦНТУ О.В. Пальчук; професор кафедри аудиту, обліку та оподаткування ЦНТУ В.М. Савченко; доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування В.В. Шалімов.

Всі матеріали конференції (програма, збірник тез конференції та сертифікати) було надіслано учасникам та розміщено на сайті ЦНТУ.

За інформацією ФОФ ЦНТУ


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.