молоді науковці кнту на міжнародній конференції в донну

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська English


Молоді науковці КНТУ на міжнародній конференції в ДонНУ

Аспіранти кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності КНТУ Ольга Горпинченко та Ілона Царенко виступили з доповідями на Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів: антикризова стратегія і сталий розвиток», присвяченої 50-річчю економічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Загалом в роботі «ювілейної» конференції економічного факультету ДонНУ (у місті Вінниця) взяли участь представники 28 вищих навчальних закладів України, делегації фахівців із Болгарії, Великобританії, Грузії, Китаю, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини, а також представники торгово-промислової палати, митниці, органів виконавчої та законодавчої влади України.

Під час конференції були обговорені питання: розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій; управління людськими ресурсами; менеджменту та маркетингу; економіки підприємства; моделювання та прогнозування стійкого розвитку економічних систем; обліку, аналізу та аудиту; управління фінансами тощо. Також в рамках конференції було проведено міжнародний науково-практичний семінар «Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект».

За словами аспіранта КНТУ Ольги Горпинченко, конференція Донецького національного університету «Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів…» зібрала багато провідних науковців-економістів України. Зокрема, можна було послухати виступи та поспілкуватися з такими ученими, як Анатолій Колот (д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»), Валентина Антонюк (д.е.н., професор, зав. сектором Інституту економіки промисловості НАН України «Проблеми працевлаштування ВПО»), Юрій Макогон (професор кафедри міжнародної економіки Донецького національного університету) та інш., які є авторами підручників із економіки, за якими вже багато років вчаться студенти економічних спеціальностей.

Аспіранти кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності Кіровоградського національного технічного університету Ольга Горпинченко та Ілона Царенко виступили із доповідями на секційних засіданнях Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів: антикризова стратегія і сталий розвиток».

Тема доповіді Ольги Горпинченко: «Формування системи безперервної професійної підготовки в умовах становлення інноваційної моделі економіки України» (Секція «Актуальні проблеми управління людськими ресурсами в умовах трансформації суспільних відносин»).

Тема доповіді Ілони Царенко: «Конкурентоспроможність вищої освіти України у вимірі міжнародних систем ранжування» (Секція Актуальні питання управління національною та регіональною економікою. антикризова стратегія розвитку держави та регіонів»).

Ці доповіді, разом із доповідями інших учасників конференції, опубліковано у двох номерах фахового журналу Донецького національного університету імені Василя Стуса «Економіка і організація управління» Наукова спрямованість збірника – теоретико-методологічні та прикладні аспекти дослідження актуальних проблем економіки, науково-методологічні засади організації управління, сучасні аспекти управлінської діяльності у сфері виробництва, людських ресурсів, маркетингу тощо.

Крім цього, аспіранти КНТУ відвідали із делегацією учасників конференції провідне підприємство харчової промисловості Вінниці (у цьому місті зараз базується ДонНУ), де гостям було продемонстровано моделі організації сучасного виробництва. Також під час перебування в ДонНУ Ілона Царенко, яка є одним із кураторів франкомовних напрямів роботи Відділу міжнародних відносин КНТУ, вивчала досвід міжнародної діяльності економічного факультету Донецького національного університету.

Як зазначено на сайті ДонНУ, пропозиції Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів: антикризова стратегія і сталий розвиток» були використані при підготовці рекомендацій, які направлені Президенту України, Верховній Раді, Кабінету Міністрів України, органам державного управління та місцевого самоврядування, науково-дослідним інститутам, що займаються проблемами економіки та менеджменту для практичного використання при складанні директивних документів та розробки перспективних програм науково-технічного розвитку.

За інформацією кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності КНТУ


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.