присудження наукового ступеня кандидата економічних наук

Центрально український національний
технічний університет

Українська English


Присудження наукового ступеня кандидата економічних наук

Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України затвердила присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» провідному фахівцю-економісту бухгалтерської служби ЦНТУ Яні Клименко, яка захистила кандидатську дисертацію на спеціалізованій вченій раді Державного університету «Житомирська політехніка».

Яна Клименко – випускниця Центральноукраїнського національного технічного університету 2013 року, у нашому навчальному закладі вона навчалась за спеціальністю «Облік і аудит». В аспірантурі при кафедрі аудиту та оподаткування ЦНТУ Яна Клименко навчалась паралельно працюючи в бухгалтерії університету.

Захист дисертації відбувся весною 2021 року на спеціалізованій вченій раді Д 14.052.01 Державного університету «Житомирська політехніка».

Тема дисертаційної роботи – «Облік і аудит операцій з пов’язаними особами».

Науковий керівник – декан факультету обліку та фінансів ЦНТУ, доктор економічних наук, професор Наталія Шалімова.

Офіційні опоненти: декан факультету документальних комунікацій та менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету, доктор економічних наук, доцент Ірина Юхименко-Назарук; доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Державного університету «Житомирська політехніка», кандидат економічних наук, доцент Валентина Ксендзук.

Дисертація Яни Клименко присвячена науковому обґрунтуванню розвитку теоретичних, методичних та організаційних положень обліку і аудиту операцій з пов’язаними особами. В роботі з’ясовано сутність категорії пов’язаних осіб та операцій з ними, систематизовано нормативно-правове регулювання обліку і аудиту операцій з пов’язаними особами в міжнародній та вітчизняній практиках; розкрито особливості пов’язаних осіб та операцій з ними як об’єкту аудиту; обґрунтовано елементи облікової політики щодо пов’язаних осіб та операцій з ними; удосконалено організаційні та методичні положення обліку операцій з пов’язаними особами через розробку системи аналітичних рахунків, регістрів аналітичного обліку, підходів до визначення частки підприємства в корпоративній структурі.


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.