захист докторської дисертації доцента цнту

Центрально український національний
технічний університет

Українська English


Захист докторської дисертації доцента ЦНТУ

24 вересня на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01 Університету Григорія Сковороди в Переяславі доцент кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського національного технічного університету Олександр Бондаренко захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Тема дисертації Олександра Бондаренка – «Соціально-економічні та соціокультурні процеси в містах Наддніпрянської України в 1785–1917 рр.: історіографія». Науковим консультантом роботи виступав завідувач кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи ЦНТУ, професор Василь Орлик.

Захист відбувся у в конференц-залі В.О. Сухомлинського Університету Григорія Сковороди в Переяславі. Опонентами дисертації стали:

декан факультету туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор історичних наук, професор : Володимир Великочий;

завідувач кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор Валерій Капелюшний;

проректор із науково-педагогічної роботи Ізмаїльського державного гуманітарного університету, доктор історичних наук, професор Лілія Циганенко.

У дисертації Олександра Бондаренка «Соціально-економічні та соціокультурні процеси в містах Наддніпрянської України в 1785–1917 рр.: історіографія» вперше в історичній науці здійснено комплексне історіографічне дослідження історії соціально-економічних та соціокультурних процесів в містах Наддніпрянської України в 1785–1917 рр.

Проаналізовано основні етапи, напрями та особливості наукового розроблення проблеми, виявлено та проведено аналіз історіографічних праць, систематизовано й класифіковано джерельний комплекс, охарактеризовано теоретико-методологічні основи дослідження. З’ясовано погляди науковців на таку важливу та недостатньо досліджену методологічну проблему як наукове визначення поняття «місто», його типологія та функціональне призначення.

Зроблено акцент на дослідженнях історії формування та еволюції міських самоврядних інституцій, фінансової діяльності органів міського самоврядування; охарактеризовано історіографію розвитку міської промисловості та торгівлі в містах Наддніпрянщини в окреслений період; розкрито ступінь дослідження основних міських станів – купецтва та міщанства, благодійну діяльність міської еліти.

За інформацією кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи ЦНТУ


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.