представники цнту у заходах науково-дослідного експертно-криміналістичного центру

Центрально український національний
технічний університет

Українська English


Представники ЦНТУ у заходах науково-дослідного експертно-криміналістичного центру

6 жовтня науковці економічного факультету ЦНТУ взяли участь у круглому столі «Сучасний стан та перспективи розвитку сфери освіти та науки на регіональному рівні», організованому Кіровоградським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України.

Круглому столу передувала міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності», також організована та проведена на базі Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, й до виступу на якій була запрошена декан економічного факультету ЦНТУ, професор Наталія Шалімова.

На пленарному засіданні конференції «Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності» виступали директор КНДЕКЦ МВС Максим Бабій; заступник директора ДНДЕКЦ МВС Тетяна Татарнікова; директор Національного центру судових експертиз при Міністерстві юстиції Республіки Молдова Ольга Катарага; декан юридичного факультету Карагандинського університету імені академіка Є.А. Букетова Абзал Сарікбаєв, а також науковці та практики з Польщі та різних регіонів України.

У своєму виступі професор Наталія Шалімова розповіла про досвід та результати співпраці КНДЕКЦ МВС України з кафедрою аудиту, обліку та оподаткування ЦНТУ. Зокрема, один із результатів співробітництва – пропозиції представників НДЕКЦ щодо удосконалення змісту освітньо-професійних програм здобувачів вищої освіти. У подальшому планується залучати фахівців-практиків КНДЕКЦ до підготовки (разом із викладачами кафедри аудиту, обліку та оподаткування) аспірантів кафедри за рівнем доктора філософії.

Вдосконаленню механізмів співпраці КНДЕКЦ та ЦНТУ в освітній та наукової діяльності було присвячено засідання V етапу круглого столу «Сучасний стан та перспективи розвитку сфери освіти та науки на регіональному рівні», який відбувся на у середу, 6-го жовтня на базі Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Відкрив засідання круглого столу директор Кіровоградського НДЕКЦ МВС Максим Бабій. Провідний фахівець з організації наукової роботи Кіровоградського НДЕКЦ МВС Олександр Коломоєць доповів про перспективи розвитку співпраці між Кіровоградським НДЕКЦ МВС та Центральноукраїнським національним технічним університетом.

Декан економічного факультету ЦНТУ, професор Наталія Шалімова поділилась своїм баченням організації та проведення спільних наукових заходів, та співпраці науковців ЦНТУ і НДЕКЦ у науково-дослідній та міжнародній діяльностях.

Також під час круглого столу виступили представники Центральноукраїнського національного технічного університету:

професор кафедри аудиту, обліку та оподаткування ЦНТУ Віра Савченко, доповідь «Залучення судових експертів як фахівців-практиків та експертів галузі до проведення аудиторних занять й організації відкритих лекцій»;

завідувач кафедри аудиту, обліку та оподаткування ЦНТУ Олена Магопець, доповідь «Механізми та процедури проведення опитувань и визначення позицій і потреб стейкхолдерів при розробці освітньо-професійних програм за освітніми рівнями «бакалавр» і «магістр» та освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії»;

доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування ЦНТУ Леся Кононенко, доповідь «Можливості залучення фахівців-практиків до моніторингу процесу оновлення змісту освітніх компонент відповідно до сучасних практик»;

доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування ЦНТУ Ольга Пугаченко, доповідь «Досвід та перспективи взаємного наукового консультування, стажування та підвищення кваліфікації з метою забезпечення професійного розвитку науково-педагогічних працівників та судових експертів»;

доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування ЦНТУ Галина Назарова, доповідь «Вдосконалення виховного процесу й процедур консультативної та соціальної підтримки здобувачів шляхом залучення фахівців-практиків».

Також у роботі круглого столу взяли участь здобувачі третього освітньо-наукового рівня вищої освіти «Доктор філософії» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» (галузь знань 07 – Управління та адміністрування) Валентин Ватульов, Ярослав Козаченко, Дмитро Бандурко та Сергій Акімов. Їх цікавило використання у тематиках дисертаційних досліджень можливостей Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Оскільки представники КНДЕКЦ також регулярно публікують наукові статті, професор Наталія Шалімова, як заступник головного редактора фахового видання категорії МОН «Б» «Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки», розповіла про критерії підготовки та умови публікації матеріалів для фахових наукових видань.

По завершенні круглого столу для гостей було проведено екскурсію лабораторіями Кіровоградського НДЕКЦ, в яких проводяться різноманітні судові експертизи.

За інформацією економічного факультету ЦНТУ

Фото – сайту Кіровоградського НДЕКЦ


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.