виклики на кожному кроці. потрібна єдність

Центрально український національний
технічний університет

Українська English


Виклики на кожному кроці. Потрібна єдність

Учора, 18 січня 2022 року відбулися збори трудового колективу Центральноукраїнського національного технічного університету, на яких ректор ЦНТУ, професор Володимир Кропівний представив свій звіт за 2021 календарний рік щодо виконання умов ректорського контракту з Міністерством освіти і науки України. Також збори колективу ухвалили деякі зміни до Колективного договору ЦНТУ.

Вперше збори колективу проходили, – за необхідності дотримання карантинних обмежень – в поєднаному стаціонарно-дистанційному форматі. До відео-конференції на платформі Zoom підключилось 218 викладачів та співробітників, в аудиторії №3 зареєструвалось 127 представників трудового колективу.

Як зазначив ректор ЦНТУ, професор Володимир Кропівний, головними орієнтирами його діяльності є стратегія розвитку університету на період 2021-2025 років та закріплені в контракті цільові показники діяльності закладу вищої освіти (KPI керівника закладу вищої освіти). Обидва документи: стратегія та контракт, наведені у відкритому доступі на сайті ЦНТУ.

Звіт ректора за 2021 календарний рік доволі об’ємний, на 128 сторінок, він також міститься на сайті навчального закладу, тому будь-хто може ознайомитись із цим документом.

Свою доповідь про результати роботи за 2021 рік на зборах трудового колективу ректор ЦНТУ Володимир Кропівний побудував на основі згаданого звіту.

Зокрема, ректор зазначив, що у минулому році на 20% зріс набір до університету в порівнянні з 2020-м роком. Більш, ніж в два рази виріс контингент іноземних студентів. Відсоток науково-педагогічного персоналу зі ступенями та званнями досяг позначки 90,3%. Протягом 2021 року четверо представників ЦНТУ захистили докторські дисертації, сім викладачів нашого університету захистили кандидатські дисертації, 12 осіб отримали вчені звання доцента.

Оновлено сайт дистанційної освіти ЦНТУ та розширено його можливості. У весняному семестрі 2021/22 навчального року має розпочатися наповнення платформи Moodle англомовними освітніми програмами, з нового навчального року в ЦНТУ планується розпочати пробне викладання частини предметів англійською мовою, причому не лише для іноземних студентів (на сьогодні сертифікати про володіння англійською мовою на відповідному рівні має 51 викладач ЦНТУ).

«Серед основних напрямків діяльності в 2022 році, перше – активізація профорієнтаційної роботи: співпраця зі школами, коледжами, агітаційна робота серед школярів, учасників АТО, серед випускників-бакалаврів, – зазначив ректор ЦНТУ, професор Володимир Кропівний. – Також працюватимемо над збільшенням набору іноземних студентів. Друге: оптимізація та уніфікація навчальних планів та навчальних дисциплін, підвищення якості освітнього процесу та підготовка англомовних навчальних курсів. Третій напрям – контроль виконання усіма викладачами ліцензійних умов освітньої діяльності; активізація роботи викладачів щодо зарубіжних стажувань та підготовки проектів на отримання грантів.

Далі, ми маємо збільшувати кількість публікацій у виданнях, які включені до провідних наукометричних баз. Сьогодні це один із ключових показників діяльності усіх закладів вищої освіти.

В університеті продовжиться практика заохочення працівників, які ефективно працюють. Також ми далі впроваджуватимемо заходи підвищення енергоефективності нашого навчального закладу.

Але це буде робота в режимі економії коштів, електроенергії, теплової енергії. Економії за усіма напрямками. Іншого шляху в умовах, в яких знаходиться держава, вища освіта, окрім економії, немає…»

У своїх виступах доповідь ректора підтримали проректор з наукової роботи, професор Олександр Левченко; декан економічного факультету, професор Наталія Шалімова; проректор з науково-педагогічної роботи, професор Андрій Кириченко, голова профкому викладачів та співробітників ЦНТУ Дмитро Голуб.

«Не дивлячись на складнощі, університет рухався уперед й нам вдалося досягти цілей, потрібних нам із точки зору розвитку нашого навчального закладу, – зазначає Андрій Кириченко. – Безумовно, 2022 рік буде ще складнішим. Виклики чекатимуть на кожному кроці, нам потрібно дуже серйозно працювати над тим, щоб достойно їх зустріти та подолати».

Із запитаннями та пропозиціями виступили професор кафедри сільськогосподарського машинобудування Олексій Васильковський та доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення Олександр Доренський.

Завершивши обговорення, делегати зборів трудового колективу Центральноукраїнського національного технічного університету проголосували за рішення зборів, яким схвалили звіт за 2021 рік ректора ЦНТУ Володимира Кропівного про виконання умов контракту з МОН, відзначивши виконання ректором умов контракту, положень Статуту, Колективного договору університету тощо. Наступний етап – після схвалення зборами колективу, – звіт ректора щодо виконання умов контракту безпосередньо у Міністерстві освіти і науки України.

За другим питанням порядку денного зборів колективу 18 січня – внесення змін до Колективного договору університету, доповідав голова профкому ЦНТУ Дмитро Голуб.

Як зазначив Дмитро Вадимович, до профкому надходило багато звернень від працівників університету, які мають бажання займатися спортом на базі спортивної зали навчального закладу. Тому профком виступає з пропозицією доповнити 7-й розділ Колективного договору (назва розділу: «Соціальні та побутові питання») пунктом 7.11:

– надавати приміщення спортивного залу та спортивне обладнання ЦНТУ для заняття спортом та оздоровлення працівникам ЦНТУ два рази на тиждень безкоштовно.

Також Дмитро Голуб проінформував учасників зборів колективу про те, що у відокремленому підрозділі «Світловодський політехнічний фаховій коледж ЦНТУ» створено профбюро у вигляді підрозділу профспілки викладачів та співробітників ЦНТУ. Профбюро СПФК розробило для коледжу Колективний договір, а, відповідно до Статуту ЦНТУ, цей Колективний договір має бути затверджений та включений до складу загального Колективного договору ЦНТУ.

Дмитро Голуб виніс на голосування питання про доповнення Колективного договору ЦНТУ пунктом 7.11 про спортивну залу для працівників та питання включення до Колективного договору ЦНТУ відповідного договору Світловодського політехнічного фахового коледжу, й делегати зборів колективу підтримали обидві пропозиції.

Підготував Олександр Виноградов


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.