польсько-українські програми стажування та підвищення кваліфікації

Центрально український національний
технічний університет

Українська English


Польсько-українські програми стажування та підвищення кваліфікації

Представники кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності ЦНТУ: Олександр Левченко, Анна Левченко, Ольга В’юник, Ілона Андрощук пройшли міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід». Крім цього, викладач кафедри ЕМКД Тетяна Немченко пройшла міжнародне стажування за темою «New and innovative teaching methods».

Програма «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» розроблена фундацією «Зустріч» (Польща) спільно з кафедрою Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету (Польща), Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (Україна) та громадською організацією «Соборність» (Україна).

Програма стажування, – тривалістю 180 годин, 6 кредитів ЄКТС, – включала наступні модулі: проєктна діяльність та нова освітня парадигма; ефективний фандрейзинг; міні-МВА у проєктному менеджменті; «Soft skills» та командна робота: нестандартні рішення стандартних проблем; проєктний менеджмент: від плану дій до проєкту; інновації у педагогіці як базис проєктної діяльності.

Під час проходження стажування учасники програми підвищення кваліфікації розглядали практичні ситуації, походили тестування, виконували SMART-аналіз та SWOT-аналіз проєкту, будували матриці стейкхолдерів, формували бюджет проєкту тощо. Також в рамках стажування його учасниками було розроблено власний проєкт на тему «Механізми ресурсного забезпечення інноваційних екосистем в умовах децентралізації та цифровізації економіки».

Зазначені прийоми та інструменти є надзвичайно корисними у сучасній проєктній діяльності та  знайдуть широке застосування у роботі викладачів кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності ЦНТУ.

За результатами міжнародного стажування за програмою підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» учасники отримали сертифікати.

Крім цього, викладач кафедри ЕМКД Тетяна Немченко пройшла міжнародне стажування за темою «New and innovative teaching methods» на базі Малопольської школи публічного адміністрування Краківського економічного університету (цей заклад освіти є партнером ЦНТУ у проекті «Консорціум університетів DOBRE»).

Програма стажування включала модулі: європейська та польська системи вищої освіти та науки; нові та інноваційні методи навчання; резюме стажування: «Fame Lab».

Під час стажування слухачі розглянули сучасні європейські системи вищої освіти, обговорили можливість мобільності студентів та викладацького складу в Європейському Союзі, а також особливості системи польської вищої освіти в перехідний період (насамперед, оцінювання результатів досліджень в польських ЗВО та науково-дослідних інститутах, центр якості освітив Краківському економічному університеті).

Учасники стажування отримали практичні навички щодо процесу тьюторингу, налагодження співпраці з студентами поза навчальними аудиторіями, імплементації інтерактивних онлайн інструментів, елементів геймифікації та ІТ-технології у процес навчання, організації «оксфордських дебатів».

За результатами стажування учасники розробили проєкти впровадження нових практик у різні сфери власної науково-педагогічної діяльності.

За інформацією кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.