конференція науковців галузі сільськогосподарського машинобудування

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська English


Конференція науковців галузі сільськогосподарського машинобудування

На кафедрі сільськогосподарського машинобудування Центральноукраїнського національного технічного університету відбулась всеукраїнська науково-практична конференції «Підготовка ґрунту в системі ресурсозберігаючих технологій» за участю представників понад двадцяти навчальних закладів і наукових установ.

На початку роботи конференції її учасників привітали завкафедрою сільськогосподарського машинобудування ЦНТУ, професор Микола Свірень і проректор із наукової роботи ЦНТУ, професор Олександр Левченко.

Як зазначив Олександр Левченко, наш університет взагалі і кафедра сільськогосподарського машинобудування зокрема мають велику історію саме у сфері дослідження питань, пов’язаних із сільськогосподарським виробництвом.

«В цілому в університеті функціонує дев’ять наукових шкіл, – говорить проректор із наукової роботи ЦНТУ. – В рамках цих шкіл здійснюється наукова діяльність, зокрема, за таким агропромисловими напрямами: конструювання сучасної сільськогосподарської техніки; підвищення технічного рівня ґрунтообробних та посівних машин; розробка нових технологій обробки ґрунту, збирання та очищення зерна; механізація та автоматизація сільськогосподарського виробництва та переробки і зберігання сільськогосподарської продукції. Звичайно, ці напрями досліджень виконуються на кафедрі СГМ.

На кафедрі сільськогосподарського машинобудування, яку очолює Микола Олександрович Свірень, функціонує науково-дослідна лабораторія конструювання та дослідження сільськогосподарської техніки та рослинництва, завдяки якій відбуваються дослідження і практична реалізація задумів науковців. Дослідження як фундаментального характеру, так і з впровадженням у виробництво. Кафедра сільськогосподарського машинобудування є одним із лідерів в університеті по впровадженню своїх розробок у виробництво, тому має багато авторських свідоцтв. Також на кафедрі функціонує наукова школа «Технічне забезпечення раціонального землевикористання» під керівництвом декана факультету сільськогосподарського машинобудування, професора Василя Сало.

На базі кафедри ще з 1971 року видається фаховий науковий збірник «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин». Загалом, кафедрою виконано більше 50 держбюджетних тематик, науковцями кафедри опубліковано більше 800 наукових праць, отримано більше 600 авторських свідоцтв, видано 32 навчальні посібники та монографії. Ці значні досягнення є прикладом для інших науковців».

Також варто зазначити, що на базі кафедри сільськогосподарського машинобудування ЦНТУ традиційно проходять Всеукраїнські студентські олімпіади зі спеціальності «Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств» та зі спеціальності «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва», Всеукраїнські науково-практичні конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Досягнення та перспективи галузі сільськогосподарського виробництва».

На пленарному засіданні всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка ґрунту в системі ресурсозберігаючих технологій», зокрема, виступили професор НТУ України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» Володимир Ветохін (доповідь «Деякі аспекти виконання дисертаційних досліджень та оформлення робіт») і доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування ЦНТУ Сергій Лещенко (тема доповіді «Науково-технічні основи обґрунтування складу та параметрів комбінованих глибокорозпушувачів»).

Крім цього, на секційному засіданні конференції свої доповіді представили науковці кафедри сільськогосподарського машинобудування ЦНТУ:

Володимир Амосов – тема доповіді «Особливості обробітку ґрунту і сівби в системі «No-Till»;

Дмитро Богатирьов – тема «Теоретичне визначення опору повітря котка-подрібнювача»;

Катерина Васильковська – тема «Вдосконалення техніки для посіву – початковий етап програмування врожайності»;

Олексій Васильковський – тема «Результати експериментальних досліджень очисника стояків лап парових культиваторів»;

Віктор Дейкун – тема «Комбінований агрегат для обробітку ґрунту з пневмотранспортуючою системою подачі мінеральних добрив»;

Руслан Кісільов – тема «Основний обробіток ґрунту в технології вирощування кукурудзи»;

Юрій Мачок – тема «Забезпечення довговічності робочих органів ґрунтообробних і посівних машин»;

Сергій Мороз – тема «Вплив основного та міжрядного обробітку ґрунту на врожайність кукурудзи»;

Дмитро Петренко – тема «Особливості підготовки ґрунту при вирощуванні хмелю»;

Микола Свірень – тема «Передпосівний обробіток ґрунту в системі точного землеробства»;

Ірина Сисоліна, Ігор Осипов – тема «Перспективи розвитку безполицевого обробітку ґрунту в степовій зоні України».

За підсумками роботи конференції готується збірник тез доповідей (в електронній формі), крім цього матеріали науково-практичної конференції «Підготовка ґрунту в системі ресурсозберігаючих технологій» буде включено до чергового випуску загальнодержавного міжвідомчого науково-технічного збірника «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин».

За інформацією кафедри сільськогосподарського машинобудування ЦНТУ


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.