новий навчальний посібник для магістрантів, які вивчають управління фінансово-економічною

Центрально український національний
технічний університет

Українська English


Новий навчальний посібник для магістрантів, які вивчають управління фінансово-економічною

Науковці економічного факультету Центральноукраїнського національного технічного університету: доктор економічних наук, професор Олександр Левченко; доктор економічних наук, професор Наталія Шалімова; кандидат економічних наук, доцент Тетяна Грінка; кандидат економічних наук, доцент Оксана Сторожук видали електронний навчальний посібник «Інформаційне та обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства», адресований здобувачам вищої освіти магістерської освітньо-професійної програми «Управління фінансово-економічною безпекою» спеціальності 073 «Менеджмент», а також науковим працівникам, аспірантам та фахівцям економічного профілю. Переглянути або завантажити посібник можна через репозитарій ЦНТУ.

Як зазначають автори посібника «Інформаційне та обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства», ефективна організація обліково-аналітичної системи забезпечення економічної безпеки підприємства відіграє важливу роль в оптимізації виробничих процесів суб‘єктів господарювання. Все це потребує підготовки висококваліфікованих кадрів зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою підприємства», які б могли на належному рівні: оцінювати наявну інформацію та ухвалювати рішення у сфері забезпечення економічної безпеки підприємства; планувати та організовувати обліково-аналітичну діяльність суб‘єктів господарювання; ідентифікувати внутрішні та зовнішні загрози економічної безпеки підприємства; використовувати прийоми, методи та концепції обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства; знати особливості організації обліково-економічного забезпечення економічної безпеки підприємства різної форми власності; організовувати підрозділи внутрішнього контролю на підприємствах та ін.

Представлений посібник «Інформаційне та обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства» призначений на допомогу у практичній діяльності в будь-якій сфері господарювання чи для оволодіння навчальною дисципліною.

190-сторінковий навчальний посібник складається з шести розділів:

– теоретичні засади інформаційно та обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства;

– організація обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства;

– діагностика, як інструмент обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства;

– інформаційне та обліково-аналітичне забезпечення ризик-орієнтованого управління фінансово-економічною безпекою підприємства;

– інформаційна та обліково-аналітична діяльність у системі забезпечення економічної безпеки підприємства;

– моніторинг як інструментарій інформаційного та обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства.

В посібнику викладено програмний матеріал з теорії та практики формування інформаційного та обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства. З позицій системного підходу обґрунтовано склад, структуру, принципи функціонування й методологію впровадження обліково-аналітичних систем як головного ресурсу інформаційного забезпечення, орієнтованих на підтримку процесів прийняття рішень щодо посилення економічної безпеки підприємства. Значної уваги приділено розгляду практичної організації надійних інструментів обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства.

Рецензентами посібника виступили завідувач кафедри аудиту, державного фінансового контролю та аналізу Державного податкового університету (Ірпінь), доктор економічних наук, професор Андрій Лісовий та професор кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування Університету митної справи та фінансів (Дніпро), доктор економічних наук, професор Валерія Фесенко.

Ознайомитися з навчальним посібником можна в репозитарії ЦНТУ за посиланням http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/12243.

За інформацією економічного факультету ЦНТУ


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.