видання викладачів, аспірантів та співробітників

Центрально український національний
технічний університет

Українська EnglishВидання викладачів, аспірантів та співробітників

Вимоги щодо оформлення тез доповідей здобувачів вищої освіти, науково, науково-педагогічних працівників, які публікуються в електронному збірнику Центральноукраїнського національного технічного університету «НАУКА ВИРОБНИЦТВУ», присвяченому щорічному проведенню «Дню науки» в університеті


2022

Запрошення і програма проведення «Дня науки 2022» 12 травня 2022 року


2021

Матеріали XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» (10-12 листопада 2021 року).

Збірник тез доповідей викладачів, аспірантів та співробітників LII науково-технічної конференції «Наука в ЦНТУ: основні досягнення та перспективи розвитку» за підсумками проведення «Дня науки – 2021»

Запрошення і програма проведення «Дня науки – 2021» 14 травня 2021 року

Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційна безпека та комп’ютерні технології”: тези доповідей (15–16 квітня 2021 р.)


2020

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем» (25 листопада 2020 р.)

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної on-line конференції "Проблеми енергоефективності та автоматизації в промисловості та сільському господарстві” (11-12 листопада 2020 р.)

Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери» (5-6 листопада 2020 р.)

Збірник тез доповідей І Міжнародної наукової конференції "Історія, археологія, інформаційна,бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти" (13 травня 2020 р.)

Запрошення і програма проведення Дня науки – 2020 On-line 13 травня 2020 року

Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем» (28-29 квітня 2020 р.)

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України» (14 квітня 2020 р.)

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції» (9-11 квітня 2020 р.)

Збірник тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна безпека та інформаційні технології» (2-3 квітня 2020 р.)

LІ науково-технічна online конференція викладачів, аспірантів та співробітників «Наука в ЦНТУ: основні досягнення та перспективи розвитку» за підсумками проведення «Дня науки – 2020»

2019

Збірник наукових матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту" (14-15 листопада 2019 р.)

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем" (17-19 квітня 2019 р.)

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Підвищення надійності машин і обладнання" (17-19 квітня 2019 р.)

Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України" (11 квітня 2019 р.)

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Перспективні напрямки інформаційних і комп'ютерних систем та мереж, комп'ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікація, енергетиці та транспорті» (13-14 листопада 2019 р.)

Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» (6-8 листопада 2019 р.)

Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» (25 жовтня 2019 р.)

Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери» (24-25 жовтня 2019 р.)

ЗАПРОШЕННЯ І ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ "Дня науки – 2019", приуроченого до 90-річчя ЦНТУ, 18 квітня 2019 року

Збірник тез доповідей викладацьких, аспірантських наукових досліджень за підсумками проведення "Дня науки-2019"

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції» 10-12 квітня 2019 р.

2018

ЗАПРОШЕННЯ І ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ “Дня науки – 2018”

Збірник тез доповідей викладацьких, аспірантських наукових досліджень за підсумками проведення "Дня науки- 2018"

Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 жовтня 2018 р «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» :. – Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2018. – 198 с.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції» 11-13 квітня 2018 р.

Матеріали Міжнародноı̈ науково-практичноı̈ інтернет-конференціı̈ "Інноваційні технологіı̈ розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту" 2018 р.

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Вертикальний обробіток ґрунту та зрошення – шлях до рекордних врожаїв» 2018 р.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції "Перспективні напрямки інформаційних і комп’ютерних систем та мереж, комп’ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті" 2018 р.

2017

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції». 19-21 квітня. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017

Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки», 1-3 листопада 2017

Збірник тез доповідей викладацьких, аспірантських наукових досліджень за підсумками проведення "Дня науки- 2017"

2016

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка ґрунту в системі ресурсозберігаючих технологій», Кіровоград, 3-4 листопада 2016 р.

Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю : Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 травня 2016 р. – Кіровоград.: Ексклюзив-Систем, 2016. – 286

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції». 20-22 квітня– Кіровоград: КНТУ, 2016

Тези доповідей викладачів, аспірантів та співробітників на L науковій конференції 14 квітня 2016 року. Кіровоград: КНТУ, 2016.– 135с.

2015

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інформаційна безпека держави, суспільства та особистості”. – Кіровоград: КНТУ , 2015. – 155 с.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Кіровоградського НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ /ТЕХНІКА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ, ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ, АВТОМАТИЗАЦІЯ/– ВИП. 28. – Кіровоград: КНТУ, 2015. - 332 с.

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми енергоефективності та автоматизації в промисловості та сільському господарстві”. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – 176 с.

Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки. Секція «Теоретичні засади розвитку агропромислового виробництва». – Кіровоград: КНТУ, 2015. – 86 с.

Тези доповідей викладачів, аспірантів та співробітників на XLVI науковій конференції 16 квітня 2015 року. Кіровоград: КНТУ, 2015.– 137 с.

Заголовок: Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки. Програма конференції (в кінці документу) – Кіровоград: КНТУ, 2015. – 205 с.

2014

Тези доповідей викладачів, аспірантів та співробітників на XLV науковій конференції 17 квітня 2014 року. Кіровоград: КНТУ, 2014.– 119 с.

2013

Матеріали ІX-ї Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки, вип. 1. – Кіровоград: КНТУ, 2013. – 240 с.

Матеріали ІX-ї Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки, вип. 2. – Кіровоград: КНТУ, 2013. – 67 с.

Тези доповідей викладацьких, аспірантських та магістрантських наукових досліджень за підсумками проведення "Дня науки- 2013": 18 травня 2013 року.– Кіровоград: КДТУ, 2013.– с.

2010

ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції вчених, аспірантів та студентів, 18-19 листопада 2010 р. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - 148 с.

2009

НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ, 2009. Збірник тез доповідей за підсумками студентських, магістрантських, аспірантських наукових досліджень та наукових досліджень викладачів.

2008

НАУКА ВИРОБНИЦТВУ, 2008. Збірник тез доповідей за підсумками студентських, магістрантських, аспірантських наукових досліджень та наукових досліджень викладачів.

2007

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ - 2007. Збірник наукових доповідей, виданий на підсумками проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції.

СУЧАСНІ ІНТЕНСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ - 2007. Збірник наукових праць, в якому опубліковані доповіді на конференції та перелік наукових публікації співробітників кафедри за період 1997-2007 років.

2005

НАУКА ВИРОБНИЦТВУ - 2005. Збірник наукових праць за матеріалами доповідей ХХХІХ наукової конференції студентів і магістрантів та ХХХVІ аспірантів і викладачів присвяченої до Дня науки - 2005, 21 квітня 2005 р.


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.