освітня програма другого рівня освіти

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська EnglishОсвітня програма другого рівня освіти

072 Фінанси, банківська справа та страхування (1.9 р.н.)

072 Фінанси, банківська справа та страхування (1.4 р.н.)

075 Маркетинг (1.9 р.н.)

075 Маркетинг (1.5 р.н.)

122 Комп`ютерні науки

123 Комп`ютерна інженерія

073 Менеджмент "Управління фінансово-економічною безпекою"

051 Економіка "Управління персоналом та економіка праці"

208 Агроінженерія

073 Менеджмент бізнес-організацій

208 Агроінженерія "Технічний сервіс сільськогосподарської техніки" (1.4 р.н.)

208 Агроінженерія "Технічний сервіс" (1.9 р.н.)

192 Будівництво та цивільна інженерія (1.4 р.н.)

192 Будівництво та цивільна інженерія (1.9 р.н.)

133 Галузеве машинобудування "Металорізальні верстати та системи" (1.4 р.н.)

133 Галузеве машинобудування "Металорізальні верстати та системи" (1.9 р.н.)

133 Галузеве машинобудування "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання" (1.4 р.н.)

133 Галузеве машинобудування "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання" (1.9 р.н.)

133 Галузеве машинобудування "Обладнання переробних і харчових виробництв"

133 Галузеве машинобудування "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва"

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (1.4 р.н.)

151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології

274 Автомобільний транспорт (1.9 р.н.)

274 Автомобільний транспорт (1.4 р.н.)

132 Матеріалознавство

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка "Енергетика та автоматика аграрного комплексу"

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка "Енергетичний менеджмент"

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка "Електротехнічні системи електроспоживання"

201 Агрономія(1.4 р.н.)

201 Агрономія (1.9 р.н.)

131 Прикладна механіка

071 Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування "Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза"

071 Облік і оподаткування "Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки"

071 Облік і оподаткування "Адміністрування податків та митних платежів"

292 Міжнародні економічні відносини(1.4 р.н.)

292 Міжнародні економічні відносини(1.9 р.н.)


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.