конкурс на заміщення вакантних посад

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська EnglishКонкурс на заміщення вакантних посад

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення посади науково-педагогічних працівників
на умовах контракту

По кафедрі загального землеробства
Завідувач кафедри - 1 (1 ставка)

Основні вимоги до претендента: вища освіта за фахом, наявність наукового ступеня та вченого звання за профілем кафедри, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – не менше 10 років, наявність наукових публікацій за профілем кафедри.

По кафедрі екології та охорони навколишнього середовища
Завідувач кафедри – 1 (1 ставка)

Основні вимоги до претендента: наявність наукового ступеня та/або вченого звання за профілем кафедри, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – не менше 10 років, наявність наукових праць за профілем кафедри.

По кафедрі екології та охорони навколишнього середовища
Доцент кафедри – 1 (0,6 ставки)

Основні вимоги до претендента: наявність вченого звання, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – не менше 10 років, наявність наукових публікацій та навчально-методичних видань, наявність почесного звання, участь у роботі професійних об’єднань.

По кафедрі іноземних мов
Завідувач кафедри -1 (0,8 ставки)

Основні вимоги до претендента: вища освіта за фахом, наявність наукового ступеня кандидата наук, наявність вченого звання за профілем кафедри, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – не менше 10 років, наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

По кафедрі будівельних, дорожніх машин і будівництва
Завідувач кафедри – 1 (1 ставка)

Основні вимоги до претендента: наявність наукового ступеня та/або вченого звання за профілем кафедри, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – не менше 10 років, наявність наукових праць за профілем кафедри.

По кафедрі металорізальних верстатів та систем
Професор кафедри – 1 (0,5 ставки)

Основні вимоги до претендента: вища освіта за профілем кафедри, наявність наукового ступеня доктора технічних наук за профілем кафедри, вчене звання професора за профілем кафедри, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – не менше 10 років, наявність публікацій за профілем кафедри у фахових виданнях за останні 5 років, наявність монографій за профілем кафедри за останні 5 років.

По кафедрі металорізальних верстатів та систем
Доцент кафедри -1 (1 ставка)

Основні вимоги до претендента: вища освіта за профілем кафедри, науковий ступінь кандидата технічних наук за профілем кафедри, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менше 5 років, наявність публікацій за профілем кафедри у фахових виданнях за останні 5 років.

По кафедрі електротехнічних систем та енергетичний менеджмент
Завідувач кафедри – 1 (1 ставка)

Основні вимоги до претендента: вчене звання професора, науковий ступінь кандидата технічних наук за профілем кафедри, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – не менше 10 років, наявність навчальних посібників та наукових праць за профілем кафедри.

По кафедрі електротехнічних систем та енергетичний менеджмент
Доцент кафедри – 1 (0,7 ставки)

Основні вимоги до претендента: вища освіта за фахом, науковий ступінь кандидата наук за профілем кафедри, вчене звання доцента, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менше 10 років, наявність наукових та навчально-методичних праць, наявність наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection, наявність сертифікату відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти ( на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу, наявність документа, що підтверджує проходження науково-педагогічного стажування у закладах вищої освіти, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС.

По кафедрі вищої математики та фізики
Завідувач кафедри – 1 (1 ставки)

Основні вимоги до претендента: наявність наукового ступеня та/або вченого звання за профілем кафедри, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – не менше 10 років, наявність наукових праць за профілем кафедри.

По кафедрі вищої математики та фізики
Доцент кафедри - 1 (0,8 ставки)

Основні вимоги до претендента: наявність наукового ступеня кандидата наук та вченого звання доцента за профілем кафедри, наявність публікацій у Scopus або Web of Science, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – не менше 10 років.

По кафедрі економіки та підприємництва
Завідувач кафедри – 1 (0,65 ставки)

Основні вимоги до претендента: наявність наукового ступеня та/або вченого звання за профілем кафедри, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – не менше 10 років, наявність наукових праць за профілем кафедри.

По кафедрі економіки та підприємництва
Професор кафедри - 1 (0,5 ставки)

Основні вимоги до претендента: наявність наукового ступеня та/або вченого звання за профілем кафедри, наявність не менше 5 публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз зокрема Scopus або Web of Science, наявність навчальних посібників та монографій за профілем кафедри, наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – не менше 10 років.

По кафедрі економіки, менеджменту та комерційної діяльності
Доцент кафедри - 1 (1 ставка)

Основні вимоги до претендента: вища освіта за фахом, наявність наукового ступеня кандидата наук за профілем кафедри, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – не менше 3 років, наявність стажування за фахом в країнах ЄС, наявність публікацій в SCOPUS, документ, що підтверджує володіння англійською мовою на рівні В2.

По кафедрі економіки, менеджменту та комерційної діяльності
Доцент кафедри - 1 (1 ставка)

Основні вимоги до претендента: вища освіта за фахом, наявність наукового ступеня кандидата наук за профілем кафедри, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – не менше 3 років, наявність стажування за фахом в країнах ЄС, наявність публікацій в SCOPUS, документ, що підтверджує володіння англійською мовою на рівні В2.

По кафедрі експлуатації та ремонту машин
Професор кафедри - 1 (0,65 ставки)

Основні вимоги до претендента: вища освіта за фахом, наявність наукового ступеня кандидата та/або доктора технічних наук за профілем кафедри, наявність вченого звання доцента та/або професора за профілем кафедри, наявність наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science за профілем кафедри, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – не менше 10 років, наявність виданого підручника (навчального посібника) або монографії за профілем кафедри, володіння іноземною мовою (свідоцтво, дані про вивчення мови, викладання та/або наявність сертифікату В2).

По кафедрі експлуатації та ремонту машин
Старший викладач кафедри – 1 (0,55 ставки)

Основні вимоги до претендента: вища освіта за фахом, наявність наукового ступеня кандидата технічних наук та/або вченого звання за профілем кафедри, наявність наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science за профілем кафедри, стаж наукової або науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – не менше 5 років, наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики за профілем кафедри.

По кафедрі кібербезпеки та програмного забезпечення
Викладач кафедри - 1 (1 ставка)

Основні вимоги до претендента: вища освіта за фахом, наявність захисту дисертації PhD за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія», наукові публікації за профілем кафедри у фахових виданнях та в Scopus.

По кафедрі кібербезпеки та програмного забезпечення
Старший викладач кафедри – 1 (0,9 ставки)

Основні вимоги до претендента: захист дисертації за спеціальністю «Інформаційна безпека держави», стаж педагогічної роботи за профілем кафедри 10 років, статті за профілем кафедри, наявність публікацій в науковометричній базі Scopus.

По кафедрі кібербезпеки та програмного забезпечення
Доцент кафедри – 1 (0,7 ставки)

Основні вимоги до претендента: вища освіта за фахом, науковий ступінь кандидата технічних наук за профілем кафедри, наукові публікації за профілем кафедри у фахових виданнях та в Scopus, володіння англійською мовою на рівні В2, наявність закордонного стажування, наявність науково-педагогічного стажу не менше 5 років.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі:
- 1 місяць з дня опублікування оголошення (з 09.07.2021р. до 10.08.2021р.)

До заяви на ім’я ректора необхідно додати наступні документи:
- особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту, наукового ступеня та вченого звання, копію паспорта, копію трудової книжки, список наукових праць, документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років, звіт за роботу у попередній період незалежно від займаної посади та програму розвитку кафедри на наступні 5 років (на посади завідувачів кафедр).

Документи надсилати на адресу: 25030, м. Кропивницький, проспект Університетський, 8, Центральноукраїнський національний технічний університет. Телефон для довідок: (0522) 55-92-34.

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту»
та Наказу № 9-14 від 03.06.2021р.
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення посади педагогічного працівника на умовах контракту

Світловодський політехнічний фаховий коледж Центральноукраїнського національного технічного університету
Директор – 1 (1 ставка)

Основні вимоги до претендента:вища освіта, вільне володіння українською мовою, стаж педагогічної роботи не менше 10 років.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі:
− 2 місяця з дня опублікування оголошення (до 16.08.2021р.)
До заяви на ім’я ректора необхідно додати наступні документи:
− особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту, довідку про проходження психіатричного огляду, довідку про наявність або відсутність судимості, витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні порушення, копію паспорта громадянина України, копію трудової книжки, письмову згоду на збір та обробку персональних даних, копію документа, що підтверджує вільне володіння державною мовою, проект стратегії розвитку коледжу, мотиваційний лист.

Документи надсилати на адресу: 25030, м. Кропивницький, проспект Університетський, 8, Центральноукраїнський національний технічний університет. Телефон для довідок: (0522) 55-92-34.
Проекти стратегії розвитку коледжу надавати голові підкомісії Бевзу О.В. тел. (0522) 55-31-58 каб. 201

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення посади науково-педагогічного працівника на умовах контракту

По кафедрі економіки та підприємництва
Завідувач кафедри – 1 (1 ставки)

Основні вимоги до претендента: наявність наукового ступеня та/або вченого звання за профілем кафедри, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – не менше 10 років, наявність наукових праць за профілем кафедри.

По кафедрі міжнародних економічних відносин
Завідувач кафедри – 1 (1 ставки)

Основні вимоги до претендента: наявність наукового ступеня та/або вченого звання за профілем кафедри, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – не менше 10 років, наявність наукових праць за профілем кафедри.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі:
− 1 місяць з дня опублікування оголошення (з 07.05.2021р. до 08.06.2021р.)
До заяви на ім’я ректора необхідно додати наступні документи:
− особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та/або вчене звання, копію паспорта, копію трудової книжки, список наукових праць, документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років, звіт за роботу у попередній період незалежно від займаної посади та програму розвитку кафедри на наступні 5 років.

Документи надсилати на адресу: 25030, м. Кропивницький, проспект Університетський, 8, Центральноукраїнський національний технічний університет. Телефон для довідок: (0522) 55-92-34.

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення посади науково-педагогічного працівника на умовах контракту
По кафедрі економіки та підприємництва

Професор – 1 (0,5 ставки)

Основні вимоги до претендента: вчене звання доцента, науковий ступінь доктора економічних наук за профілем кафедри, наявність опублікованих наукових праць, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менше 10 років.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі:
− 1 місяць з дня опублікування оголошення (до 19.04.2021р.)

До заяви на ім’я ректора необхідно додати наступні документи:
− особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, копію паспорта, копію трудової книжки, список наукових праць, документи які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років.

Документи надсилати на адресу: 25030, м. Кропивницький, проспект Університетський, 8, Центральноукраїнський національний технічний університет. Телефон для довідок: (0522) 55-92-34

«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.