нормативні документи загального характеру

Центрально український національний
технічний університет

Українська EnglishНормативні документи загального характеру

Перспективний план розвитку ЦНТУ
Колективний договір ЦНТУ
Контракт ректора ЦНТУ
Статут ЦНТУ
Правила внутрішнього розпорядку Центральноукраїнського національного технічного університету
Правила внутрішнього розпорядку здобувачів вищої освіти ЦНТУ
Склад Наглядової ради
Положення про Наглядову раду ЦНТУ
Антикорупційна програма ЦНТУ
Положення про порядок врегулювання конфлікту інтересів в трудових колективах ЦНТУ
Положення про рейтингові показники кафедр та факультетів
Положення про рейтинг Науково-педагогічних працівників
Показники продуктивності праці
Кодекс академічної доброчесності
Правила призначення академічних та соціальних стипендій
Положення про заохочення викладачів та здобувачів вищої освіти
Порядок супроводу людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (від 13.11.19)
Угода між адміністрацією і студентською радою
Висновок щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Положення про облікову політику Центральноукраїнського національного технічного університету

«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.