Видано навчальний посібник "Основи комп'ютерної технології обгрунтування структури технологічних операцій" (з використанням можливостей програмованих технологічних модулів). Вибрані лекції та практичні вправи. Навчальний посібник - Кіровоград: РВЛ КНТУ, 2007-282 с., 93 Илл., 12 табл. Автори КРИСЬКОВ О.Д., ПЕТРЕНКО М.М. Посібник супроводжується електронним додатком, в якому наведені оригінальні проекти, розроблені в середовищі Delphi 5.

У посібнику розглядаються основи комп'ютерної технології автоматизованого вирішення типових навчальних задач (нижнього рівня) технологічної підготовки виробництва на базіоригінального пакета базових процедур (ПБП). Останній дозволяє суттєво спростити створення бази для оптимізації структури технологічних операцій, а розроблені на його основі програмовані елементарні технічні модулі (ПЕТМи) це логічний шляф до моделювання складних технологічнихвиробничих задач.
Посібник складається з п'яти глав: розробка навчального технологічного проекту, приклади вирішеня навчальних технологічних задач, методика накопичення часткових рішень технологічних задач як ПЕТМів та методика використання останніх на прикладі проекту техніко-економічного аналізу технологічного процесу. До посібника включено керівництво до ПБП, оисані інтерфейси процедур, що складають пакет та приведені приклади його використання. Особлива увага звертається на організацію обчислювального процесу у середовищі Delphi 5 студентом, майбутнім технологім, початківцем у програмованому варіантному вирішенні інженерних задач.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18-Г-634 від 24 квітря 2007 року) для студентів, магістрів та викладачів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації. Може бути використано технологами та конструкторами інженерно-механічного напрямку.

Запити та уточнення по e-mail: petrenko@kdtu.kr.ua, olegkod2001@mail.ru