КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДИСЦИПЛІНИ
 
Напрям підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика"

ОКР Бакалавр
Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації
Багатокористувацькі мережі
Введення в спеціальність
Дискретний аналіз
Ділове спілкування в маркетингу
Дослідження операцій
Економетрія
Економічна кібернетика
Імітаційне моделювання
Інформаційні системи галузей
Інформаційні системи і технології в економіці
Інформаційні системи управління підприємствами та організаціями
Маркетинг
Математичні основи кібернетики
Математичні основи теорії систем
Моделювання економіки
Основи системного аналізу
Прогнозування соціально-економічних процесів
Програмні оболонки і пакети
Програмування мовами високого рівня
Проектування баз даних
Ризикологія в економіці
Системи оброблення економічної інформації
Системи підтримки прийняття рішень
Теорія випадкових процесів

Спеціальність 7.03050201 "Економічна кібернетика"
ОКР Спеціаліст
Актуарні розрахунки
Банківські інформаційні системи
Електронна комерція
Ефективність інформаційних систем
Інформаційні системи обліку, аудиту і контролю
Інформаційні системи у маркетингу
Комп’ютерні мережі
Корпоративні інформаційні системи
Математичні моделі в менеджменті та маркетингу
Моделювання економічної динаміки
Системний аналіз
Телекомунікації у бізнесі

Спеціальність 8.03050201 "Економічна кібернетика"

ОКР Магістр
Актуарні розрахунки
Електронна комерція
Корпоративні інформаційні системи
Математичні моделі в менеджменті та маркетингу
Математичні моделі трансформаційної економіки
Методика викладання економічних дисциплін
Моделювання економічної динаміки
Моделювання системних характеристик в економіці
Системний аналіз
Сучасні економічні теорії
Управління проектами інформатизації
Фінансовий менеджмент

Напрям підготовки 6.030507 "Маркетинг"

ОКР Бакалавр
Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації
Введення в спеціальність
Ділове спілкування в маркетингу
Економетрія
Економіко-математичні методи маркетингу
Інформаційні системи галузей
Інформаційні системи управління підприємствами та організаціями
Інфраструктура товарного ринку
Логістика
Маркетинг
Маркетингова політика комунікацій
Маркетингова товарна політика
Маркетингова цінова політика
Маркетингові дослідження
Організація маркетингу на підприємстві
Програмування мовами високого рівня
Промисловий маркетинг
Ризикологія в економіці
Розробка нового товару
Сучасні комп’ютерні технології
Товарознавство
Управління конкурентоспроможністю

Спеціальність 7.03050701 "Маркетинг"
ОКР Спеціаліст
Банківські інформаційні системи
Електронна комерція
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи обліку, аудиту і контролю
Інформаційні системи у маркетингу
Комерційна діяльність посередницьких підприємств
Маркетингова політика розподілу
Поведінка споживачів
Рекламний менеджмент
Стандартизація і сертифікація продукції та послуг
Стратегічний маркетинг
Телекомунікації у бізнесі
Товарна інноваційна політика

Спеціальність 8.03050701 "Маркетинг"

ОКР Магістр
Актуарні розрахунки
Електронна комерція
Маркетинговий менеджмент
Математичні моделі в менеджменті та маркетингу
Менеджмент персоналу
Методика викладання економічних дисциплін
Міжнародний менеджмент
Рекламний менеджмент
Системний аналіз
Стратегічний маркетинг
Товарна інноваційна політика
Фінансовий менеджмент

Напишіть лист на кафедру Кіровоградський національний технічний університет
Copyright © 2001-
MiEK, NIK
All rights reserved