КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
Увага! Методичне забезпечення доступне для завантаження тільки з локальної мережі КНТУ
НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
Гамалій В.Ф., Сотніков В.С., Вишневська В.А. Математичні моделі в менеджменті та маркетингу: Навчальний посібник для студентів всіх форм навчання спеціальності "Маркетинг" вищих навчальних закладів Download
А.Ф. Кравчук, В.Ф. Гамалій Математичні основи теорії економічних систем. Навчальний посібник для студентів спеціальності "Економічна кібернетика" вищих навчальних закладів Download
Кравчук А.Ф. Дискретний аналіз: Навчальний посібник для студентів спеціальності "Економічна кібернетика" вищих навчальних закладів освіти Download
Кравчук А.Ф., Ляшенко О.О., Слонєвський Ю.Є., Олійник І.В. Маркетинг в термінах і означеннях: Навчальний посібник для технічних і економічних спеціальностей вищих навчальних закладів Download
Кравчук А.Ф. Дискретна математика для економістів: Навчальний посібник для студентів спеціальності "Економічна кібернетика" вищих навчальних закладів освіти Download
РОБОЧІ ПРОГРАМИ, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА КУРСОВІ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІН
Назва
Робоча програма
Методичні вказівки
Курсові роботи
Актуарні розрахунки Download Download -
Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації Download Download -
Багатокористувацькі мережі Download Download -
Банківські інформаційні системи Download Download -
Введення в спеціальність (Економічна кібернетика) Download - -
Введення в спеціальність (Маркетинг) Download - -
Дослідження операцій Download - -
Економетрія Download Download -
Економіко-математичні методи маркетингу Download Download -
Економічна кібернетика Download - -
Електронна комерція Download Download Download
Ефективність інформаційних систем Download Download -
Імітаційне моделювання Download - -
Інформаційні системи галузей Download Download -
Інформаційні системи і технології в економіці Download Download -
Інформаційні системи обліку, аудиту і контролю Download Download -
Інформаційні системи у маркетингу Download Download -
Інформаційні системи управління підприємствами та організаціями Download Download -
Інфраструктура товарного ринку Download Download -
Комерційна діяльність посередницьких підприємств Download - -
Комп’ютерні мережі Download Download -
Корпоративні інформаційні системи Download Download Download
Логістика Download Download -
Маркетинг Download - Download
Маркетингова політика комунікацій Download - -
Маркетингова політика розподілу Download - -
Маркетингова товарна політика Download Download -
Маркетингова цінова політика Download - -
Маркетингові дослідження Download Download -
Математичні моделі в менеджменті та маркетингу Download - -
Математичні моделі трансформаційної економіки Download Download -
Математичні основи кібернетики Download - -
Методика викладання економічних дисциплін Download - -
Моделювання економіки Download Download -
Моделювання економічної динаміки Download Download -
Моделювання системних характеристик в економіці Download - -
Організація маркетингу на підприємстві Download Download -
Основи системного аналізу Download Download -
Поведінка споживачів Download - -
Прогнозування соціально-економічних процесів Download Download -
Програмні оболонки і пакети Download Download -
Проектування баз даних Download - -
Промисловий маркетинг Download Download -
Рекламний менеджмент Download - -
Ризикологія в економіці Download - -
Системи оброблення економічної інформації Download Download -
Системи підтримки прийняття рішень Download - -
Системний аналіз Download - -
Стандартизація і сертифікація продукції та послуг Download - -
Стратегічний маркетинг Download Download Download
Сучасні економічні теорії Download Download -
Телекомунікації у бізнесі Download Download -
Товарна інноваційна політика Download Download -
Управління конкурентоспроможністю Download Download -
Управління проектами інформатизації Download Download -
Фінансовий менеджмент Download Download -
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК ТА ДИПЛОМУВАННЯ
Наскрізна програма з організації та проведення навчальної, виробничої та переддипломної практик студентів спеціальності 7.050102 "Економічна кібернетика" Download
Програма навчальної практики для студентів 1-го курсу денної форми навчання спеціальності 7.050102 "Економічна кібернетика" Download
Програма навчальної практики для студентів 2-го курсу денної форми навчання спеціальності 7.050102 "Економічна кібернетика" Download
Наскрізна програма з організації та проведення навчальної, виробничої та переддипломної практик студентів спеціальності 7.050108 "Маркетинг" Download
Програма навчальної практики для студентів 2-го курсу денної форми навчання спеціальності 7.050108 "Маркетинг" Download
Програма маркетингової практики для студентів 3-го курсу денної форми навчання спеціальності 7.050108 "Маркетинг" Download
Програма маркетингової практики для студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальності 7.050108 "Маркетинг" Download
Програма переддипломної практики для студентів 5-го курсу спеціальності 7.050108 "Маркетинг" всіх форм навчання Download
Економічна кібернетика. Методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт для студентів всіх форм навчання спеціальності 7.050102 "Економічна кібернетика" Download
Маркетинг. Методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт для студентів всіх форм навчання спеціальності 7.050108 "Маркетинг" Download

Напишіть лист на кафедру Кіровоградський національний технічний університет
Copyright © 2001-
MiEK, NIK
All rights reserved