Успішне завершення VІ міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України»


11 грудня 2023
7-8 грудня 2023 року відбулась VІ Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України». Захід організувала кафедра економіки, менеджменту та комерційної діяльності Центральноукраїнського національного технічного університету за підтримки партнерів кафедри, зокрема Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати.

7-8 грудня 2023 року відбулась VІ Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України».Захід організувала кафедра економіки, менеджменту та комерційної діяльності Центральноукраїнського національного технічного університету за підтримки партнерів кафедри, зокрема Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати.

До участі в конференції долучилися вітчизняні та зарубіжні науковці й практики, представники органів державної влади, місцевого самоврядування та бізнес-структур, студенти, аспіранти і докторанти. Таким чином, в рамках заходу була створена платформа для обміну досвідом та ідеями, спрямованими на подальший розвиток інноваційної економіки України.

У рамках конференції обговорювалися актуальні теми, пов'язані з інноваційним розвитком: соціально-економічні аспекти конкурентоспроможності, сучасні парадигми управління, державне регулювання інноваційного розвитку економіки, фінансова та економічна безпека, розвиток людського потенціалу, ефективність функціонування комерційної діяльності та інші.

Під час конференції було залучено більше 150 учасників, включаючи представників провідних університетів та установ України, а також зарубіжних закладів. За два дні обговорень було представлено 100 наукових доповідей, що свідчить про актуальність у сучасному просторі обговорюваних тем та високу кваліфікацію учасників конференції.

Заходи такого роду є важливими для розвитку науки та практики, сприяючи створенню нових стратегій та підходів до інноваційного розвитку. Це також важливий крок у напрямку поглиблення співпраці між вченими, підприємцями та представниками влади з метою спільної побудови конкурентоспроможної моделі інноваційного розвитку економіки України.