ЦНТУ утверджує свою роль у глобальному діалозі: III Міжнародна конференція з глобальної безпеки та асиметрії світового господарства


12 грудня 2023
8 грудня 2023 року на кафедрі міжнародних економічних відносин Центральноукраїнського національного технічного університету відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція на тему «Глобальна безпека та асиметричність світового господарства в умовах нестабільного розвитку економічних систем». Ця подія стала своєрідним форумом для висвітлення і обговорення стратегій вирішення актуальних проблем асиметричного розвитку країн у сучасних умовах.

8 грудня 2023 року на кафедрі міжнародних економічних відносин Центральноукраїнського національного технічного університету відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція на тему «Глобальна безпека та асиметричність світового господарства в умовах нестабільного розвитку економічних систем». Ця подія стала своєрідним форумом для висвітлення і обговорення стратегій вирішення актуальних проблем асиметричного розвитку країн у сучасних умовах.

 

Конференція зібрала провідних експертів, науковців та представників академічного середовища для взаємодії та обміну думками з питань глобальної безпеки, а також розвитку світового господарства. Учасники озвучили загрози та виклики, які стоять перед сучасним світом в умовах глобальних трансформацій. Безумовно, оцінка стану і цих загроз в умовах російсько-української війни є надскладним завданням, що вимагає розробки ефективних заходів, спроможних протистояти ризикам і загрозам військового, економічного та соціально-політичного характеру. 

Основні теми конференції охоплювали питання національної та міжнародної безпеки, а також удосконалення інституціонального середовища для міжнародної співпраці.

Висвітлені аспекти мають вирішальне значення для ефективної роботи країн та міжнародних спільнот у зусиллях подолання викликів сучасності.

Загальна кількість поданих на конференцію тез доповідей перевищила 200, що свідчить про великий інтерес до обговорення важливих питань, які стоять перед сучасним світом. На пленарному засіданні виступили провідні фахівці відомих українських вищих навчальних закладів, а також країн Європейського союзу, США, Тайваню та інших.

Центральноукраїнський національний технічний університет продовжує свою активну участь в наукових подіях світового рівня, зміцнюючи свою роль у глобальному діалозі. Університет прагне не лише формувати нове покоління фахівців, але й бути в центрі обговорення та вирішення найактуальніших проблем національного та міжнародного масштабу.